Algeziolog - odborník na chronickou bolest

Aktuální průzkum agentury Datank ukázal, že 85 % praktických lékařů doporučuje svým pacientům trpícím chronickou bolestí návštěvu specialisty ? algeziologa. Jsou si vědomi toho, že přetrvávající bolest patří do rukou odborníka a že neustálé zvyšování dávek analgetik nemusí být tou jedinou cestou, jak pacienta bolesti zbavit.

Překvapivé je, že v jejich snaze jim někdy brání právě samotní pacienti a návštěvu algeziologa odmítnou. Nejčastějším důvodem je, že pacient léčbu nepovažuje za nutnou a žádá jen léky na bolest. Ti, kteří ale na radu praktika dají a specialistu navštíví, hodnotí návštěvu v 77 % pozitivně, ve 22 % dokonce velmi pozitivně.  

Ačkoli je léčba bolesti mladý obor rozvíjející se u nás teprve od 90. let, dnes máme v České republice více než 80 algeziologických center. Lékaři v nich úspěšně léčí chronickou bolest jako specifický zdravotní problém. „Chronická bolest je samostatné onemocnění, které dlouhodobě znesnadňuje život pacienta a může mu způsobit potíže fyzické i duševní. Úkolem odborníků algeziologických center je správně zhodnotit a určit typ bolesti podle jejího možného zdroje a navrhnout patřičnou terapii, kterých máme v současné době k dispozici celou řadu,“ uvádí doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D, primář Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů ve FN Motol.  K nejúčinnějším z nich patří například neuromodulace, při kterých implantované neurostimulátory vysílají mírné elektrické impulzy do oblasti epidurálního prostoru a tím účinně eliminují bolest.

Ne každý také ví, že termín algeziolog je ryze česká záležitost.  Cesta k získání této atestace je složitá a dlouhá. Uchazečem může být pouze lékař již atestovaný v jiném oboru. Nejčastěji to bývá anesteziolog, může to být i neurolog nebo neurochirurg.

Prvním krokem k úspěšné léčbě je správné vyhodnocení pacientova stavu praktickým lékařem. Průzkum zjistil, že tři ze čtyř praktických lékařů nabádají svého pacienta, aby navštívil specialistu-algeziologa tehdy, pokud mu od bolesti nepomáhá ani pravidelné užívání analgetik. Přibližně desetina praktiků však této možnosti nevyužívá a pacienty s chronickou bolestí léčí sama. Jako důvod nejčastěji uvádějí, že centra jsou přeplněna a mají dlouhé čekací lhůty nebo že v okolí jejich města není specialista v dostupné vzdálenosti. Nejvíce známá jsou lékařům centra ve FN Brno a v Praze ve FN Na Bulovce a FN Motol.  „V Centru pro léčení a výzkum bolestivých stavů ve Fakultní nemocnici v Motole je pacientům poskytována péče založená na koncepčně řešené terapii. Léčba probíhá ve spolupráci s anesteziology, psychology, psychiatry, neurology a rehabilitačními odborníky a využívá různé invazivní i neinvazivní terapie, vč. některých postupů alternativní medicíny,“ říká prim. doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. Výzkum potvrdil, že algeziologická centra mají ve zdravotnickém systému své místo a jsou pro praktické lékaře i pacienty velkým přínosem. Jejich služby hodnotí pozitivně naprostá většina z nich.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související produkty na 001shop.cz: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama