Elektronická komunikace s lékařem

Systém CGM LIFE eSERVICES od společnosti CompuGroup Medical umožňuje pacientům online objednání, konzultace, zasílání výsledků vyšetření nebo vystavení receptu. V ČR nabízí tyto služby pacientům stále větší počet zdravotnických zařízení a lékařů. Jejich výhody nejen pro pacienty, ale i pro ordinaci, přibližuje MUDr. Kateřina Klímová, MBA, z oboru gynekologie a porodnictví.

Vaše ordinace využívá moderní metody, které přináší elektronizace zdravotnictví. Co vlastně nabízí koncovému pacientovi?
Klientkám přináší zejména velmi kvalitní zdravotní péči a komfort. Díky možnosti elektronického přenosu ultrazvukového nebo kolposkopického obrazu do elektronické zdravotní dokumentace klientky mohou lékaři nálezy s odstupem porovnávat, konzultovat na dálku s experty, reprodukovat jak v elektronické, tak papírové podobě. Největší přidanou hodnotou z pohledu klientek je elektronická komunikace bez nutnosti návštěvy ordinace.

Proč elektronickou komunikaci využíváte?
Elektronizace nám umožňuje na jedné straně uspokojovat potřeby našich klientek, na straně druhé zvyšuje efektivitu organizace a následně produktivitu práce. Jinými slovy, uděláme více práce za jednotku času a můžeme se plně věnovat zdravotní péči o klientky.

Můžete shrnout, v čem vám nové metody usnadňují práci?
Ve všem. Díky elektronizaci procesů jsme odbourali manuální práci jako je např. vyplňování žádanek, zapisování výsledků do dokumentace, apod. Nedovedu si představit zasílání dávek na pojišťovny jiným způsobem než elektronicky. Veškerá komunikace s pojišťovnami probíhá online zabezpečenou cestou.

Vnímáte možnosti, které systém (potažmo vaše ordinace) nabízí koncovému pacientovi, jako klíčový faktor k tomu, aby pacientky zvolily právě vaši ordinaci?
Jsou klientky, které zvolí naši ordinaci díky možnosti objednávání online nebo díky možnosti zasílání elektronických receptů. Klíčovým faktorem pro volbu naší ordinace je však vřelý individuální přístup, kdy klientce nasloucháme a poskytneme takovou péči, kterou zdravotní stav vyžaduje.

Využívají pacientky elektronický kontakt i ke konzultacím? Myslíte si, že zrovna u gynekologie je potenciál elektronických konzultací velký?
Ano, využívají. Potenciál pro elektronickou komunikaci v oboru gynekologie je obrovský. Má řadu výhod oproti konzultaci po telefonu. Dotaz a odpověď probíhají na sobě časově nezávisle, tzn. klientka i lékař komunikují podle svých časových možností. Navíc je tento způsob komunikace zabezpečený proti zneužití. Elektronická komunikace odstraňuje, zejména u dívek, bariéru ostychu.

Máte i negativní zpětnou vazbu od pacientů k elektronické komunikaci?
Nemáme. Elektronickou komunikaci si naše klientky velice chválí a často nás o tom spontánně ujišťují.  Pokud je potíž s přihlášením do elektronického účtu, klientka se obrátí na náš zákaznický servis.

Přináší vaše ordinace nějakou přidanou hodnotu těhotným ženám na rozdíl od ordinací, které zatím elektronizaci zdravotnictví nepřijaly?
Díky specifickému softwaru jsme schopni nabízet těhotným ženám screening vrozených vývojových vad. Prostřednictvím přenosu ultrazvukového obrazu do grafického modulu zdravotní karty klientky můžeme obrázek s miminkem zpětně vytisknout či zaslat klientce elektronicky.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama