Reklama

Přidat komentář

jipe (Út, 4. 3. 2003 - 21:03)
To, že Japonky netrpí v mateřské zemi rakovinou prsu, není způsobeno pitím zeleného čaje, ale především tím, že se v Japonsku nekonzumují mléčné výrobky, mezi které můžeme zařadit v současné době i samotné mléko.
Pokud jsou mléčné výrobky používány v neslaných úpravách, jejich negativní energetické působení je přímo cíleno do oblasti prsů.
Ty slané působí zase problémy spíše v oblasti reprodukčních orgánů.
Ne nadarmo je v informovaných lékařských kruzích USA mléko označováno za "národní pohromu Ameriky".
I u nás můžeme sledovat vzestupný trend onemocnění prsu rakovinou, který je přímo úměrný masivním reklamním kampanim na mléčné výrobky.
Neslané mléčné výrobky jsou obecně charakterizovány extrémní expanzivní energií.
Podobný typ energie má i zelený čaj, proto lze tedy o jeho protirakovinových účincích - alespoň v případě rakoviny prsu - úspěšně pochybovat.
Zde by se spíše mohl projevit jako jeden z pozdějších faktorů, které se na vzniku tohoto onemocnění mohou podílet.
Poněkud udivující je fakt, že v zemi, která dala světu největší dietology, tyto věci odborníci nevědí. jp