10 příznaků Alzheimerovy choroby

Nemoc se rozvíjí pozvolna avšak nepřetržitě v průběhu několika let. Kdy zbystřit a přiznat si, že se nejedná jen o běžnou dezorientaci na neznámém místě nebo běžné přetížení spojené se zapomínáním? Nejčastější příznaky můžeme shrnut do desíti bodů:

Potíže s pamětí, zejména krátkodobou

Každodenní život je narušován potížemi s pamětí, člověk trpící Alzheimerovou chorobou si často nevzpomene ani na nedávné události.

Nesnadné každodenní aktivity

Činnosti dříve vykonávané téměř samozřejmě se stávají komplikovanějšími, plánování a řešení běžných záležitostí, práce s čísly nebo vyřizování měsíčních účtů nemocný Alzheimerovou chorobou zvládá hůře, špatně se koncentruje a úkoly mu trvají mnohem déle.

Dokončování úkolů doma, v práci i ve volném čase

Lidé s Alzheimerovou chorobou často činnosti nedokončují, nedokáží si vybavit například pravidla hry nebo spravování rozpočtu v práci.

Dezorientace v čase a prostoru

Nemocný Alzheimerovou chorobu ztrácí přehled o plynutí času a termínech. Může zapomínat, kde se nachází a jak se na dané místo dostal. Časté jsou také potíže s porozuměním něčemu, co se neděje právě v tuto chvíli.

Neporozumění vizuálním obrazům a prostorovým vztahům

Lidé s Alzheimerovou chorobou mohou mít potíže se čtením, odhadem vzdálenosti a rozpoznáváním barev a kontrastů. Nemusí také poznat vlastní obraz.

Problémy s řečí a psaním

Nemoc mohou doprovázet potíže se zapojováním se do konverzace a také se setrváním v konverzaci. Mohou mít potíže nacházet správná slova a pojmenování, jejich řeč se může stát nesrozumitelnou.

Ztrácení věcí a neschopnost je nalézt

Pacienti s Alzheimerovou nemocí umísťují předměty na neobvyklá místa, ztracené předměty nejsou schopni dohledat a přitom vinu mohou svádět na někoho blízkého.

Snížená schopnost úsudku

Nemocní častěji špatně vyhodnotí situací, například pokud se jedná o finance nebo oblékání podle aktuálních podmínek.

Nezájem o pracovní a společenské aktivity

Alzheimerova choroba způsobuje pasivitu ze strany nemocného, straní se zálib i společenských aktivit, nevybaví si, jak se jeho koníček jmenuje.

Proměna osobnosti a nálady

U nemocných můžeme pozorovat změny v osobních charakteristikách, mohou vypadat zmateně nebo depresivně, doprovází je strach a úzkost.

Zdroj:  Alzheimer´s Association: http://www.alz.org/national/documents/checklist_10signs.pdf

 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama