7 toxinů poškozujících váš mozek

Některé z běžných látek nacházejících se v každodenním životě poškozují naše kognitivní funkce. Pesticidy, BPA, ftaláty, rtuť, olovo, benzen a zpomalovače hoření na vás působí, i když si to neuvědomujete. Ve vaší domácnosti a kanceláři jste vystaveni každodennímu působení toxických chemikálií a váš mozek dostává hlavní nápor.

Váš mozek interaguje s každou částí vašeho těla, udává nasměrování buněk a nervového systému. Je nezbytný pro dobrou náladu a jasné myšlení, pomáhá zlepšit celkovou kvalitu života.

Zde je sedm z nejškodlivějších a všudypřítomných toxinů, na které byste měli dávat pozor v zájmu podpory zdraví mozku.

1. BPA - bisfenol A
BPA je známý endokrinní disruptor, který se střetává s tím, jak vaše tělo reguluje hormony. Nejen, že má vliv na reprodukční zdraví, ale také může mít vliv na funkci mozku, schopnost učit se a na fungování vaší paměi. A není to jen plast, který obsahuje BPA. Výrobky, které jsou BPA free nejsou vždy mnohem lepší. Náhražky používané pro BPA (bisfenol F a S nebo “BPF“ a “BPS“ ), též ovlivňují chování.

2. Ftaláty
Podobně jako BPA, ftaláty se vyskytují v mnoha výrobcích, které obsahují plasty, v čistících prostředcích, kosmetických přípravcích, výrobcích osobní hygieny a dokonce i v potravinách. K dispozici je široká škála ftalátů, ale nejdůležitější jsou BBzP (butylbenzylftalát), DNBP (dibutyl-ftalát), a DEHB (di-2-ethyl hexyl) ftalát.
Ftaláty byly spojeny s potížemi jako ADHD, astma, diabetes, neurovývojové problémy a další.

3. Rtuť
Otrava rtutí byla spojena s onemocněním ledvin, respiračním selháním a jinými neuromuskulárními komplikacemi. Elementární forma rtuti je nejvíce toxická. V důsledku tohoto se mnoho lidí  vyhýbá rtuťovým teploměrům a dalších produktům, které obsahují rtuť.

4. Olovo
Otrava olovem je dnešní obrovský problém. Největším problémem je, že olovo postihuje tolik částí těla. Nejen, že může mít vliv na orgány a tkáně, ale může mít vliv na celé systémy těla jako trávicí, reprodukční a nervový systém. Je nezbytné dělat vědomé kroky ke snížení expozice včetně zajištění vášeho domova pro bezpečí vašich dětí.

5. Benzen
Benzen se nachází ve výfukových plynech motorových vozidel, ale může být také v pracích prostředcích a léčivech. Proč je něco tak problematické používá tak často? Benzen je dokonce klasifikován jako karcinogen, je vysoce hořlavý a otravy benzenem mohou přecházet z matky na plod. Nejlepší způsob, jak snížit expozici benzenu je distancovat se od benzínu a vyhýbat se cigaretovému kouři. Jak citoval CDC, “průměrní kuřáci získávají asi 10 krát více benzenu než nekuřáci.“

6. Látky zpomalující hoření
Za normálních okolností,něco, co pomáhá potlačit požár ,je vyhlášeno jako užitečné. Nicméně znepokojující objev byl učiněn výzkumníkem z Texasu. Tento objev ukazuje, že látky zpomalující hoření byly nalezeny v mateřském mléce amerických žen. Jak se to mohlo stát? Ukazuje se, že zpomalovače hoření lze nalézt prakticky kdekoliv v potravinách, nábytku a stavebním materiálu.

7. Pesticidy
Většinou každý je obeznámen s negativními účinky pesticidů, ale nový výzkum dále posíluje argument proti používání pesticidů v potravinách, které konzumujeme. Snad největší a nejvíce šokující výzkum vynesl na světlo, že expozice pesticidů je spojena s Parkinsonovou chorobou. Nejlepší způsob, jak se vyhnout nepřiměřenému vystavení pesticidům, je vybrat si biopotraviny!

Ochraňujte váš mozek

Teď, když jste trochu více informováni o sedmi jedech, můžete začít pracovat na ochráně před škodlivými účinky, a to jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Kurkuma ukazuje silnou antioxidační ochranu pro mozek. Je často doporučována ve formě extraktu, aby se zajistily nejlepší výsledky. Jíst organickou stravu, vyhýbat se nábytku s retardéry hoření a používání skleněných obalů namísto plastu, jsou také užitečné kroky.

Dr. Edward F. Group  - Wake Up World

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související články: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama