7 důvodů proč si měřit doma krevní tlak

Krevní tlak je důležitým ukazatelem zdraví vašeho srdce a cév. Znalost hodnoty krevního tlaku je nezbytná pro zahájení léčby hypertenze, která je jednou z nejčastějších příčin infarktu, mrtvice či selhání ledvin. Dokonce se odhaduje se, že až 25 % úmrtí ve věku nad 40 let je zapříčiněno právě tímto onemocněním. Jaké další problémy může vysoký krevní tlak způsobovat a proč je tedy dobré si ho měřit, i když vám ještě nebylo 40?

1. Vyhnete se případnému selhání ledvin  
Hypertenze jako jedna z nejčastějších chronických nemocí může vést k poškození řady orgánů a onemocnění ledvin není žádnou výjimkou. Postižení ledvin vzniklé v důsledku vysokého tlaku se nazývá nefroangioskleróza, která v Evropě způsobuje 7 - 8 % ledvinového selhání, v USA je to dokonce až 25 - 30 %. Nemocné ledviny ale tlak negativně nejen ovlivňují, ale funguje to i naopak. Ty, které trápí hypertenze a neléčí se, postihují problémy s ledvinami. Dle Koordinačního střediska transplantací bylo za rok 2016 provedeno celkem 458 transplantací ledvin. Na pomyslné druhé příčce se pak vyskytují játra s počtem 179 transplantací. Česká nefrologická společnost uvádí, že se ke konci roku 2015 léčilo v celkem 106 dialyzačních střediscích 6 668 pacientů, což je oproti roku předtím nárůst o 263 lidí. A u hypertenze jsou čísla ještě vyšší. Aby došlo k zastavení vzájemného negativního ovlivňování, je nutné vysoký krevní tlak normalizovat.

2. Snížíte riziko vzniku infarktu myokardu
V České republice postihne infarkt myokardu ročně až 32 500 osob. Protože je hypertenze jedním z hlavních rizikových faktorů ischemické choroby srdeční, je nejlepším preventivním řešením před vznikem infarktu správná kontrola krevního tlaku. Hypertenze obecně zdvojnásobuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a významně podporuje rozvoj aterosklerózy. Akutní infarkt je zásadním ohrožením života a již při prvních příznacích je nutný neodkladný zásah lékaře. „Zásadní význam má nekuřáctví, i jedna cigareta denně zvyšuje významně riziko mozkové mrtvice či infarktu myokardu. Z hlediska snahy o předcházení vysokému krevnímu tlaku pak připomeňme ještě konzumaci alkoholu, která by měla být nízká a ne větší než 1,5dcl vína případně 0,5l piva za den,“ vysvětluje kardiolog Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

3. Předejdete problémům s erekcí
Hypertenze má vliv i na váš sexuální život. Upozorní na aterosklerózu a špatný zdravotní stav. Erektilní problémy jsou takovým „kanárkem v kleci“ a muž by měl při jejich opakovaném výskytu rozhodně vyhledat lékaře. Hypertenze způsobuje zúžení cév, které poté nejsou k orgánům schopny dopravit dostatek kyslíku a živin, ty pak strádají a zhoršuje se jejich funkčnost. Následkem toho je i porucha ztopoření pohlavního údu (erektilní dysfunkce). Protože jsou cévy penisu mnohem tenčí, než cévy srdce a mozku, projeví se jejich postižení mnohem dříve. Problémy v sexuálním životě jsou ale stále tabuizovanou záležitostí a navštívit lékaře kvůli vypsání receptu pro více rozkoše není pro mnohé jedince představitelné. Čísla však hovoří jasně - erektivní dysfunkcí trpí až 50 % mužů nad 35 let a jen pětina jde k lékaři!

