Reklama

Kouřit nebo nekouřit - má taková otázka vůbec smysl?

Ve středověku to vypadalo jako magické dobrodružství: kouřilo se z hlavy! A ten závratný pocit, když nikotin dosáhl mozku

Z hlediska zdravotního pořád o moc nešlo: nekouřilo se tolik (ani tolik lidí, ani tak intenzivně), aby to znamenalo nějaké významné změny zdraví, neřkuli smrt. Ani první prodávaná hotová cigareta roku 1861 v Londýně neznamenala nijaký poprask. To hlavní přišlo koncem 19. století, když se objevil stroj na výrobu cigaret a na začátku 20. století, když se díky rychlé strojové výrobě kouření masově rozšířilo. Zase se ovšem celkem nic nedělo - trvá totiž takových 30 až 40 let, než se kouření projeví na zkrácení života, jinak řečeno, než zabije.

 

Zděšení přišlo až ve 40. letech, kdy najednou nevídaně stoupal výskyt rakoviny plic, do té doby celkem vzácného onemocnění. Byly zahájeny dvě velké epidemiologické studie (jedna z nich, britská, dokonce s předpokladem, že by výskyt rakoviny plic mohl souviset s asfaltováním silnic) a roku 1950 byly obě publikovány s jednoznačným výsledkem: viny jsou cigarety. To bylo poprvé, kdy jasná čísla ukazovala souvislost - už předtím jsme mohli číst řadu podezření, ale teď byla souvislost poprvé prokázána. Dnes víme, že nejvíc kuřáků nezemře na rakovinu plic (i když tam je vztah nejtěsnější - asi 90% je způsobeno kouřením), ale na srdečně cévní nemoci, především na infarkt a to především ve středním věku.

 

Můžeme shrnout, že kouření se celkově podílí na třech skupinách nemocí: asi 20-25% na kardiovaskulárních onemocněních a právě na ně u nás umírá více než polovina lidí, proto je to nejčastější příčina smrti v důsledku kouření. Dále kouření způsobuje celkově asi 30% všech nádorových onemocnění (od zmíněných 90% rakoviny plic až po jeden typ nádoru, jehož mají kuřáci, vlastně kuřačky, méně, jak se k tomu ještě dostaneme). Konečně kouření způsobuje chronická plicní onemocnění asi ze 75% (chronická bronchitida, rozedma plic), ta jsou ale příčinou "jen" asi 1% úmrtí. Celkem to znamená kolem 22 000 mrtvých ročně v důsledku kouření v ČR, tedy každé páté úmrtí. Jinak řečeno, 60 mrtvých denně nebo jeden plný jumbo jet zřícený každý týden? Navíc, většinu těchto lidí kouření zabije ve středním věku, tedy mezi 39 až 65 lety (Peto, 1994).

 

"Kouřením zabita": možná se toto slovní spojení zdá trochu nezvyklé a říkáte si, že je přehnané, ti lidé přece umírají na infarkty, rakovinu. Kouření přece nezabíjí, jen určitým způsobem přispívá? Ale nenechme se mýlit. Zabíjí, stejně jako když je někdo zastřelen, neříkáme, že zemřel na vykrvácení. Ve vyspělých zemích to ostatně najdete i na krabičkách: SMOKING KILLS.

 

Reklama

A teď k těm kladným vlivům - ovšem kladným vlivům NIKOTINU, NIKDY NE KOUŘENÍ, pozor na záměnu. Nikotin opravdu stojí za zmínku, tento alkaloid nám vadí především tím, že způsobuje v mozku závislost velmi podobnou závislosti na alkoholu, amfetaminu, kokainu či heroinu. Podobné jsou jak účinky na mozek, tak bohužel i úspěšnost léčby všech těchto závislostí. Při léčbě kuřáctví se pořád ještě častěji říká "odvykání", ačkoli lékaři závislost na tabáku, tedy diagnózu s číslem F 17, nepochybně léčí. Je jasné, že nikotin, stejně jako heroin či jiná droga, má i kladné účinky: od těch subjektivních, pro které se ostatně především s kouřením začíná, až po ty celkové (např. metabolismus a zažívací trakt: vzhledem k urychlení střevní peristaltiky mnoho kuřáků jde dobře na velkou právě po cigaretě a když přestanou, mohou mít nějakou dobu zácpu).

 

S nikotinem souvisí i větší soustředění - ovšem JEN PŘI MALÉ DÁVCE, při větší pak naopak nastává útlum. Ten je také m.j. příčinou vyššího počtu dopravních nehod u kuřáků: je to nejen manipulace s cigaretou. Velikost dávky potřebná pro povzbuzení a nebo vedoucí k útlumu je individuální, tak jak je individuální vznik tolerance k nikotinu. Ale všimněte si, že kuřák většinou řekne: "Musel jsem si dát cigaretu (JEDNU), abych ten článek napsal.", ale řekne také: "Když jsem se pohádal s tchýní, musel jsem kouřit JEDNU ZA DRUHOU, abych se uklidnil." Bohužel, když se zmiňuje příznivý vliv na krátkodobé zlepšení mozkových funkcí, většinou se opomene zmínka o útlumu, který následuje.

 

Ještě ke "kladným" vlivům: negativní stránky vždy převažují. Např. nižší výskyt rakoviny endometria u žen POUZE PO 65. ROCE života u kuřaček souvisí se supresivním vlivem kouření na hormony (především se snižuje produkce estrogenů), proto také kuřačky mají asi o 2 roky dřív menopauzu než nekuřačky. Pokud jde o ženské nádory vůbec, kouření se podílí asi třetinou na rakovině děložního čípku, která je mnohem častější než rakovina endometria ve vyšším věku -absolutně tedy nelze vytrhnout z kontextu jednu informaci a říci něco ve smyslu "Kuřte, snížíte riziko rakoviny endometria!". Takový postup je asi stejný jako říct: "Dejte si amputovat ruce, snížíte tak riziko záděrek!".

 

A ke kladným vlivům obecně: když se objeví zpráva o něčem kladném na kouření, okamžitě to má velkou publicitu. Nedivme se. Od zmíněného roku 1950 bylo publikováno asi 60 000 prací více či méně popisujících a dokazujících zničující vliv kouření na zdraví a životy. Těch opačných je jako šafránu, ale víte, jak jsou cenné pro tabákový průmysl? Už jenom takový lékař, který kouří (aniž by to byl významný specialista nebo veřejně přijal peníze od tabákového průmyslu), byl ve Spojených státech oceněn na několik set tisíc dolarů: je to jeho vliv jak na pacienty, tak na sociální okolí (Chapman,1995). Abychom zůstali u peněz, cena dvanáctiletého dítěte, které začne kouřit, byla ve Velké Británii vyčíslena částkou 44 000 liber - to jsou peníze, které tabákový průmysl průměrně vydělá na průměrném kuřákovi za jeho průměrný život, tedy život asi o 10 let kratší ve srovnání s nekuřákem (Macfarlane, 1995).

 

Výroba cigaret je především velmi dobrý byznys a to, že tyto výrobky zabijí každého druhého svého konzumenta, poněkud kalí jeho úspěšnost. Jak se pomalu teprve od padesátých let 20. století zvedá úroveň znalostí mezi odborníky i populací, nutí k ústupu i tabákový průmysl.

 

"Settlement"

V roce 1994 stálo před zvláštním výborem Senátu USA devět nejvyšších představitelů tabákového průmyslu a zvedli ruku k přísaze, že nikotin není návykovou látkou. Dva roky na to, v roce 1996, vyšel v americkém prestižním časopise JAMA soubor článků, odhalující více než dvacetiletý výzkum tabákové firmy Brown and Williamson, součásti BAT - British-American Tobacco. Výsledky jednoznačně ukazovaly nejen na to, že tabákový průmysl dobře věděl o vysoké návykovosti nikotinu, ale dokonce ji cíleně a sofistikovaně využíval. Měl také dobře zdokumentováno, že kouření způsobuje závažná onemocnění často vedoucí k smrti. Historie tohoto odhalení je zajímavá tím, že dokumenty kdysi okopíroval zaměstnanec firmy a když byl z firmy propuštěn, předal je profesorovi kalifornské univerzity Stantonu Glanzovi, který je okomentoval a zveřejnil. V té době Dr. Kessler, ředitel Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA, Food and Drug Administration), na základě těchto dokumentů zveřejnil stanovisko FDA, ve kterém se požaduje, aby tabákové výrobky, jako zdraví nebezpečné komodity, byly FDA kontrolovány podobně jako kosmetické přípravky, potraviny, léčiva apod..


Současně v této době v celých Spojených státech probíhaly individuální soudní procesy s tabákovými firmami, které vyústily ve společném podání žalob generálních prokurátorů 46 států USA požadujících uhrazení výloh na léčbu nemocí způsobených kouřením a za utrpení, které způsobilo a způsobuje užívání výrobků tabákových společností. To mělo dne 14. května 1997 za následek návrh smlouvy ("settlement"), požadující od tabákových firem zajištění ochrany dětí před užíváním tabákových výrobků, pokles prevalence kouření u dětí a mládeže, zrušení automatů na cigarety, konec sponzorování sportovních akcí výměnou za umístění reklam apod. Tabákové společnosti by měly v budoucích 25 letech pokrýt náklady na léčbu nemocí způsobených kouřením ve výši 300 miliard USD, kompenzaci poškozeným osobám ve výši 60 miliard USD, pokrytí aktivit na kontrolu kouření ve výši 500 milionů USD a v případě, že se nepodaří dosáhnout snížení kuřáctví u dětí a mládeže, zaplatit za každé 1% prevalence, které přesahuje požadovanou úroveň, 80 milionů USD. Tabákové společnosti vyslovily podmínku, že budou zrušeny všechny současné žaloby a bude poskytnuta imunita vůči žalobám v budoucnosti.


Proti tomuto návrhu se postavily četné americké i cizí vědecké společnosti, protože řešil poměry pouze ve Spojených státech. Tabákové společnosti by se totiž vrhly se svým dravým obchodem do rozvíjejících se zemí jihovýchodní Asie a východní Evropy (což se skutečně děje). Senátor McCain proto navrhl v listopadu 1998 tzv. "master settlement", který je méně náročný než návrh z června 1997. Neumožňuje imunitu proti žalobám. Tabákový průmysl poskytne vládě během 25 let 206 miliard USD a souhlasí s jistými omezeními v marketingu a výraznější ochranou dětí.


V říjnu 1999, jako první tabákový výrobce, přiznal konečně Philip Morris pod silným nátlakem, že cigarety mohou zabíjet a způsobit rakovinu a srdečně cévní nemoci. Pikantní na tomto přiznání je, že když se vedení Tabáku a.s. v Kutné Hoře (jehož 80% vlastní Philip Morris) novináři zeptali na jejich názor, tisková mluvčí Dagmar Staroveské řekla: "Jedná se o stanovisko americké firmy, nikoliv naší společnosti." (článek Marka Bičíka v Lidových novinách, 16.10.1999).

 

Světová banka zveřejnila v roce 1994 odhad škod, které společnost stojí 1000 tun tabáku uvedených trh (přímé i nepřímé náklady, léčba, pracovní neschopnost, předčasná úmrtí,?). Pro představu, 1000 tun tabáku znamená zhruba miliardu cigaret, tedy asi dvacetinu množství, vykouřeného ročně v ČR. Po odečtení profitu (pro výrobce, pěstitele a zpracovatele tabáku, obchodníky a další) doplácíme na 1000 tun tabáku 27,200.000 dolarů. Extrapolujeme-li tuto částku na naši zem, ročně vykouřených dvacet miliard cigaret stojí naše hospodářství 544 miliónů dolarů, tedy asi 20 miliard korun. To jen pro představu - samozřejmě skutečné náklady se v jednotlivých zemích liší.

 

Můžeme shrnout, že tabák se bohužel během několika let stane zabijákem číslo jedna na této planetě. Je pozoruhodné, jak jsme proti tomuto faktu rezistentní.

 

Literatura:

Chapman,S.: Doctors who smoke, BMJ, 311, 1995, 142-3

Králíková,E., Kozák,J.T.: Jak přestat kouřit, Maxdorf, Praha, 1997, 89s.

Macfarlane,A.: Teenage smoking, The Lancet, 346, 1995, 846

Peto,R., et al.: Mortality from Smoking in Developed Countries 1950-2000, Oxford University Press, 1994, 553 s.

 

Autoři:

MUDr. Eva Králíková,CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie l.LF UK

Poradna pro odvykání kouření

Studničkova 7

120 00 Praha 2

 

MUDr. Jiří T. Kozák,CSc.

Nemocnice Kutná Hora

17. listopadu 117 

284 30 Kutná Hora

Reklama

Komentáře

Jiri (Čt, 14. 11. 2002 - 14:11)
Hulte si jak chcete. Vase eventuelni impotenece, vrasky, bolavy plice, srdce, mozek mi taky nevadi. Ale neotravujte kourem nas, nekuraky. Bohuzel se vam to jeste nepodarilo a porad skodite.
Susanne dona Vittu (Ne, 16. 2. 2003 - 11:02)
Pan Valo má astma a kouří 60 denne:-) Nevím, proč se rozčilovat, komu vadí, že kuřáci obtěžují nekuřáky, ať začne kouřit také (lol)
A na závěr věta od pana Velkého kuřáka:
All the cigarretes smoking is just substitute for cock sucking:-)
Susanne dona Vittu
Susanne dona Vittu (Ne, 16. 2. 2003 - 11:02)
Pan Valo má astma a kouří 60 denne:-) Nevím, proč se rozčilovat, komu vadí, že kuřáci obtěžují nekuřáky, ať začne kouřit také (lol)
A na závěr věta od pana Velkého kuřáka:
All the cigarretes smoking is just substitute for cock sucking:-)
Susanne dona Vittu
Fishinger (Pá, 18. 1. 2002 - 03:01)
Pro někoho je to dobrý, někdo to odsuzuje... Vy o tom píšete jak o největšim hříchu. Každej kuřák se Vám tak akorát zasměje. Je to přece naše věc, jestli zhebnem ve třiceti nebo v osmdesáti. Nesnažte se lidi přesvědčovat, aby nekouřili. Kdo chce, nechť KOUUUŘÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ!!!
Radekw (Pá, 2. 2. 2001 - 15:02)
Článek se mi líbí, ale zapomíná na jednu důležitou věc ohledně kouření a tabáku. není zde zmíněno, že podstatná cást z ceny tabákových výrobků je ve formě daně odváděna státu. Stát - a u nás je to zvlášť vidět nemá zájem omezit kouření (potažmoé ani spotřebu alkoholu), protože snížení spotřeby znamená okamžité snížení příjmu státu, ale snížení nákladů na nemocnost a léčení kuřáků se projeví až v dlouhodobém horizontu. Navíc je u nás zdravotní péče placena ze zdravotního pojištění, tudíž stát inkusuje peníze z daní z tabáku, které použije pro "svoji potřebu". Přímé investice státu do snižování následků kouření a do prevence jsou mizivé oproti příjmům ze spotřební daně na tabák. Je zde vidět i přímá souvislost s postojem státu k marihuaně, která by se snadno mohla stát konkurentem tabáku, ale její výrobu nelze tak snadno kontrolovat a zdanit jako u tabáku. Stát nemá zájem uvolnit prostor konkurenci tabáku, ze které by neměl příjmy...
pája (Po, 15. 12. 2003 - 18:12)
je mi 20 let a kouřím od svých 15.myslím,že je to každýho věc.jsem zdravotní sestra a vidim co to s lidma dokáže.nicméně ani to mě od mého zlozvyku neodradí.
Martin (Ne, 19. 3. 2006 - 21:03)
Kouřím teprve 10 měsíců a právě teď se snažím přestat... nekouřím už druhý den a je to šílené!!! Nejde to vydržet! Nejraději bych si vzal cigaretu a zapálil ale pořád ještě odolávám. Před tím jsem kouřil zezačátku kolem 20 denně ale když jsem přestával, už to bylo jen 8. Doufám že vydržím a přestanu kouřit, je to odporný zlozvyk a myslím že nejlepší prevencí kouření by bylo zrušit výrobu cigaret, ale to by pak náš stát neměl od nás skoro žádné daně...
Martin (Ne, 19. 3. 2006 - 21:03)
Tady jde o to, že když kouří kuřák třeba v uzavřené místnosti a jsou tam s ním i nekuřáci, tak kouří pasivně! a tady si ti nekuřáci nemůžou vybrat jestli "zhebnou" ve 30 nebo 80 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Honza (Ne, 19. 3. 2006 - 21:03)
Nekouřím, ale snažím se s tím začít. Loni jsem zvládl dvě krabičky. Věřím, že když zaberu, mohl bych to letos na ty tři krabičky dotáhnout. :-))
Dollar (Čt, 8. 6. 2006 - 14:06)
je mi 15let a kourim od 12.ted sem doma a musim abstinovat jelikoz mam bronchitidu..zatim sem nemel 2 dny a dal bych si aspon jedno...ale bojim se,a to diky memu doktorovi co mi rekl ze mam plice kuraka co kouri uz 40 let..a tak vyckavam nez budu zas zdravi
Helena (Po, 31. 7. 2006 - 17:07)
Je mi 26 let, a kouřila jsem od 16-ti. hrozně jsem se bála přestat kvůli abstinenčním příznakům. Nakonec jsem se rozhodla, 10 let je hrozně moc a to jak zátěž na organismus, tak na peníze. Nekouřím 14 dní a musím říct, že sem nikdy neudělala nic lepšího. Konečně jsem dospělá. Všechno je jen otázka sebe disciplíny - když je mi nejhůř, vzpomenu si, proč nekouřím. Doporučuji všem opozdilím kuřáčkům.
d (Pá, 15. 9. 2006 - 10:09)
No ja jsem kuracka.Vykourim tak 10 cigaret denne.Co se me tyce klidne bych dala krabicku za 300 kc.Fakt ze jo.Nejak by to dopadlo.Nejspis by me to donutilo koupit si jednu svatecni na mesic.
Návštěvník (Pá, 15. 9. 2006 - 23:09)
Bože můj 14 dní nekouří,nekuřákem se človék stane až po 5 až 6 letech.Já nekouřím 20 let!začal jsem v 6 letech a pak ve 14 ,kouřil jsem 18 let 20-60 denně,přesttal jsem ze dne na den,důvod syn,aby mě neviděl kouřit.Mohl bych dnes říct že to nic není,ale je je to utrpení.pořád mám někdy chuť,cigarety mě nevadí,ale dýmka to je průser.
Janka (So, 16. 9. 2006 - 12:09)
Nekouřím jen pár dnů,je to opravdu děs,návyk letitý.Nechce se někdo přidat?Ve dvou a více se to lépe táhne.
Návštěvník (Čt, 21. 9. 2006 - 10:09)
Nekouřím jen týden -po 20letech a jediný problém, který mám je,že je mi líto, že už nikdy nebudu kouřit!!!Ale po přečtení pár takovýhlech článků se ptám ,,Proč je mi to vlastně líto???"
Janka (Po, 25. 9. 2006 - 17:09)
A čeho je ti líto? Není ti spíše líto,když to nedokážeš?
p (St, 11. 10. 2006 - 23:10)
je mi 16 let a přestávám kouřit kvůli zdravotním problémům(chron.bronchitida)nekouřím 5-tý den a asi to nevydržim.Rodiče mi chtějí koupit ty náplasti nicoret,ale myslim si že mi moc nepomůžou.Kouřila jsem přes krabičku denně,od 10-11 let.
Gypsi (Čt, 12. 10. 2006 - 00:10)
Pokud je ti pouze 16 let, neměla bys mít takový návyk, jako dlouholetý kuřák. To by tě však mělo varovat v tom, že pokud to nyní vzdáš, tak za čas to bude nepřekonatelné.
Když jsi nemocná, máš parádní motivaci se na to vykašlat. Jestli ta motivace není dost silná, zajdi se podívat na nějaké plicní oddělení s kuřáky na kyslíku. Když jim vysvětlíš oč jde, třeba tě tam pustí.

Na náplasti se vykašli, nejsou k ničemu. Zkus žvýkačky Nicorette Mint 2. mg. Nemají tu odpornou chuť jako ty co nejsou mint. Přečti si a DODRŽUJ návod, jak je správně žvýkat. Mám docela právo radit, protože jsem se žvýkačkami nicorette přestal kouřit po 35 letech kouření a průměru 90 cigaret denně, takže vím oč jde.

Hlavně, když se ti to nepodaří teď, není důvod to zkoušet znovu a znovu.
maminomimino (Čt, 12. 10. 2006 - 06:10)
...je mi 50- kouřím 40 let. Co bych za to dal, abych přestal.Je to děsnej zlozvyk, ale je to všechno o vůli. A potom žvejk. nemůžu-vytahaly by mi všechny zuby- a naplasti to je drahota.Kdyby byla nějaká hypnoza,nebo něco podobnýho.....
P.S. Gypsi-nerozumím poslední větě-Hlavně, když se ti to nepodaří teď, není důvod to zkoušet znovu a znovu.???!! Proč?
Gypsi (Čt, 12. 10. 2006 - 16:10)
Samozřejmě tam má být nezkoušet. Byl jsem moc rychlý a nepřečetl jsem si to po sobě.
Díký žvýkačkám nicirette jsem skutečně přišel o 3 zuby, protože jsem si je zlomil. Jenže asi to byly stejně zuby na odpis a když porovnám aktiva - přestal jsem kouřit z 90. (!!!) cigaret a pasiva - přišel jsem o 3 zuby, tak aktiva vysoko překračují pasiva.
No ale dělej jak chceš. Jestli chceš jít do rakve s hezkým úsměvem, nikdo ti nemůže bránit.
Honza1 (Čt, 12. 10. 2006 - 20:10)
Tak ne že bych byl obhájcem kouření, já sám jsem nekuřák. Ale co se týká toho nárustu rakoviny ve čtyřicátých letech, já jsem četl o jiné studii, která právě tenhle problém tehdy řešila a říká se tomu-pokusy s atomovými bombami. Musel bych to vyhrabat mezi časopisy, někde to mám založené. Jde o to, že po objevení atomové bomby se začaly ve velkém provádět nadzemní zkoušky a testy. V zóně 51 dokonce s tím zamořili celou jednu oblast. Experimentovalo se s tím ve velkém, a nikomu nedošly nutné následky. Dokonce postavili i letadlo na pohon atomovým reaktorem ale bylo tak obložené olovem, že se nezvedlo od země. Při každé nadzemní explozi se do atmosféry zvedne mrak radioaktivního prachu. Tento spad nezná hranice a cestuje po celém světě. K vyvolání rakoviny stačí prý vdechnout jedinou mikročástečku. Dnes je téměř celý svět aspoň trochu zamořen. Po zjištění tohoto faktu se provedly dvě věci-za prvé:prudce se omeziny nadzemní testy a prováděly se podzemní a podmořské. Za druhé:hledal se zástupný viník na kterého by se to mohlo hodit. Představme si, že by ty milióny nemocných žalovaly vládu USA, to by byl nápor na státní rozpočet. Tak se objevil obětní beránek. Netvrdím, že kouření je neškodné, jednak se kouří mnohem více než kouřili indiáni své dýmky míru nebo dědové bafající z nedělní fajfky, a jednak se do čistého tabáku začaly přidávat umelé příměsi. Myslím ale po dnešních znalostech, že kouření asi nebude zdaleka jediný viník rakoviny plic
kosmos (Čt, 12. 10. 2006 - 21:10)
když hulit tak jedině péro ,to je zdraví neškodný:))
mamuth (St, 10. 1. 2007 - 13:01)
Dobrý den lidičky.jak se máte?já už nekouřim 5 dní a je mi strašně hrozně.Mám šílenej absták.Po spotřebě 30ti cigaret denně se mi opravdu nestýská ale bodla by mi nějaká cigareta, která není škodlivá.
Hana (Pá, 12. 1. 2007 - 17:01)
Cau Mamuthe.Absťák přejde vydrž.Já nekouřím 4 roky.Nejhorší jsou první 2 měsíce kdy na tu cigaretu myslíš pořád.Po 2 měsících začneš občas myslet i na něco jiného a po 3 měsících budeš skoro za vodou.přeji pevnou vůli a vydrž.Budeš se cítit dobře a do schodů budeš běhat jako srnka.
(Út, 27. 11. 2007 - 07:11)
Jo, ale ti co nekouří se musí kvůli kuřákům omezovat a to dost. Například téměř všude nemají kam jít na pívo, protože snad v každé hospodě jsou kuřáci a tak pokud nechtěj dýchat ty jejich smrady, musí zůstat doma! Přestal sem kouřit před 23dny, takže krátce, ale právě tohle omezování ostatních i kvůli jejich zdraví, byl jeden z důvodů proč přestat !
(Út, 27. 11. 2007 - 07:11)
Jo. Jen by ty huličky mohli bejt všude venku, aby sme jim to mohli dopřát :-)
(Út, 27. 11. 2007 - 07:11)
Mamute já nekouřím 23 dní a už to je v pohodě. Kouřil sem 15let a krabku denně. Nepoužívám žádný Nicorette apod. svinstva, který někdo stejně vyrobil jen proto, aby si vydělal balík ! Nicorette obsahují nicotin, takže co na tom pomůže, když ho člověk nemůže hned odbourat z těla?! Prostě vydrž a snaž se pořád myslet na něco jinýho, taky mi to pomohlo :-)
Návštěvník (So, 22. 3. 2008 - 00:03)
Ja nekourim uz 3 mesice, kouril jsem 50-60 cigaret 45 let a ten abstak je fakt zoufalej. Cigareta mi strasne voni, vubec neni pravda ze napraveny kurak je horsi nez nekurak. Jak ja bych si jednu zakouril...
Karel (So, 22. 3. 2008 - 12:03)
Po třech měsících absťák teprve začíná. Skutečným nekuřákem se staneš až po několika letech, i když odnaučeného kuřáka bude kouření lákat vždy. Určitě záleží také na tom, jak jsi byl silný kuřák.
Jak jednoduché to mají ti, co nikdy nezačali...
kurvafix (Čt, 11. 9. 2008 - 21:09)
Špinky sou bomba. škoda, že tolik kur.í zdraví, způsobují smrt a stojí tolik peněz.
iveta (St, 15. 10. 2008 - 20:10)
chtela bych taki prestat kourit ale
nevim jak
Janina (Čt, 16. 10. 2008 - 13:10)
Kouřila jsem denně 10-15. Jednou takhle sedím, čtu noviny a v ten moment mi ta cigareta přestala chutnat. Típla jsem ji a už si nikdy nezapálila. Naštěstí jsem se nemusela přesvědčovat. Můj manžel kouří a musím říct, že mi to strašně vadí. Je to všude cítit, nemám ani náladu na intimnosti s ním, pořád to z něj cítím. Jeho bratr zemřel na rakovinu plic, také to přeháněl. No, já vím, těžké je radit.
Jelena (Út, 11. 11. 2008 - 10:11)
K nekouření se musí kuřák rozhodnout sám, musí zkrátka "dozrát" a být vnitřně přesvědčený o tom, že chce přestat. Kouřila jsem 20 let, pak již i 20 cigaret denně. Jednoho dne jsem se rozhodla, koupila jsem si drahý parfém a řekla jsem si, že na cigareta nemám, zbytek cigaret v krabičce jsem odložila a od té doby, již 13 let, nekouřím. Na cigaretu jsem chuť nikdy neměla, ale abstinenčními příznaky jsem si prošla. Dalo se to vydržet a stálo to za ten pocit svobody a nezávislosti (doslova!).
