Genetici varují před komerčními testy na hledání sklonu k nemoci

Genetici varují před komerčními testy, které mají odhalit z DNA sklon člověka k některé vážné nemoci. Firmy je nabízejí za 10.000 až 20.000 korun a tvrdí, že mohou odhalit genetickou náchylnost k více než dvaceti nejčastějším onemocněním. Tyto testy umožňují rovněž určení otcovství z dodané DNA, a to i bez souhlasu dotčených osob. Výhrady genetiků sdělil ČTK předseda Společnosti lékařské genetiky profesor Petr Goetz.

"Zodpovědnost, nikoli strach z konkurence nás vede k argumentaci proti takovýmto aktivitám. Komerční firmy zkreslují naše současné znalosti tak, že zamlčují zásadní nejistoty, které v dané oblasti nebyly dosud uspokojivě vyřešeny," vysvětlil profesor. K činnosti komerčních laboratoří testujících DNA se dnes vyjádřil kriticky také Úřad pro ochranu osobních údajů. Podle úřadu nepostupují komerční laboratoře vždy v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.


Vliv genetiky na rozvoj cukrovky, vysokého tlaku či nemocí srdce a cév je podle současných znalostí v řádu jednotek procent. Nemoci jsou způsobeny řadou vlivů, nikoli jen genetikou. Podle Goetze může zavádějící interpretace výsledku vyšetřované poškodit neodůvodněnými obavami, nebo je naopak falešně uklidnit.


Kromě toho všechny dosud publikované studie byly provedeny na různých populacích, pro českou populaci obdobné studie neexistují. Nedá se tedy spolehlivě říci, že výsledky platí i pro obyvatele ČR.


Laboratořím stačí zápis v obchodním rejstříku, to je podle předsedy etické komise ministerstva zdravotnictví docenta Petra Hacha důvod k pochybnostem o kvalitě jejich práce. "Genetické testování z DNA, které skutečně může odhalit některá geneticky podmíněná onemocnění, je dnes rutinně prováděno a hrazeno zdravotními pojišťovnami na odborných genetických pracovištích, státních a soukromých," upozornil. Tam jsou testy provázeny odborným poradenstvím, takže nehrozí zkreslení výsledku. Testy se dělají na základě informovaného souhlasu pacienta. Stejný postup zachovávají státy EU i USA.


Podle Hacha je v těchto odborných laboratořích zaručeno, že se vzorek nezamění ani nijak nenaruší. Naproti tomu komerční laboratoře testují vzorky zaslané poštou. Hrozí záměna vzorku a porušení při přepravě. Problém je i s interpretací výsledku. Komerční laboratoře to nechávají na ošetřujícím lékaři testovaného, ten ale nemusí mít v této oblasti dostatečné zkušenosti, uvedl Hach.


"Dispozice ke zhoubným nádorům prsu, vaječníku, tlustého střeva, melanomům jsou dnes rutinně testovány. Testy jsou spojeny s genetickým poradenstvím," zdůraznil Hach.


Předseda Společnosti lékařské etiky Jan Payne považuje ze eticky naprosto nepřijatelné, že komerční testy na předpovězení budoucích chorob se nabízejí i pro děti. Testy by podle něj měly podstupovat až v době, kdy budou schopny chápat dosah genetického testování. Do té doby jen v případě, že jde o onemocnění začínající v dětském věku, u něhož je možná včasná prevence a léčba.


Zdroj: ČTK

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama