Alzheimerova nemoc

Rozhovor s MUDr. Rusinou z Neurologické kliniky Thomayerovy nemocnice o Alzheimerově nemoci.

Co by vás mohlo v souvislosti Alzheimerovou nemocí zajímat:

 

 1. 1.     Jaké jsou příznaky Alzheimerovy nemoci? Většina lidí si myslí, že jde jenom
  o zapomínání.

Alzheimerova nemoc postihuje především neurony ve spánkových lalocích
a v hipokampech, které jsou nezbytné nejen pro vybavování uložených informací v paměti, ale především i pro správné ukládání nových informací do dlouhodobé paměti. Proto je porucha paměti klíčovým klinickým projevem Alzheimerovy nemoci. S postupem onemocnění i na další oblasti mozkové tkáně se postupně objevují i potíže s orientací v čase a prostoru, horší schopnosti řeči a dochází posléze i k narušení úsudku a chování. Mnozí pacienti si své obtíže neuvědomují vůbec, nebo jen částečně. 

 1. 2.     V jakém věku se mohou objevit první příznaky a která věková skupina je nejohroženější? Postihuje víc muže nebo ženy?

Hlavním rizikovým faktorem Alzheimerovy nemoci je věk. S postupným stárnutím populace v rozvinutých zemích se počet pacientů s Alzheimerovou nemocí bude v příštích letech výrazně zvyšovat. Ve věkové skupině 65 let trpí Alzheimerovu nemocí odhadem 3 % populace, u devadesátiletých již každý třetí senior. Ženy jsou postiženy o něco častěji než muži. 

 1. 3.     Začíná tato nemoc náhle nebo spíš plíživě? Co se vlastně v mozku děje na začátku
  a v průběhu nemoci?

Nemoc se rozvíjí zpočátku nepozorovaně, v mnoha případech jsou první příznaky zapomínání dávány do souvislosti s přirozeným stárnutím. Často se ale nemoc může skokem zhoršit, a tím na sebe upozornit, pokud dojde k nečekané zátěži (například těžší infekce, operace, úmrtí v rodině). Podstatou nemoci je ukládání bílkovin, zvaných beta-amyloid a tau protein do mozkové tkáně, což vede k postupnému zániku nervových buněk. Nejohroženější populací buněk jsou právě paměťové buňky v hipokampech. 

 1. 4.     Jde o nemoc dědičnou?

Asi 5 % Alzheimerovy nemoci je způsobeno určitou mutací (změnou v genetické informaci), v současné době bylo již rozpoznáno přes 80 různých mutací. Nicméně u 95 % pacientů s Alzheimerovou nemocí není prokázaná jednoznačná dědičnost, i když výskyt Alzheimerovy nemoci v nejbližším příbuzenstvu (rodiče, sourozenci) o něco zvyšuje riziko nemoci. 

 1. 5.     Jak si mohou příbuzní všimnout, že by se u někoho z rodiny mohlo jednat
  o Alzheimerovu nemoc?

Každý senior s poruchou paměti by měl být vyšetřen odborníkem. Na jednu stranu ne každé zapomínání je projevem Alzheimerovy nemoci, na druhou stranu včasné rozpoznání nemoci umožní včasné nasazení léčby s výsledkem lepším, než když se léčit začne později. 

 1. 6.     Lze této nemoci předcházet? Často se mluví o tréninku paměti, křížovkách apod.

Podobně jako pomáhá pravidelný pohyb v prevenci onemocnění srdce, tak
i trénování mozku (křížovky, sudoku, četba, zájem o okolní dění, pravidelné sociální kontakty, atd.) mohou pomoci oddálit nástup příznaků nemoci a zvýšit odolnost neuronů. 

 1. 7.     Léčba každé nemoci se vyvíjí. Jaké jsou v současnosti možnosti léčby Alzheimerovy nemoci? Zkoumá se nějaká novinka v léčbě?

V posledních deseti letech se na trhu neobjevil nový dostupný lék na Alzheimerovu nemoc, nadále se používají léky zvyšující přítomnost a dostupnost neuropřenašeče acetylcholinu a glutaminu v mozku. V současné době probíhá celosvětově řada klinických studií nejrůznějších nových léků, určitým příslibem může v blízké budoucnosti být očkování proti beta amyloidu.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama