Vážení uživatelé - pracujeme na migraci do nového systému. Je možné, že může být web v některých chvílích pomalejší. Pokud se tak stane, omlouváme se a věříme, že se vám nová verze bude líbit. Děkujeme!

6,5 procenta všech hospitalizací v nemocnici je způsobeno interakcemi mezi léky

Léková interakce znamená vzájemné ovlivnění účinků léků. Znamená to, že jeden lék může měnit účinky druhého ? účinek může zvýšit, snížit, změnit nebo úplně zrušit. K zabránění interakcí někdy stačí snížit dávku nebo upravit časový interval mezi podáním jednotlivých léků. Interakce však nevznikají jen mezi léky samotnými. K interakci může dojít i kombinací léku a doplňku stravy nebo potraviny či nápoje.

Bylo popsáno více než 20 000 interakcí, z nichž několik tisíc je kontraindikovaných, to znamená, že je naprosto vyloučeno tyto léky společně užívat. Studie ukazují, že až 6,5 % všech hospitalizací v nemocnicích (v naší republice by to znamenalo asi 40 000 hospitalizací ročně) je způsobeno poškozením lidského organismu léky,“ vysvětluje PharmDr. Ivana Lánová, vedoucí lékárny BENU v Mladé Boleslavi.

Reagují spolu léky i potraviny
Podle doktorky Lánové existuje jen velmi málo léků, u kterých nejsou popsány interakce. Mezi léky, které jsou často užívány a vykazují velké množství interakcí, patří antidepresiva, antiarytmika (léky k terapii poruch srdečního rytmu), statiny (léky snižující hladinu cholesterolu v krvi), nesteroidní antiflogistika (léky tlumící zánět a bolest), antihypertenziva (léky snižující krevní tlak), warfarin (lék na ředění krve). Ale též běžně užívané léky na pálení žáhy, tzv. antacida nebo živočišné uhlí nejsou zcela bez rizika. Tyto léky mohou snížit účinek jiných léků, a tak je důležité dodržet vždy několikahodinový odstup od podání jiných léků, včetně hormonální antikoncepce.

„Poměrně časté interakce způsobuje třezalka - např. s antidepresivy nebo s hormonální antikoncepcí. Také grepy a grepová šťáva bývají příčinou mnoha interakcí. Zjednodušeně - látka obsažená v grepech může blokovat enzymy, které jsou zodpovědné za přeměnu léků v neúčinné látky. Pokud nefungují, může dojít ke zvýšení účinku daného léků, jeho delšímu působení v těle, ale také k jeho nežádoucím účinkům, předávkování. Pokud lék vykazuje tuto interakci, pak je informace o nevhodnosti grepů uvedena v příbalovém letáku. V tomto případě bychom měli pamatovat nejen na grepy, ale i na pomelo a karambolu a tohoto ovoce se vyvarovat,“ upozorňuje doktorka Lánová.

Učebnicovým příkladem závažné interakce je kombinace dvou zcela běžně užívaných léků, a to antibiotika klaritromycinu a již zmiňovaných statinů. V tomto případě může dojít k výraznému zvýšení koncentrace léku na cholesterol, což s sebou může přinést myopatie včetně rhabdomyolýzy, tedy svalové slabosti až poškození svalových buněk se selháním ledvin. V tomto případě se musí podat jiné antibiotikum nebo se po dobu léčby antibiotikem vynechává lék na cholesterol.

Jak se vyhnout interakcím? Řešením je Léková karta
Jistě není v lidských silách si všechny interakce zapamatovat. Počítačový program lékaři neumožní zachytit interakce s léky, které pacientovi předepíše jiný lékař nebo které si pacient koupí sám. Proto by měl pacient všem svým lékařům sdělit, které léky a doplňky stravy užívá.
Šanci zachytit nebezpečí interakce výrazně zvýšíte, pokud si budete léky vyzvedávat v jedné lékárně a budete všechny své léky konzultovat s odborníkem. Doktorka Lánová k tomu dodává: „Ani v moci lékárníka však není, aby všechny interakce znal a pamatoval si je. Proto existují lékárenské počítačové programy, které umí hlídat lékové interakce, ale většinou pouze při současném výdeji léků. Více ale dokáže např. naše BENU Léková karta. Je unikátní v tom, že hlídá nejen interakce při aktuálním výdeji, ale také interakce s léky, které si již pacient v lékárnách BENU vyzvedával na recept či si sám kupoval, a to dokonce v rámci celé rodiny.“

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související články: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama