Vnější zdraví škodlivé faktory a okolnosti života

15.11.2006 00:00
Zdraví

V běžném životě je člověk vystaven zdraví škodlivým faktorům, pokud musí pasivně žít ve špatném životním prostředí, za které většinou sám osobně nemůže. Smutné je, je-li svým genetickým kódem predestinován k vadám, nemocem i negativním povahovým vlastnostem. Špatné je, je-li vystavován disharmonickým stresorovým vztahům na pracovišti, v rodině či společnosti. Tím hůře, jestliže sám úmyslně přispívá (například ekologickou nekázní, nesprávným životním stylem a životosprávou a aktivním vyhledáváním různých škodlivých faktorů) k ohrožení svého zdravotního stavu.

Vnější zdraví škodlivé faktory a okolnosti života - jimi jsou:
opakující se psychické vypětí (tzv. neúplný stres, tedy distres) vznikající při odpovědné, ale i méně náročné, avšak monotónní psychické i tělesné pracovní zátěži, nekompenzované dostatečnou regenerací (tedy neuměni racionálně odpočívat);

toxikomanie, tedy sklon k zneužívání toxických a návykových látek (např. nikotinu, alkoholu, různých drog apod.), k nimž se utíkají psychicky nevyrovnané osoby;

gamblerství či honba za rekordy, kterými se chce prokázat individuální úspěch jako převaha nad druhými apod.;

opakovaná jednostranně zatěžující tělesná námaha, i když je jinak nenáročná;

značně namáhavé jednorázové tělesné zatížení a nedostatek tekutin u organismu nezvyklého na tělesnou námahu;

nedostatek tělesného pohybu, tedy opomíjení tělesné tréninkové zátěže;

chyby v celkové životosprávě (nesprávná výživa, kupř. nekontrolovaný příjem potravy s adorací "dobrého" jídla, nedostatek spánku, nevhodný způsob odpočinku aj.).

Zdroj: Antonín Mikolášek - Saunováním ke zdraví, nakladatelství Era

Přidat komentář

 
* *