Handicapovaní zasažení povodní se mohou přihlásit o finanční pomoc

Konto BARIÉRY se rozhodlo vytvořit Fond pomoci handicapovaným a organizacím, které jim poskytují služby a působí v oblastech zasažených současnými povodněmi. Pro tento účel byl vyčleněn 1 milion Kč.

Pomoc je určena jednotlivcům, kteří svou konkrétní žádost doloží lékařskou zprávou, fotokopií průkazu ZTP/P a vyčíslením škody. Navíc bude nutné ještě potvrzení starosty obce o škodě způsobené povodní. Požádat o příspěvek mohou i velkou vodou zasažené organizace, které se o handicapované starají.

„Všichni, kdo byli povodněmi zasaženi, jsou v těžké situaci, u lidí s postižením je vše navíc ztížené jejich handicapem. Proto jim chceme rychle a účinně pomoci,“ vysvětluje Božena Jirků, výkonná ředitelka Konta BARIÉRY.

Jak mohou pomoci ostatní?

Lidé mohou přispívat na povodňový sbírkový účet Konta BARIÉRY č. ú.: 17 111 444/5500 v. s.: 8810 nebo zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KONTOBARIERY na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, Konto BARIÉRY obdrží 27 Kč. Děkujeme!

Bližší informace na www.kontobariery nebo na tel. čísle 224 214 452, 224 230216.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Konto BARIÉRY je stěžejním projektem Nadace Charty 77.  Již sedmnáct let pomáhá zlepšit život handicapovaných spoluobčanů. Za tu dobu Konto BARIÉRY rozdělilo více než 220 milionů korun a podpořilo tisíce projektů, na které neměl stát dostatečné prostředky. Díky desetitisícům dárců, kteří přispívají pravidelným měsíčním příspěvkem, pomáhá Konto BARIÉRY těm, kteří to opravdu potřebují. V prvních letech se pomoc soustředila především na to, aby handicapovaní měli kvalitní rehabilitační a kompenzační pomůcky, aby z jejich bytů, ze škol a veřejných budov zmizely architektonické bariéry. Nyní se těžiště pozornosti Konta BARIÉRY pozvolna přesouvá k podpoře projektů, které umožňují rovnoprávné pracovní uplatnění a plnohodnotný život těchto lidí.    Důkazem této snahy je např. projekt Stipendium BARIÉRY. Ve školním roce 2010/2011 podporujeme 76 handicapovaných studentů středních a vysokých škol v jejich snaze získat vzdělání, které je pro ně jedním z nejdůležitějších předpokladů pro to, aby mohli žít plnohodnotný a často profesně velmi úspěšný život. 

Více na www.kontobariery.cz

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele annicka
    annicka (anonym)

    Do 31. července 2013 mohou pojištěnci VZP, kteří byli postiženi povodní, žádat o mimořádný příspěvek ve výši až 500 Kč v rámci prevence proti infekci způsobené povodněmi. Příspěvek lze využít na nákup: dezinfekčních prostředků, které pomáhají prevenci vzniku nemocí způsobených kontaminovanou vodou, bahnem, vlhkou půdou apod. osobních ochranných pomůcek (ochranný pracovní oděv, gumovky/holínky, gumové rukavice) repelentů (chemických látek, které se aplikují na kůži, oblečení či jiné povrchy a odstrašují hmyz) http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/povodnovy-prispevek

    Čer 09, 2013

Přidat komentář

Reklama

Reklama