Funkční změny zdravotního stavu

Jde o výskyt rozličných krátkodobých i dlouhodobých zdravotních obtíží a nemocí dnešních občanů, které jsou vyvolávány nepříznivými životními a pracovními podmínkami a projevují se různými formami potíží, jako jsou:

 • úzkostné stavy různého původu (fóbie);
 • nervozita;
 • nespavost;
 • sexuální hyperaktivita;
 • funkční sexuální poruchy (např. předčasný výron semene, funkční neschopnost pohlavního styku - impotence u mužů, nedostatečné pohlavní vzrušení a uspokojení - libido i orgasmus - u žen);
 • zažívací potíže (např. zácpa, nechutenství aj.);
 • tělesná únava až vyčerpanost;
 • rozličné bolesti, např. hlavy, svalů, vaziva i kloubů;
 • oslabení celkové odolnosti - imunity (např. snížením hladiny imunoglobulinů a protilátek zejména vůči virózním infektům dýchacích cest i vůči jiným onemocněním apod.);
 • jen pomalu ustupující zvýšení krevního tlaku po námaze a po rozrušení;
 • projevy rozvinutého onemocnění hypertenzní chorobou;
 • urychlení průběhu ischemické choroby srdeční s nebezpečím vzniku infarktu;
 • nezvládnutí obezity;
 • vznik cukrovky (diabetu) ad.


  Na první pohled je patrno, že za vznik těchto potíží může buď nedostatek osobního rozhodnutí ubránit se lákadlu přechodné slasti a aktivně je likvidovat, anebo přílišné sebevědomí o nekonečných schopnostech vlastního organismu. K tomu patří i úmyslné opomíjení známých životosprávných pravidel a nerespektování vyznačovaných rizikových faktorů zdraví (badness). Rozličné krátkodobé nebo dlouhodobé změny zdravotního stavu dnešní populace mohou být vyvolány nejen uvedenými nepříznivými životními a pracovními podmínkami, ale i poruchou vnitřních dispozic lidského organismu (genetické zatížení apod.).


  Zdroj: Antonín Mikolášek - Saunováním ke zdraví, nakladatelství Era
 • Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
  Diskuze ke článku
  Přidat komentář

  Přidat komentář

  Reklama

  Reklama