Ekzém a půst

Nejmocnější terapie, která vůbec existuje, je půst. Nemáme k dispozici žádný léčebný postup, jenž by tak převratně a trvale zasahoval do metabolismu jako půst. Neexistuje způsob, který by se výsledky mohl měřit s léčením hladem.

Selže málokdy, třebaže všechny předchozí pokusy zůstaly bez úspěchu. Není přirozeně možné zmínit komplexní dění, které se v prů­běhu léčby hladem v těle odehrává. Musíme se spoko­jit s poněkud všeobecným pojmem „čištění“ a „přemlu­vení“ těla. Organismus, který v době půstu nemusí zvenčí přiváděnou potravu zpracovávat, má možnost zbourat a vyměšovat nahromaděné meziprodukty lát­kové výměny. Neméně důležitá jako půst je výživa v budoucím období, v tzv. období výstavby. Má podobu plnohodnotné výživy, bohaté na vitální látky.

Při léčení hladem se pacient drží údajů Buchingera, starého mistra půstu.

-         Na začátku postní kúry důkladné pročištění střev 20 - 40 g Glauberovy soli, rozpuštěné ve 2 l vody,

-         denně 200 - 400 g zředěných ovocných šťáv,

-         denní terapie podle Rodera, horké obklady na játra, denně klystýr a procházky.

-         Přísný půst lze také realizovat s čistou vodou a lé­čebným čajem.

-         V den přerušení půstu jenom jablko a mrkev, které nutí k delšímu žvýkání.

-         V následujících dnech pozvolný přechod na plno­hodnotnou stravu bohatou na čerstvé složky a pros­tou živočišných bílkovin.

Ještě jedna zvláštnost půstu, který mezi jinými terapiemi zaujímá mimořádné postavení, je důležitá: půst nikdy nelze předepsat nebo si ho vynutit. Je možné ho navrhnout a nemocný jej musí přijmout dobrovolně. Půst je dobrovolným zřeknutím se potravy. Jen pak má nemocný takový duševní přístup, který je nutný ke snad­nému překonání případných malých nepříjemností.

- Zkušenost ukázala, že před půstem lze doporučit kratší nebo delší období syrové stravy, aby se dopře­du vyrovnala částečná podvýživa a nedostatek vita­minů a minerálií, pocházejících z obvyklé stravy.

- Dny s čerstvou stravou mají výhodu v tom, že na začátku půstu střevo neobsahuje žádné hnilobné a kvasící látky a tak se zabrání „samootrávení“ vli­vem resorpce ze střeva, což by vedlo k nepříjemným jevům jako k bolestem hlavy a nevolnosti.

- Navíc se tím dosáhne lepšího účinku při tzv. stravním šoku, neboť čerstvá strava, přivádějící zásadité látky, je následována silnou acidózou, vyvolanou půstem.

- Když se pak mimo to přihlédne ke vystřídání dřívější normální stravy, většinou s přebytkem kyselin, s čer­stvou a k přechodu od půstu na vegetariánskou stra­vu, lze skutečně hovořit o „cikcakové stravě“.

Výrazné formy zlepšení látkové výměny lze dosáhnout Schrothovou kúrou, přičemž se rychle střídá přísun tekutin ve větším množství s jejich odpíráním. Také u této kúry jsou možné četné variace. Lze ji přizpůsobit každému jednotlivého případu. Tak se dají např. stří­dat dny suché stravy s nadbytkem kyselin (suché pše­ničné chleby, husté kaše z rýže nebo krupice z ječmene, kroupy atd.) s alkalickými dny se syrovou stravou. Tím obejdeme nevýhodu původní Schrothovy kúry, která spočívá v nedostatku vitaminů.

Základní poznámka ke kúrám:

-          vždy jde o časově ohraničené krátkodobé léčebné působení.

-         Mají zásadní nevýhodu, která spočívá v tom, že člověk je využívá, aby se vyhnul nutnosti dlouhodo­bé změny způsobu života.

-         Pacient své svědomí uklidňuje tím, že se sám utě­šuje v tom, že každý rok nebo každý druhý rok se podrobí kúře a tak splní požadavek zdravého způsobu života.

-         Místo aby celý rok dodržoval pravidla zdravého způ­sobu života, prostřednictvím čtyřtýdenní kúry si ku­puje nárok, aby v ostatních měsících roku mohl se zdánlivě dobrým svědomím žít nesprávně.

-         Z toho vyplývá, že krátkodobými kúrami nedosáh­neme kýženého vyléčení. To je možné jen stálým odstraňováním příčin nemoci.

Zdroj: MUDr. M. O. Bruker - Jak se zbavit alergie, nakladatelství Eko-konzul

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související články: 

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele Matěj
    Matěj (anonym)

    Léčba hladem? Geniální.. doufám, že autor dostane Nobelovu cenu.. ne vážně, tohle bych nezkoušel, u ekzému jde hlavně o to aby kvalita života dotyčného utrpěla co nejmenší újmu a ono jako bez energie (třeba bez masa prostě člověk nemá sílu) se dá těžko pracovat.. kaše z rýže, kroupy - hrůza, jak jídla v nemocnicích, no teda "jídla" ve velkých uvozovkách :)

    Srp 16, 2012

Přidat komentář

Reklama

Reklama