Reklama

Přidat komentář

Milan Fikar (Po, 26. 7. 2021 - 20:07)
Odkud začít? Jedna a k tomu jednoduchá rada zatím asi nestačí. Že vše okolo imunity začíná u stravy, je dnes více jak zřejmé. Lidé ve světě jsou schopni sníst vše, Problém západního světa je v tom, že lidé zde nejedí proto, že mají hlad, ale proto, že mají co jíst. Nejde tedy jen o kvalitu, ale především o množství dané kvality. Kdo si dnes dá krajíc chleba se sádlem a s cibulí. nebo ono Knedlo vepřo zelo? Zamyslete se však co tyto dané složky dodají tělu v našich klimatických podmínkách v určitém životním období. Samozřejmě poměr oněch třech složek, se s věkem mění. Kluk před "vojnou" bude mít asi silnější krajíc se silnější vrstvou bílkovin než nepracující důchodce o proti vrstvě cibule (poměr vepřo k zelo). Lidé však necítí svoje tělo a nejedí podle potřeb těla, ale drží se hesla: "Když vy obkládačky, tak my břizolit ".
Přitom tělo má obrovskou samo léčitelskou schopnost. To potvrzuje i současná kovidová pandemie. Neptám se nikoho zda má anebo nemá (mněl) kovida, ale jak jej snášel (třeba jen i
očkování). Test KTC mne naučit číst v lidském podvědomí. Přesněji v podvědomě vnímaných
vztazích daného člověka, a tak už jen průběh kovidu mi říká jak je na tom ten který člověk se
svými vztahy. A jsme u "jednoduché" rady. Kovid se chová jako jiné civilizační choroby. Jde o imunitní problém. Jako ostatní civilizační nemoci ukazuje problém s nějakým vztahem ve kterém daný jedinec nemá "čisté svědomí" a snaží se daný problém zasunout někam hodně hluboko do zapomnění (problém tu je ten, kdo nemá nijaké svědomí, nemá co kam zasouvat, Je sice smptomicky ( po fyzické stránce)zdráv. Otázka je jakou takový člověk má lidskou hodnotu.
Že pletu páté přes deváté? Tak odjinud. Cytokíny jsou průnikem biomedicíny a psychologie. Tedy to co spojuje medicínu s psychologickými účinky na fyzické úrovni nemocí. Tedy to je to, čemu se říká psychosomatika. Psychosomatický účinek.
Ještě čekám jednu, dvě mutace, které ukáží problémy právě s těmi lidmi, kteří jen fyziognomicky jako lidé vypadají.
Západní medicína dokáže diagnostikovat jako doposud lidstvo neumělo. Problém vidím v tom že se zde dal prostor fyzičnu, ale opomíná se na to co dělá člověka člověkem. Na psychologii Přitom každý kdo někomu z klientů řekl: "toho se už ne bojte, To vás jen stresuje" a on poslechl a pomohlo mu to, se považuje za psychosomatika. Kdo z těchto psychosomatiků dokáže určit co jeho klientovi vlastně pomohlo. Tak jako je mnoho lidí a tím i mnoho různých vztahů na straně jedné, tak na straně druhé je mnoho urgánů těla a ke každému se vztahuje troch jiný vztahový(psychologický) problém. Tak je mnoho cytokínů - mnoho symptomů, Mnoho fyzických nemocí. Když to zjednoduším: Mnoho různých cytokínů na základě mnoha vztahů musí spolupracovat s mnoha cytokíny tělních orgánů, aby byl člověk zdráv. Pokut tyto složky spolu soupeří může dojít až k cytokínové bouři.