Reklama

Co je rakovina z pohledu celostní medicíny?

Většina lidí má jen mlhavou představu o tom, co je rakovina, ale čím víc se k této nemoci přiblíží, tím je jim jasnější, že jejich porozumění je nedostatečné. Je velmi důležité vědět, co je rakovina. Takže co je to?

Pokud požádáte onkologa o vysvětlení, o jakou nemoc jde, velmi pravděpodobně vám řekne něco takového: Ra­kovina je souhrnný název pro celou řadu nemocí - až 2000 i víc. Každá jednotlivá nemoc má svou vlastní jedinečnou biologii a je třeba ji napadnout (léčit) pro ni specifickým způsobem. Společným znakem všech těchto nemocí je, že se projevují nekontrolovatelným růstem zhoubných (malig­ních) buněk. Buňka je zhoubná, pokud ztratila schopnost zaniknout přirozeným předprogramovaným buněčným způsobem (proces známý jako apoptóza) a snadno se šíří do dalších částí těla, čímž roznáší i onemocnění. Tak se liší zhoubný nádor od nezhoubného (benigního).

Z tohoto pohledu je zřejmé, že na maligní buňky nahlí­žíme jako na nepřítele. Jednoduše představují cosi, co je třeba eliminovat. Můžeme použít analogii, že jsou cizími nájezdníky - jako marťani v knize H. G. Wellse Válka světů. Nejlepší způsob, jak se s nimi vypořádat, je zabít je, zne­škodnit, odstranit, otrávit, napadnout je zbraněmi. Přes­ně takové postupy se používají při ortodoxních postupech v léčbě rakoviny.

Není to však jediný způsob pohledu na rakovinu. Celostní terapeuti pohlížejí na rakovinu jiným způsobem. Říkají, že zhoubné buňky nejsou nemocí. Zdůrazňují, že rakovinné buňky nejsou cizími nájezdníky Byly spíše vlast­ními kmenovými buňkami těla, které se z nějakého důvo­du nevyvíjely normálně - tak, aby z nich vznikly normál­ní tkáňové buňky - a místo toho se vyvíjely abnormálně a staly se z nich rakovinné buňky. Něco se muselo buňkám přihodit, aby se vyvíjely abnormálně.

Potud se všichni shodneme. Ortodoxní onkologové však tvrdí, že problém leží uvnitř buňky, v samém jádru DNA. Ve zkratce, je to buňka s geny, jež se z nějakého neznámé­ho důvodu, se kterým bychom si neměli lámat hlavu, staly zhoubnými a deviantními. Jde o problém mutace umožňu­jící zrození „zlovolného potomka“, a proto je třeba buňku odstranit. Celostní terapeut však v tuto chvíli zvedá prst a říká: „Počkejte, ne tak rychle. Vynechali jste zásadní otáz­ku. Buňky se nestanou zhoubnými jen tak bezdůvodně a s vysvětlením, že jde o náhodu či náhlou, nevysvětlitel­nou mutaci, na nás nechoďte.“ Pokud je mutace spouští, pak musel spoušť zmáčknout nějaký vnější faktor. Je to samotné tělo, buněčný metabolismus v okolních tkáních způsobuje proměnu buněk. Jednoduše řečeno, buňka vy­růstající ve zdravém prostředí se bude nadále vyvíjet zdra­vým způsobem. Buňka vyrůstající v nezdravém prostředí se stane deviantní. Stane se deviantní, protože je to jedi­ný způsob, jak může v nezdravé tkáni přežít. Pokud tedy změníme stav prostředí z nezdravého na zdravé, může se rakovinná buňka proměnit zpět v normální buňku.

Reklama

Celostní terapeuti jsou přesvědčeni, že proměna těles­ných tkání ve zdravé stačí k uzdravení z rakoviny. Vidíme tedy, že pohlíží na rakovinné buňkyjako na symptomy ne­moci, nikoli jako na nemoc samu o sobě. Jestli je to tak, co je tedy onou nemocí? Nemoc je jednoduše řečeno ne­zdravý stav těla. Co znamená „nezdravý“v tomto kontex­tu si podrobněji rozebereme později.

Jinak řečeno, rakovina není zlo ani neznámý nepřítel. Je ve skutečnosti naším přítelem, možná přítelem v přestro­jení, přesto přítelem. Přítelem, který zuřivě signalizuje, že je v těle velký problém.

Myšlenka, že rakovina je přítelem, vás možná překva­pí. Pro ty, kteří si to uvědomí a uvědomí si to opravdu, ne s obavami, ale jako signál k probuzení, je taková reakce přirozená. Herečka Mandy Patikin napsala: „ Nejdůležitější událostí v mém životě bylo onemocnění rakovinou, protože mi ukázala, jak moc miluji život, svou rodinu, přátele a svou práci. Naučila mě, že si musím každý den dopřát nějakou klidnou chvíli a trochu duševní pohody. Nikdy jsem nebyla schopná vydržet dlouho při meditaci, ale v současnosti ji praktikuji každý den. Jsem jako malý začátečník, Zen Buddhista.“

Má smysl zastřelit posla? Má smysl ignorovat vzkaz?

Názorový střet ohledně základní příčiny rakoviny - mu­tace versus metabolismus - má pro nás dalekosáhlé dů­sledky. Než se pustíme do hledání řešení, musíme vědět, v čem problém spočívá. Když se rozhodneme léčit rako­vinu, musíme si ujasnit, čeho chceme léčbou dosáhnout.

Z pohledu onkologů je jediným podstatným cílem za­bít zhoubné buňky Z pohledu celostních terapeutů nejde však o nic jiného než o podvod. Řekněme, že se onkologovi podaří zabít všechny zhoubné buňky - co potom? Hlubší příčiny se léčba nijak dotkla. Nezdravý metabolismus bude dál produkovat nové rakovinné buňky, a ty bude třeba znovu odstranit. Kolikrát bude pacient schopen snášet tak těžký trest (a zmíněné metody jsou trestem)? Ve skutečnosti většina lidí vyhledávající alternativní metody léčby jsou lidé, kteří zakusili ortodoxní systém léčby. Ten­tokrát už vědí, že tím vším nechtějí projít znovu. Celostní terapeut zastává názor, že zhoubné rakovinné buňky mají schopnost se nějakým způsobem samy uzdravit, většinou tím, že se přemění zpět v normální buňky a ihned poté za­čnou samy od sebe umírat (apoptóza), ale jen za předpo­kladu, že se nám podaří dostat tělo zpět do stavu zdraví.

 

Tento konflikt rád vysvětluji na podobenství s pohádkou pro děti o tom, jak se Léto a Zima hádali, kdo je silnější. Vsadili se, kdo přiměje člověka, aby si sundal kabát. Zima začala první, poslala na člověka studenou vichřici a ledo­vý déšť, ale tím přiměla člověka, aby se ještě těsněji zabalil do kabátu. Ať dělala Zima, co dělala, nemohla přimět člo­věka, aby sundal svůj kabát. Pak bylo na řadě Léto. Místo toho, aby na člověka útočilo, jasně svítilo a ohřívalo celý svět. Teď si člověk s radostí kabát sundal. Zima se marně snažila zvítězit bojem a útokem, zatímco Léto uspělo změ­nou prostředí a podmínek.

Zdroj: Jonathan Chamberlain - Jak se uzdravit z rakoviny - 15 alternativních a doplňkových metod - nakladatelství Alternativa

Reklama

Komentáře

Petr (Út, 3. 4. 2012 - 08:04)
Podle autora článku je rakovina signálem nezdravého životního stylu. Jak si tedy vysvětlit, že rakovina kostí se našla i u koster lidí z doby kamenné? Znamená to, že už tehdy lidé žili nezdravě a přidávali si do potravy nějaké E-čka?
Martin (Út, 3. 4. 2012 - 11:04)
Tak v době kamenné určitě nebyl život žádná pohádka - stres, nedostatek potravy, jednostranná strava - maso z uloveného mamuta - to vše nemuselo zrovna představovat idilický životní styl. Navíc roli mohou hrát různé psychické bloky. Lidé mohli být vystaveni působení přírodní radiace...
doktor (Út, 3. 4. 2012 - 11:04)
Rakovina je daná tím,že buňky se nemohou bez chyby obnovovat do nekonečna. Člověk jí může jen oddálit,nebo ovlivnit,kam se vrazí. Rakovina jednoduše zasáhne nejslabší místo v těle. To že rakoviny tolik přibívá,je dáno kromě nezdravého životního stylu tím,že dřív lidi umírali na něco jinýho,ještě před tím,než se u nich rakovina rozvinula. Odolnost buněk a jednotlivích orgánů je z větší části dána geneticky. Ale každý si může několika násobně urychlit jak nástup nemocí,tak průběh onemocnění.
Petr (Út, 3. 4. 2012 - 13:04)
Přírodní radiaci je lidstvo vystaveno odjakživa, takže to bych sem nepletl. Souhlasím s Doktorem, že rakovina se ve většině případů objeví ve věku, kterého pračlověk nikdy nemohl dosáhnout. I ta genetika v tom hraje významnou roli. Pokud budeme nuceni pracovat a stresovat se do 70 let, vláda ušetří spustu peněz na důchodech. A to jest, oč tu běží.
Petr (Út, 3. 4. 2012 - 13:04)
Přírodní radiaci je lidstvo vystaveno odjakživa, takže to bych sem nepletl. Souhlasím s Doktorem, že rakovina se ve většině případů objeví ve věku, kterého pračlověk nikdy nemohl dosáhnout. I ta genetika v tom hraje významnou roli. Pokud budeme nuceni pracovat a stresovat se do 70 let, vláda ušetří spustu peněz na důchodech. A to jest, oč tu běží.
Mary (Út, 3. 4. 2012 - 16:04)
To je opravdu dobrý srovnávací článek. Jen drobná chybička- Mandy Patinkin je herec. :-))
Q. (Út, 3. 4. 2012 - 16:04)
Autor je debil, který záměrně lže o tom, jak onkologové pohlížejí na nádorové onemocnění. Primitivní demagogové to ale dělají často, se smyšlenou variantou se totiž snáze vypořádají "argumentačně" a hloupé a nevzdělané ovečky poslušně klopí krejcary.

Víc k tomu není co dodat - snad jen to, že s výzvou vykašlat se na skutečnou terapii a vyhledat celostního podvodníka naprosto souhlasím. Sub species aeternitatis jde totiž o evoluční tlak přirozeně selektující jedince neschopné kritického myšlení a jedince indoktrinované odporem k přírodním vědám.
Mary (Út, 3. 4. 2012 - 17:04)
Autor je debil, který...Q.Tak nás prosím pouč, jak je správně nahlíženo na rakovinu. My jsme open-minded. Jen naštvaně říct "Není co dodat" je fakt argument. :-))
Q. (Út, 3. 4. 2012 - 17:04)
Q.Tak nás prosím pouč, jak...http://tinyurl.com/NadorovaBiologie
Sluníčko (Út, 3. 4. 2012 - 17:04)
Možnost stálého...Tady jseš ty rakovino, koukám, že metastazuješ na všech diskuzních forech a webech. Cytostatika, operaci a ozařování na tebe, ty vlezlá potvoro!!!
Mary (Út, 3. 4. 2012 - 20:04)
...OK, díky.
Nora (St, 4. 4. 2012 - 12:04)
Tímhle nikoho nepřesvědčíte - kdyby bylo tak jednoduché "dostat tělo do stavu zdraví", většina by to určitě udělala. Problém je hlubší a je potřeba si z obou metod vzít něco a vhodně to zkombinovat.
Nora (St, 4. 4. 2012 - 13:04)
Rakovina je daná tím,že...OK, moje řeč.
Mary (St, 4. 4. 2012 - 17:04)
Tímhle nikoho...Noro, jednoduché to není, a hlavně chybí síly udělat to ve starším věku: je to tvrdá dřina odříkání a disciplíny a starší lidé to prostě vzdají.
Radka (Čt, 11. 4. 2013 - 09:04)
Rakovina - jak se jí postavit?
11.04.2013 07:59

Podceňovaná prevence může vést k dignostice rakoviny. Když už se od doktora dozvíte, že ji máte a že se tvoří metastázy (je jedno kde), nepropadejte panice a totálně překopejte svůj dosavadní životní styl. Nabízím recept, vše v souladu s přírodou - což je velmi důležité!!

Pokud nebyla zahájena chemoterapie, okamžitě nasadit vnitřní užívání:

C-olway (přírodní C): 4 - 6x denně 1 tobolku
Přírodní C se v těle chová jinak než synteticky vyráběné. U C-olway známe výrobu, proto zde mohu garantovat, že jde skutečně o zdroj přírodního vitamínu C. Syntetické C je kyselina askorbová, E300. Přírodní C zamezuje delění rakovinotvorných buněk a snaží se je zpacifikovat, aby dál nenapadaly poškozené tkáně.

Colvita (kolagen, E, mořské řasy) 4-6 x denně 1 tobolku
Colvita obsahuje biologicky aktivní kolagen, kterým regeneruje pojivovou tkáň. Napravuje tedy škody, které napáchaly rakovinotvorné buňky. Dává dopořádku místa, kde se ty mrchy "prokousaly". poměrně rychle regeneruje orgány, které již byly napadeny.

Powerful Worker (colostrum): 4-6 x denně 1 tobolku
Obsahuje mimo jiné colostrum s imunoglobuliny, jenž velmi silně podpoří imunitní systém, který selhal. Díky tomu mohla rakovina propuknout.

V případě, že chmo již podstupujete, nasaďte užívání až po ní a přidejte navíc Euniké Green. Po chemoterpaii klesá hodnota bílých krvinek a tělo celkově velmi strádá. Kombinace chlorelly a betaglukanů je silnou vzpruhou pro takto oslabený organismus, kdy se z těla snaží dostat to špatné, co po chemoterapie v těle napáchala a betaglukany jsou silnou výživou pro oslabené buňky.

Může se brát vše najednou, pořádně pít - 3 litry NEPERLIVÉ vody denně, kombinovat s čajem z ostropestře marinánského, ovocnými a zeleninovými šťávami (bio - aby byly bez pesticidů)

Co jíst:

Ovesné a obilné kaše, ryby (losos, tuňák), rýže, ryby, drůběž a nejvíc
Zeleninu, ovoce: jahody, borůvky, maliny, hroznové víno, černý rybíz, červený rybíz, ostružiny, brusinky, jablka, broskve, meruňky, brokolice, zelí, artyčok, červené a žluté papriky, avokádo, chřest a lilek. Co se týká brusinek, zde doporučuji APO brusinky
Jídelníček vyvážit, viz: http://www.dietnicek.cz/dietnicek/11-JIDELNICEK

Rakovina lze porazit, jen je potřeba se na ni řádně vyzbrojiit. Každý ji v sobě máme, takže nelze podceňovat prevenci. V případě, že nemáte rakovinu diagnostikovánu a váš životní styl je různorodý, doporučuji se 2x ročně pročistit Euniké Silver a pravidelně užívat alespoň 1 tobolku GREEN. V případě kouření a jiných špatných zlozvyků GREEN 2x denně.

Více zde: http://www.pilna.cz/news/rakovina-jak-se-ji-postavit-/
Vojta (Po, 4. 12. 2017 - 12:12)
v textu: "Herečka Mandy Patikin napsala:
Akorát že Mandy Patikin je chlap :D
mau-mau (Út, 3. 4. 2012 - 13:04)
Právě dnes se na Novinkách objevil článek s podobnou tématikou - týká se cukru a jeho pravděpodobného vlivu mj. i na rakovinu.
Reklama