Appendicitis - zánět červovitého přívěsku - zánět slepého střeva

Poslední termín je nejužívanější, ale nesprávný. Pochází ještě z minulého století, a vycházel z předpokladu, že se skutečně jedná o zánět začátku tlustého střeva - slepého střeva. Až konec minulého století přinesl poznání, že jde o zánět, vycházející z červovitého přívěsku - přívěsku slepého střeva - bohatého na lymfatickou tkáň.

Zánět postihuje appendix v každém věku a obě po­hlaví rovnoměrně, nejčastěji mezi 10. a 50. rokem vě­ku. Jeho zánět zahrnuje nejjednodušší záněty až gangrénu (odúmrť) s perforací, která může být příčinou dokonce smrtícího difúzního zánětu pobřišnice.

Příznaky

Často se na počátku krátkodobě objevuje nepříjemná tlaková bolest uprostřed nadbřišku, která se přestě­huje do pravého podbřišku.

  • Bolest v pravém podbřišku je trvalého charakteru a horší se při jakémkoliv pohybu, kašli a kýchnutí.
  • Ztráta chuti k jídlu, nemocný zvrací nebo má nuce­ní na zvracení (nauzeu).
  • Zástava plynů a neodchází stolice.
  • Teplota bývá do 38 ° C. Vyšší teplota bývá při jiných příčinách bolestí v pravém podbřišku, nebo signali­zuje již povšechný zánět pobřišnice. Nejčastěji se pohybuje do 37,5 °C.

Diagnóza

Lze-li vyloučit jiný původ bolestí v pravém podbřišku, nejspíše jde o zánět appendixu. Onemocnění si za­slouží velkou pozornost, protože ze všech příčin bo­lestí v pravém podbřišku bývá příčinou nejtěžšího stonání a komplikací, pokud není včas chirurgicky odstraněn. Vyslechnutí stížností nemocného a pozor­né vyšetření břicha je podmínkou úspěšného léčení. Vyšetření může podpořit vyšetření hladiny bílých krvinek v krevním obrazu a sonografické vyšetření. Hlavním a rozhodujícím je však anamnéza a fyzikální nález na břiše.

Platí zásada, že je-li diagnostická nejistota, je lépe zbytečně operovat a přitom zdravý appendix odstra­nit, než nechat appendix perforovat.

Léčení

Nejúčinnějším a adekvátním způsobem léčby je včas­né odstranění zaníceného appendixu.

Zdroj: Operace tlustého střeva, nakladatelství Triton

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama