Reklama

Ginkgo biloba - jinan dvoulaločnatý a jeho působení nejen na mozek

Ginkgo biloba je druh stromu pocházející z Číny s dlouhou historií využívání pro léčivé účely v tradiční čínské medicíně.

Antialergické vlastnosti

• Výzkumy ukázaly, že ginkgo inhibuje faktor aktivující destičky,312 čímž zmenšuje zánět.

Antioxidační vlastnosti

• Flavoglykosidový obsah v ginkgu má antioxidační schopnosti.312

Reklama

Podpora kardiovaskulárního systému

• Má se za to, že ginkgo působí podpůrně při onemocněních periferních tepen, kde překážky nebo zúžení způsobují snížení průtoku krve. 312

Duševní zdraví

• Výzkum ukázal, že ginkgo zvyšuje průtok krve v mozku, čímž umožňuje vyšší využití kyslíku a glukózy v mozku.312 • Také se usuzuje, že ginkgo působí pozitivně na funkci neurotransmiterů, čímž zlepšuje krátkodobou paměť, duševní bdělost a kognitivní výkon.313

Možné podpůrné působení:

• Cerebrovaskulární onemocnění

• Špatná paměť

• Nedostatečná bdělost

• Senilita

• Alzheimerova choroba

• Deprese související s věkem

• Tinnitus (souvisí-li s oběhovou dysfunkcí)

• Studené končetiny

• Otoky

• Alergie

• Astma

• Antioxidant

KONTRAINDIKACE / INTERAKCE S JINÝMI LÁTKAMI: Nejsou známé.

 

312. Singh G. Pharmaceutical Benefits of Ginkgo Biloba (Tree Of Life): A Review. Journal of Biomedical and Pharmaceutical Research. 2013;2(01).

313. Tatiraju DV, Varsha M, Jadhav VK, Bagade VB, Karambelkar PJ. Painful Diabetic Neuropathy: Mechanisms to Management. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research Jul-Sept. 2013; 3(3).

 

Reklama

Komentáře

Reklama