Reklama

Chlorella snižuje symptomy ulcerózní kolitidy

Vědci na lékařské fakultě Commonwealth University ve Virginii provedli menší výzkum, při němž zkoumali účinky Chlorelly na některé chronické choroby. Jednalo se o náhodné dvojí slepé klinické testy s kontrolou placebo efektu. Zúčastnilo se jich 55 osob s fibromyalgií, 33 s vysokým krevním tlakem a 9 s ulcerózní kolitidou. Tato zpráva pojednává o pacientech s ulcerózní kolitidou(UK).

Studii dokončilo osm z devíti pacientů s ulcerózní kolitidou ve věku od 25 do 56 let. Všichni pacienti s UK, kteří se zúčastnili otevřeného výzkumu, se podrobili vstupnímu sigmoidoskopickému vyšetřeční tračníku a jejich výsledky byly zaznamenány a spočítány. Po dobu dvou měsíců každý účastník denně užíval padesát tablet (deset gramů) Chlorelly a přibližně 100 ml tekutého extraktu. Nebyla zavedena žádná speciální omezení a účastníkům bylo řečeno, aby pokračovali ve svém normálním životním stylu včetně užívání všech již předepsaných léků. Na konci druhého měsíce byla doplněna veškerá vyšetření a pohovory, aby bylo možno určit jakékoli zlepšení ve zdravotním stavu pacientů. Tato vyšetření byla prováděna proto, aby se zjistil index aktivity nemoci (DAI) - nejběžnější objektivní prostředek pro zjištění stavu zanícení tračníku. DAI se skládá ze čtyř parametrů: frekvence stolice, krvácení z konečníku, výskytu hlenu a celkového vyšetření praktickým lékařem. Každý parametr je hodnocen na stupnici 0 až 3, takže maximální výsledek DAI je 12. Nula reprezentuje žádné symptomy nemoci. Příznaky u všech pacientů se po přidání Chlorelly zlepšily. Vyšetření odhalila výrazně méně zanícení. Celková vyšetření prokázala, že se celkový stav ulcerózní kolitidy u pacientů výrazně zlepšil. Index aktivity nemoci klesl z průměrných 7.2 na 2.8. To znamená téměř šedesátiprocentní pokles příznaků!

Pozadí ulcerózní kolitidy: Ulcerózní kolitida je běžná, chronická forma zánětlivé choroby střevní, která se histologicky charakterizuje jako zánět včetně zahlenění rekta a tračníku. Nejběžnějšími příznaky jsou bolesti břicha a krvavý průjem a postižení mohou také trpět chudokrevností, únavou, ztrátou hmotnosti, krvácením z konečníku, dehydratací a podvýživou. Příčina ulcerózní kolitidy není známá a v současnosti na ni neexistuje léčba. Zatímco dostupná léčba běžnými léčivy na ulcerózní kolitidu je často zdrojem zklamání, většina pacientů pociťuje úlevu po kombinaci sulfasalazinu a kortikosteroidů. Až do dnešní doby žádná speciální dieta či doplněk stravy neprokázal v léčbě ulcerózní kolitidy účinnost, a z tohoto důvodu byl náš výzkum vytvořen, aby prokázal, zda-li by pacienti trpící ulcerózní kolitidou mohli mít prospěch ze zařazení Chlorelly do svého jídelníčku (Merchant and Andre, 2001). Podle definice má kolitida dokumentované příznaky jako hematochezie a průjem, negativní kultury ve stolici a typické sigmoidoskopické nálezy, jako jsou povrchová ulcerace, narušené slizniční a svalové struktury, granularita a exudace. Vzhledem k těmto údajům lze index aktivity nemoci (DAI) vypočítat z parametrů: frekvence stolice, krvácení z konečníku, výskyt hlenu a celkového vyšetření lékařem (Kam et al., 1996).

Podrobnosti výzkumu: Vědci prohlásili: "Aby byly dané subjekty vhodné pro náš výzkum, museli trpět mírným až středně těžkým onemocněním po dobu nejméně jednoho roku a mít celkový DAI mezi 4 až 10 včetně". Devět zkoumaných pacientů bylo ve věku 25 až 56 let a jejich průměrná počáteční hodnota DAI byla 7.2 (+/-2.4). Po dobu dvou měsíců jim bylo dodáváno 10 gramů tablet Chlorelly a 100 ml tekutého extraktu Chlorelly denně. Každý účastník na kliniku docházel vždy po čtyřech týdnech, kdy jim byly odebírány krevní vzorky pro posouzení všech chemických změn v séru, počtu buněk a v sedimentaci. Každé dva měsíce bylo prováděno flexibilní sigmoidoskopické vyšetření. Osm subjektů dokončilo celý dvouměsíční výzkum a změny u každého parametru DAI se natolik zlepšily, že celkový DAI klesl z průměru 7.2 (+/- 2.4) na 2.8 (+/- 2.5). Průměrný pokles DAI od počátku do konce testu byl 61%, a přestože se jednalo pouze o menší výzkum, výsledky byly vysoce statisticky důležité (P=0.008). Pokles frekvence stolice byl statisticky významný (P=0.016). Sigmoidoskopické vyšetření rektální sliznice ukázalo výrazně méně zanícení (p=0.02) a celkové posouzení praktického lékaře znělo, že ulcerózní kolitida se u pacientů výrazně zlepšila (p=0.008). Zatímco krvácení z konečníku se u většiny subjektů zmírnilo, změna nebyla statisticky důležitá (p=0.18). Veškeré krevní analýzy ukázaly, že tyto hodnoty zůstaly v mezích normálních hranicích variace. Účinky doplňků Chlorelly ve stravě na kvalitu života subjektů byly kvantifikovány v dotazníku Inflammatory Bowel Disease (Guyatt et al., 1989), který obsahoval 32 otázek zkoumajících čtyři aspekty života pacientů: 1) příznaky související s primárním narušením střev, 2) systemické symptomy, 3) emoční a 4) sociální funkce. Odpovědi pacientů do dotazníku ukázaly ve všech čtyřech kategoriích statisticky důležité a silné tendence ke zlepšení. Navíc pacienti uvedli, že prudkost jejich ulcerózní kolitidy klesla brzy po přidání Chlorelly do jídelníčku a klesala nebo se stabilizovala po celou dobu, kdy test probíhal. Celkově vzato, výsledky DAI, které ukázaly, že objektivní příznaky ulcerózní kolitidy se u všech pacientů zlepšily, spolu s kladným hodnocením pacientů v dotazníku, jasně prokazují, že všechny subjekty měli z každodenního užívání Chlorelly výrazný prospěch.

Zdroje: R.E. Merchant and C.A. Andre, "A Review of Recent Clinical Trials of the Nutritional Supplement Chlorella Pyrenoidosa in the Treatment of Fibromyalgia, Hypertension, and Ulcerative Colitis," Alternative Therapies in Health and Medicine 7, no. 3 (May/June 2001): 79-91. Dietary Supplementation with Chlorella Pyrenoidosa Produces Positive Results in Patients with Cancer or Suffering from Certain Chronic Illnesses. Townsend Letter for Doctors and Patients, Feb, 2001, od Randall E. Merchant, Cynthia A. Andre.

Reklama

Chlorellu můžete zakoupit na https://www.001shop.cz/potravinove-doplnky-chlorella/ či přímo v poradenském centru 001shop, Krakovská 22? Praha 1 od Po do Pá od 9 do 17hod. Tel: 296230202

Reklama

Komentáře

Justýna (So, 1. 10. 2005 - 18:10)
Chlorella je prostě vitamínová bomba. Nejen tato studie je důkazem o jejich skvělých účincích a výsledcích. Nevím, co dalšího by měli vědci provést, aby lidi přesvědčili o téměř zázračném přírodním produktu, který je narozdíl od mořských řas pro nás české nemilionáře taky dostupný.Já jím kombinovanou chlorellu s vit. B (neboť jak je známo, jediný vitamín, který této řase chybí je vitamín B) v tabletové formě Algamin, a zbavila jsem se mnoha zdravotních obtíží. A je to dané samozřejmě tím, že tato řasa skvěle detoxikuje organismus, a proto si můžete vyléčit několik strastí najednou. Chlorella je zkrátka fantazie..
Alek (Po, 25. 2. 2008 - 21:02)
Mate nekdo zkusenost chlorelly na ulcerozni kolitidu?nebo algaminu ten ma take tu rasu.
! (St, 10. 12. 2014 - 20:12)
Chlorella = špína z rybníka. Tak dobrou chuť a pevné zdraví.
David (St, 6. 6. 2018 - 21:06)
Za mě jen pozitivní zkušenost. I po tolika letech stále platí, že chlorella je jednička. Ohromně se mi zlepšila imunita. Přikládám i odkaz na odbornou recenzi, kde je jí věnována velká pozornost: https://schudnihravo.sk/chlorella
Reklama