Nekouřím, ale celá moje rodina, vč. dětí, bohužel ano. Nepřesvědčuji je, jen občas utrousím, že je fajn nekouřit a věřím, že i oni "dozrají" a praští s tím. Moc to přeji všem, kteří se rozhodnou a dokáží to.
Pavel (Út, 11. 11. 2008 - 16:11)
Podívejte se - odvykači - na www.champix.cz a nechte si tento lék předepsat (může i prakt. lékař). Efekt má až u 45% pacientů. Ano, kuřák je především pacient a kouření je nemoc. Vůle a náhražky pomohou sotva 5% těch, kteří zkusí nekouřit. Měsíčně stojí Champix cca 1800 a bere se min. 3M - lépe půl roku a u silných kuřáků rok. Kdo zkusil nekouřit sám a pak za pomocí Champixu, mluví o zázraku
Návštěvník (Út, 11. 11. 2008 - 18:11)
www.ordinace.cz diskuse k odvykání kouření se Champixem
Karel (Út, 11. 11. 2008 - 20:11)
Rada pro kuřáky, jak se dají ušetřit peníze : Krabička cigaret denně od 18 - ti let do důchodu = 750 000 Kč.
Krásný článek (Čt, 11. 12. 2008 - 13:12)
Na www.retezlasky.cz je výzva lékařů a pacientů, aby podpořili snahu paní doktorky a nás všech za nekouřící děti...
Michal (Út, 11. 1. 2011 - 17:01)
Ahoj, článek je moc zajímavej. Já nekouřím už skoro tři měsíce a jsem z toho opravdu nadšenej! Ze začátku jsem si dvakrát vzal náplast, ale odhodil jsem jí, protože jsem do sebe nechtěl dál dostávát ten hnus, byt jinou formou. Vím, že ještě nemám vyhráno, ale cítím se natolik svobodně a zdravě, že by se mi muselo v životě stát něco opravdu drsného, abych to cigáro zase vzal do ruky! Všem mnoho zdaru:)
Vojta (Ne, 12. 5. 2013 - 18:05)
Hulte si jak chcete. Vase...Vy zase svym postojem omezujete nas kuraky! Me treba omezuje to, ze nekuraci z nas kuraku delaji nekoho spatneho. Pokud jsou nekde deti, tak nekourim, ale takovy kecy, jako mate vy me dostavaji!!!!!
milan (So, 8. 11. 2014 - 21:11)
Ja nekourim uz 5 dni a vydrzim to sice zas piju 2 pivka navic ale pohoda :D
milan (So, 8. 11. 2014 - 21:11)
Ja ti povim zas ty tvoje kecy ja zas usetrim 3500 tisice mesicne si to srovnej za rok ubozaku:D
Václav (Po, 16. 1. 2017 - 02:01)
Uvádí se, že lidé kouří již od středověku. Píše se rok 2017 a lidstvo vůbec nepokročilo. Stále se potýká se směšnou závislostí na kouření, používá hloupé výmluvy, dokonce kouření povýšilo na nemoc a finančně přispívá těm kteří se jakoby rozhodnou nekouřit. Přitom stačí najít si závažný důvod a prostě přestat.Nekouřím 37 roků a dodnes mi to nechybí. Byl to sice boj ale dá se vyhrát když je silná vůle. A přestat lze v každém věku. Zdarec.
Normálka (Po, 16. 1. 2017 - 13:01)
kuřák krabičku denně a přestal jsem ze dne na den, cigára nekoupím,nežebrám, je mi na těle líp. Žádný stres ani třes. Eda
Ono (Po, 16. 1. 2017 - 14:01)
to chce asi i něčím nahradit,jenomže kávu nahradíme,cigaretu jenom těžko.Možná elektronickou a pak už je to jen krůček přestat úplně.
Reklama