3 hlavní příčiny nemocí podle ajurvédy

Ajurvéda rozlišuje tři hlavní příčiny narušení dóš a začátku vývoje nemoci.

První příčinou je naše vzájemné působení s okolním prostředím skrze naše smysly. Naše smysly jsou prostředkem ke vzájemnému působení mezi námi a okolním světem včetně lidí v něm. Sem patří také emocionální faktory a nesprávné používání smyslů jejich nadměrnou stimulací hromadnými sdělovacími prostředky. Zahrnuje to problémy, které vyplývají ze života v moderních městech, jako je nadměrná stimulace zvuky, obrazy, pachy a často absence dotekové stimulace.

Druhá hlavní příčina se nazývá „selhání inteligence“ a patří sem nesprávné používání těla, mysli a řeči. Tyto tři faktory zahrnují přejídání, špatné stravovací návyky, špatné životní návyky, nevhodné používání mysli a nepatřičné návyky v řeči. „Nesprávné“ nebo „nepatřičné“ v tomto kontextu znamená to, co je nevhodné vzhledem k vaší přirozenosti neboli konstituci a nemá to žádné přímé morální souvislosti. Je ale samozřejmé, že takové věci, jako ubližování ostatním slovy nebo činy je „selháním inteligence“ a jako takové má destruktivní vliv na zdraví. Ajurvédské terapie životního stylu učí jedince, jak žít s inteligencí neboli v harmonii s jejich jedinečnou přirozeností.

Třetím faktorem je čas. Můžeme ho chápat jako proces stárnutí a opotřebování těla. Sem patří také vlivy změn ročních období na tělo, někdy současnými praktickými lékaři velkou měrou ignorované. Jako kultura se snažíme odříznout a distancovat od ročních období tak nejvíc, jak je to možné. Izolujeme se s postojem strachu a ochranářství před změnami v přírodě a tíhneme k „dokonalým“ klimatům po celé zeměkouli, jež mají co možná nejméně změn v ročních obdobích. Nebo kontrolujeme klima svého domova tak, abychom si vytvořili „dokonalé“ prostředí. Ajurvéda jasně chápe úlohu klimatických změn ve vývoji nemoci.

Zdroj: Ajurvédská léčba pro ženy, nakladatelství Maitrea

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama