Chyby při měření krevního tlaku

Nejčastější chybou domácího měření krevního tlaku je ta, že měříme buď moc často anebo naopak málo. Naopak nejvíce informací nám podá průměr nejméně ze tří a lépe ze sedmi dní, kdy měříme ráno a večer, vždy dvakrát za sebou.

Měření ve stresu, po cvičení nebo po kafíčku a cigárku

Mnoho pacientů si myslí, že, když se změří v situaci, kdy jim není dobře nebo je něco bolí, bude tato informace pro lékaře směrodatná. Podle takových měření ale nelze upravovat léčbu, protože nelze říct, jestli krevní tlak stoupl kvůli tělesné nepohodě, nebo tělesná nepohoda vznikla na základě vysokého tlaku. Tlak totiž reaguje na mnoho faktorů, jako je stres, bolest, plnost žaludku, teplota a další okolnosti. Proto by mělo měření probíhat za podmínek, které tyto vlivy vylučují. Ranní i večerní měření má probíhat před jídlem, nemá předcházet cvičení, pití kávy ani kouření. Co naopak předcházet musí, je pětiminutový klid před započetím měření.

Změna polohy ovlivňuje tlak aneb Nedávejte si nohy křížem

Možná jste nevěděli, že poloha těla krevní tlak velmi ovlivňuje. Vleže budeme mít tlak vyšší než vsedě a vsedě vyšší než vestoje. Stejně tak poloha paže, pokud bude svěšená pod úrovní srdce, naměříme více, a kdybychom ji vzpažili, naměříme méně. Také překřížené nohy mohou způsobit zvýšení krevního tlaku o několik milimetrů rtuti. Aby byla měření porovnatelná, má měření probíhat vždy vsedě, s podloženou rukou tak, aby manžeta byla ve výši srdce, záda opřená a nohy na podlaze.

Měření lacinými přístroji bez validace

Nevhodným výběrem přístroje se dá snaha o vlastní zdraví znehodnotit. Přístroj má být ověřený, tedy validovaný. Na našem trhu je mnoho tonometrů, které lákají ke koupi cenou nebo dostupností, ale validovaný je jen každý desátý. Dejte proto při výběru na doporučení lékaře nebo lékárníka anebo si přístroj před koupí prověřte na stránkách www.stridebp.org. Obecně doporučuji přístroje s automatickým nafukováním, ty které mají manžetu na paži, u kterých si můžete v případě potřeby přikoupit širší variantu (na širší paži) a které mají dostupný servis. Manžeta musí být na paži přiměřeně utažená, nesmí klouzat. Mnohokrát jsem v praxi viděla, že si pacienti manžetu vůbec na paži neupravují, prostě ji zapnutou navléknou jako náramek na paži a začnou měřit. To ale není správně, protože vznikne-li mezera mezi senzorem a paží, můžete naměřit vyšší hodnoty. Používaný přístroj musí mít vždy v pořádku zdroj - buď sítový adaptér nebo baterie s dostatečnou kapacitou.

Více informací o měření tlaku a výběru přístroje najdete také na www.krevnitlak.cz

MUDr. Eva Kociánová, Ph.D., I. interní klinika - kardiologická, FN a LF UP Olomouc

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama