Zdravotní pojišťovny chtějí dát pojištěncům možnost ovlivnit výši pojistného.

30.6.2017 00:01
Zdraví

Pojistné na zdravotní pojištění platí občané podle stejných pravidel bez ohledu na zdravotní pojišťovnu, u které jsou registrovaní. Stejná je i poskytovaná péče, kterou jsou pojišťovny povinny každému pacientovi zaplatit. Konkurenční boj, který by pojišťovny nutil k co nejhospodárnějšímu nakládání s penězi pojištěnců a ke snaze nabídnout jim co nejlepší podmínky, je velmi omezený. Pojištěnci tak, pokud jde o placení pojistného, z pluralitního systému zatím profitovat nemohou. Zlepšit by to mohlo zavedení dvousložkového pojistného, které má podporu i ze strany zdravotních pojišťoven.

Možnost zdravotních pojišťoven si navzájem skutečně konkurovat i výší pojistného je pro pojištěnce výhodnější, než stávající systém zdravotního pojištění. Není důvod, aby zdravotní pojišťovny fungovaly jinak, než ostatní ekonomické subjekty, které také musí soupeřit o své klienty. „Navrhujeme zavedení cenové konkurence, díky které by úspěšné zdravotní pojišťovny mohly nabízet svým pojištěncům nižší platbu za pojistné. Úroveň poskytovaných služeb by přitom zůstala stejná. Zároveň bychom chtěli, aby pojišťovny měly možnost nabízet svým klientům i rozšířenou péči, čímž by pojištěnci získali možnost si zaplatit péči nad rámec standardu. Díky tomu by se do celého systému dostávalo více peněz, ze kterých by profitovali i lidé, kteří by z finančních důvodů platili pouze základní pojistné. Tento model již dobře funguje například v Nizozemsku, ale dvousložkové pojistné má i řada dalších států,“ vysvětluje Ing. Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR.


Mít možnost ovlivňovat výši pojistného si podle nedávného průzkumu* přálo 81 % dotazovaných, kteří by byli rádi, kdyby je zdravotní pojišťovny odměňovaly za odpovědný přístup ke svému zdraví. I zdravotní pojišťovny jsou přesvědčeny, že zodpovědní jedinci by měli být oceněni. „Obavy, že zavedením dvousložkového pojistného dojde ke znevýhodnění občanů s nižšími příjmy, nejsou na místě. Základní rozsah péče, tak jak ho známe dnes, zůstane stejný, ne-li lepší, díky větším příjmům do systému zdravotnictví,“ popisuje Friedrich.


Systém zdravotního pojištění, který dnes funguje v České republice, nijak nemotivuje pojištěnce, aby se zodpovědně starali o své zdraví. Pojištěnci nevědí, jaký je rozsah základní zdravotní péče, ani nemají možnost si připlatit za nadstandardní péči. Ročně přitom odvede každý z nás do systému zdravotního pojištění přibližně 27 000 Kč, měl by proto mít možnost alespoň trochu ovlivnit činnost své zdravotní pojišťovny. A tuto možnost by právě dvousložkové zdravotní pojištění otevřelo. Zdravotní pojišťovny budou více nuceny optimalizovat své výdaje, aby mohly svým pojištěncům nabízet nejnižší možné pojistné.Optimalizací výdajů zdravotních pojišťoven bychom mohli docílit úspor v systému, což by znamenalo i více prostředků na nákladnou léčbu, která představuje stále větší část výdajů na zdravotní péči,“ dodává prezident Svazu zdravotních pojišťoven.


Současný systém čistě centralizovaného financování zdravotní péče není dlouhodobě udržitelný.  Měli bychom se proto inspirovat u jiných zemí Evropské unie, které mají dlouhodobě prověřené, dobře fungující systémy zdravotního pojištění. Ukazuje se, že klíčem k úspěchu je solidární systém zdravotní péče, doplněný individuální možností připojištění.
* Průzkum na téma Vnímání zdravotních pojišťoven obyvateli České republiky byl realizován agenturou Datank v říjnu 2016 na reprezentativním vzorku respondentů v České republice.

 

Systém zdravotního pojištění v Nizozemsku

Každý, kdo žije v Nizozemsku má právo na základní zdravotní péči, která je hrazená ze zdravotního pojištění. Kromě standardního zdravotního pojištění má každý právo se připojistit v závislosti na svém zdravotním stavu a životním stylu.

Základní zdravotní péče (konkrétní podoba je každý rok určována vládou)

  • Péče praktického lékaře
  • Hospitalizace včetně transportu
  • Léky na předpis
  • Péče zubního lékaře (do 18 let)
  • Péče vybraných specialistů (např. logopedie)
  • Fyzioterapie pro chronické pacienty
  • Péče zdravotnického personálu a starší a nemohoucí osoby v domovech

Připojistit se dále pak může každý podle svých potřeb, například připojištění zaměřené na péči zubního lékaře nebo na fyzioterapii.

Související články

Proč nám u lékaře vadí doplatky, ale s úplatky problém nemáme? Smýšlením máme blíž k Albáncům než Švýcarům

24.7.2017 00:01

Paliativní péče by mohla být dostupná po r.2020 ve všech nemocnicích

12.7.2017 00:01

Bude fungovat naše zdravotnictví i v příštích letech?

31.5.2017 00:01

Lékové interakce zabijí přes 200 lidí ročně a stojí stamiliony korun

3.3.2017 00:01

České zdravotnictví zaznamenává největší nedostatek sester za posledních deset let

12.1.2017 00:01

Telemedicína: nový fenomén

15.3.2016 00:01

Chybné užívání antibiotik přispívá ke globální zdravotnické krizi

8.12.2015 00:01

Na platy sester v domovech pro seniory chybí podle odborů milarda

15.10.2015 00:01

Jak si pacienti představují moderní komunikaci s lékařem?

10.11.2014 00:01

Lidé by měli jezdit do lázní na čtyři týdny místo nynějších tří

6.11.2014 00:01

Opatření by měla omezit možnost záměny léků

27.6.2014 00:01

Češi mohou na operace do EU bez souhlasu pojišťovny, ale nemusí se to vyplatit

21.5.2014 00:01

V nemoci tráví Češi v průměru 17 let života

4.4.2014 00:01

Výhody pro dárce krve

17.7.2013 00:01

Ve Švýcarsku jsou tradiční léčitelé stále žádanější

12.7.2013 00:01

Máte zamotanou hlavu ze zdravotnictví?

13.5.2013 16:41

Healthymagination: Nové nápady pro kvalitnější a levnější zdravotnictví

4.8.2011 00:00

Domácí ošetřovatelská péče je stále více žádaná

6.10.2010 00:00

Elektronizací zdravotnictví může stát ušetřit až 66 miliard za rok!

11.5.2010 00:00

ČR je první v léčbě srdečního infarktu pomocí angioplastiky

21.7.2009 00:00

Léčba podle standartů

3.4.2009 00:00

Zdravotnictví hrozí krize, když ztratí peníze z poplatků

23.1.2009 00:00

Krize a naděje současné medicíny

13.1.2009 00:00

Hniloba bludného kruhu

2.12.2008 00:00

Zhruba za miliardu korun antibiotik se v ČR spotřebuje zbytečně

5.11.2008 00:00

Lékařům v nemocnicích stále klesají reálné platy

12.8.2008 00:00

Svízele špatně placených lékařů postkomunistické Evropy

4.7.2007 00:00

České zákony nepovolují eutanazi, v nemocnicích se dělá

31.5.2007 00:00

Následná péče o pacienty s mrtvicí není dostatečná

17.1.2007 00:00

V rozvojových zemích se léčí ze schizofrenie úspěšněji

10.8.2005 00:00

Obchodování s nemocemi

8.6.2005 00:00

Včasná pomoc zachrání životy

18.2.2005 00:00

Právo na odbornou alternativní léčbu

25.5.2004 00:00

Paradoxy medicíny

13.4.2004 00:00

Zbytečná úmrtí

24.11.2003 00:00

Hrozí nám postantibiotická éra

18.2.2003 00:00

Bozi v bílém

19.6.2002 00:00

Věříte lékařům? Já už ne!

26.2.2002 00:00

Práva pacientů

5.4.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

A co možnost připojistit se na přírodní metody léčby?
Martin  |  2.7.2017 10:52

Mám jeno jeden návrh! Na co pojišťovny u nás platí tolik různých...
pro takovou (!)  |  2.7.2017 13:23

A to dokáže vše vyléčit jediným škrtnutím pera!
Dodatek  |  2.7.2017 13:25

MUDr. Martina Chmelová - Praktický lékař pro děti a dorost. Kadaň....
By mne zajímalo co léčí v PRAZE?  |  2.7.2017 14:03

Revizní lékařka VZP ! Ta je doslova zázračná! To žádný jiný doktor...
pro takovou (!)  |  2.7.2017 15:53

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *