Reklama

Přidat komentář

Mahuleno (Čt, 21. 1. 2010 - 12:01)
Vyjádření odborníka nebo zainteresované osoby
Jak je to doopravdy[/b] se samozáchranou kašláním vysvětluje na serveru [url=http://www.zachrannasluzba.cz/zajimavosti/07_resuscitace_kaslanim.htm][b]ZACHRANNASLUZBA.CZ[/url] dr. Ondřej Franěk ze Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Z uvedeného článku cituji několik bodů:

Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Účinek kašle pro udržení funkčního oběhu krve při náhlé zástavě oběhu je skutečně pozorován, ale pouze ve velmi specifické situaci:  jde o epizodické zprávy z katetrizačních laboratoří u pacientů, ležících v klidu na lůžku, jejichž srdeční akce je monitorovaná přístroji a vznik fibrilace je tudíž okamžitě rozpoznán. I za těchto optimálních podmínek (okamžité rozpoznání, klid, poloha vleže minimalizující potřebný tlak krve) může ale tento postup překlenout dobu v řádu sekund nebo nejvýše desítek sekund, nutnou pro provedení defibrilace elektrickým výbojem.
Naopak případ udržení funkčního oběhu kašlem v reálném životě mimo výše zmíněné velmi specifické podmínky nebyl nikdy popsán. V experimentu se psy z roku 1982 (Bircher, Safar a spol., Critical Care Medicine No 10, Vol. 2, str. 104 - 107) došlo při uměle navozeném kašlaní po zástavě oběhu k prodloužení doby do úplného vyhasnutí aktivity mozku zhruba na trojnásobek, což by v reálném životě odpovídalo prodloužení intervalu do nástupu bezvědomí u ležícího pacienta z obvyklých 10 sekund na 25 - 30 sekund. S pravděpodobností hraničící s jistotou lze tedy tvrdit, že člověk postižený fibrilací ztratí vědomí dříve, než si vůbec uvědomí, co se děje, a i kdyby začal okamžitě kašlat, vznik bezvědomí oddálí nejvýše o sekundy. 


Pokud bychom se tedy v popsané situaci řídili textem mailu a rozhodli pokračovat v jízdě autem, svým jednáním bezprostředně ohrožujeme sebe i své okolí !!!


Jakékoliv „preventivní“ intenzivní kašlání při vzniku příznaků infarktu (svíravá bolest za hrudní kostí, opocení, nevolnost, dušnost apod. - viz výše) může naopak vést vlivem zvýšené fyzické námahy ke zhoršení situace - ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku náhlé zástavy oběhu.


V textu zmiňovaný "JOURNAL OF GENERAL HOSPITAL ROCHESTER" neexistuje. Všeobecná nemocnice v Rochesteru navíc vydala  prohlášení, v kterém odmítá, že by se v posledních 20 letech v jejích oficiálních materiálech objevila jakýkoliv zmínka na toto téma.
ze stránky http://www.hoax.cz/hoax/jak-prezit-infarkt/