4. Lékař lépe vyhodnotí váš zdravotní stav
Protože krevní tlak kolísá a záleží nejen na aktuálním psychickém a fyzickém stavu, ale také na tom, kolik vypijete tekutin a změnách počasí, je potřeba sledovat průměrné hodnoty tlaku. Pokud si budete měřit krevní tlak v klidu a pohodlí domova a pravidelně si naměřené hodnoty zapisovat, bude moci váš lékař snadno vyhodnotit váš zdravotní stav a v případě potřeby zahájit účinnou léčbu. Domácí měření navíc pomůže, pokud vás trápí syndrom bílého pláště. Jaký tlakoměr si ale pro tyto účely pořídit? „Pro domácí měření tlaku jsou vhodné klinicky ověřené digitální tlakoměry z důvodu jednoduché obsluhy a vysoké přesnosti. Rozlišujeme tonometry na paži nebo na zápěstí - tzv. hodinkový typ, kdy je displej umístěný prakticky přímo na manžetě, takže při jejich použití není třeba si vyhrnovat rukáv. Důležitým parametrem při koupi pažního tonometru je správná velikost manžety. Na trhu jsou k dostání tonometry s tzv. Intelli manžetou (např. Omron), která snímá tlak po celém obvodu paže a měření se tak stává mnohem jednodušší a přesné, jelikož je nemožné ji špatně umístit,“ vysvětluje MUDr. Jan Peleška, CSc. specialista na hypertenzi v České společnosti pro hypertenzi.

5. Zmenšíte riziko vzniku ischemické choroby dolních končetin
Ischemie (ICHDK) znamená zhoršené prokrvení tkání dolních končetin. Průsvit tepen se zužuje a může dojít, až k jejich postupnému uzávěru.  Končetina, která se nachází pod tímto tepenným uzávěrem, pak přestává být zásobována dostatečným množstvím krve a tím i důležitými živinami a kyslíkem. Nejvážnější komplikací je náhlý uzávěr tepny, který je obdobou myokardu u srdce. Projevuje se prudkou bolestí, vymizením pulsu a blednutím, a pokud nedojde k okamžitému odstranění sraženiny, musí se odumřelá končetina amputovat.
ICHDK je postiženo zhruba 13 % populace ve věku mezi 55 a 75 lety, přičemž vrchol je u mužů kolem 70 let věku. Navzdory současné péči podstoupí u nás ročně netraumatickou amputaci asi 3 000 nemocných a u diabetiků je toto riziko dokonce až o 20 krát větší.

6. Odhalíte maskovanou hypertenzi
Maskovanou hypertenzí se rozumí v podstatě opak syndromu bílého pláště. O tomto problému lze mluvit v případě, že máte v ordinaci u lékaře naměřeného hodnoty v normě (tedy TK větší nebo rovno 135/85) a při pravidelném domácím měření či 24 hodinovým ambulantním monitorování jsou vám naměřeny hodnoty nad normu. Tento syndrom se může opět vyskytovat až u 15 % osob v populaci. Pozor! Prognóza maskované hypertenze je horší než prognóza syndromu bílého pláště, protože ji provází častěji vyšší hmotnost levé komory srdeční. Při zjištění maskované hypertenze pomocí domácího měření krevního tlaku je potřeba ji potvrdit ještě jednou. Definitivní potvrzení přinese zmíněné 24 hodinové monitorování.

7. Předejdete riziku vzniku cévní mozkové příhody
Mrtvice (CMP) je náhlý stav, který může překvapit i člověka, který se cítí zdravě. Projevuje se různorodě, společným jmenovatelem je změna citlivosti, koordinace, neschopnost rozumět mluvené řeči, porucha zraku, tuhnutí šíje. Častým mýtem je, že se mrtvice týká jen seniorů. Mozkové příhody postihují stále více mladší věkové skupiny. Výjimkou nejsou ani pacienti mezi 30. a 40. rokem života. Hypertenze se také přímo podílí na rozvoji aterosklerotických cévních změn a současně s dalšími rizikovými faktory podmiňuje stále vyšší výskyt CMP. Ročně v ČR umírá na toto onemocnění cca 10 % z celkového počtu všech zemřelých. Celosvětově zaujímá cévní mozková příhoda druhé místo v příčinách smrti po kardiovaskulárních chorobách. V rámci prevence CMP je  tedy třeba dodržovat zdravý životní styl a důsledně léčit přidružená onemocnění.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související produkty na 001shop.cz: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama