Hadronové terapie nádorů

Alternativní druhy ozařování mohou pomoci vyléčit lidi, pro které je nevhodná klasická radioterapie, upozorňují čeští fyzikové a lékaři. Pomocí takzvané hadronové terapie, kdy se místo rentgenového nebo gama záření vpravují do tkáně urychlené svazky iontů nebo protonů, lze zvýšit úspěšnost léčby nádorů až o deset procent, řekl dnes novinářům Miloš Lokajíček st. z Fyzikálního ústavu akademie věd.

Klasickými léčebnými postupy - tedy běžnou radioterapií,
chirurgickými zákroky a chemoterapií - lze sice vyléčit skoro
polovinu nemocných, ale řada případů je stále neléčitelných.
Navíc třeba nejvíce používaná radioterapie má nežádoucí účinky.


Slabina tradičních způsobů ozařování je v tom, že poměrně
značně zasahují zdravou tkáň, uvedl Lokajíčkův kolega z
Fyzikálního ústavu Jiří Niederle. Urychlené ionty či protony lze
naproti tomu usměrňovat a namířit přímo do nádorového ložiska
, a
omezit tak poškození zdravých částí. Hadronovou terapií je tedy
možné léčit například nádory v blízkosti důležitých orgánů.
"Léčení očních nádorů konvenční radioterapií vede většinou ke
ztrátě zraku, protože záření poškodí sítnici nebo zrakový nerv.
Ozařování protony či ionty však zničí jen nádor a přes 90 procent
operovaných pacientů po léčbě opět vidí," uvedl Niederle.


Onkolog Jiří Petera však varuje před přeceňováním možností
hadronového ozařování. Podle něj představují velký problém centra
klasické radioteraopie v Česku, která jsou vybavena zastaralými
přístroji. "Protonová léčba je taková třešínka na dortu. Pomůže
jen deseti procentům nemocných. Měli bychom se snažit, aby byl v
pořádku ten dort, který představuje 90 procent pacientů s
nádory," řekl Petera. Peníze by tedy měly nejprve směřovat do
zlepšení úrovně klasické radioterapie.


Úskalím hadronové radioterapie je také cena speciálního
urychlovače, který svazky iontů či protonů vysílá. Vybudování
nového léčebného centra by stálo zhruba 1,8 miliardy korun,
odhadl Niederle. Náklady na léčbu jednoho pacienta si pak
vyžádají 7000 eur (asi 210.000 korun).
To je sice dvakrát více
než léčba konvenčním ozařováním, ale zhruba pětkrát méně než
chemoterapeutická léčba. Podle Lokajíčka navíc hadronové
ozařování umožňuje vpravit do těla léčebnou dávku už během
jednoho týdne; běžné ozařování trvá pět týdnů. To dále snižuje
náklady na léčení.


Na konstrukci speciálních urychlovačů použitelných pro
medicínské účely pracují skupiny vědců z celé Evropy. Mezi nimi
jsou i čeští odborníci.


Ve světě existuje několik center hadronové terapie. Nejdále
jsou v této léčbě ve Spojených státech, kde vzniklo první
pracoviště již před třinácti lety. V Evropě také existuje několik
center a v nejbližších letech se chystá otevření dalších -
například při univerzitě v Heidelbergu, v Itálii nebo Rakousku.
Budoucnost léčby hadronovou radioterapií v České republice je
ovšem nejistá. O vybudování takovéhoto moderního onkologického
centra se dosud nerozhodlo. Pokud by však stát takový projekt
financoval, mohlo by se pracoviště otevřít nejdříve po roce 2010,
spočítal Niederle.


Viktor Velek - ČTK

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama