Vliv slunce na vznik rakoviny

30.1.2014 00:01
Zdraví

Kdysi to byl úplný šlágr. Jaká krása být opálen do nazlátlé barvy připomínající dovolenou a prázdniny na čerstvém vzduchu. Jaký to kontrast proti pobledlému sousedovi u psacího stolu, který se celý čas plahočil při umělém osvětlení, odcházeje z úřadu za večerního soumraku.

Kdysi jsme pěstovali zálibu v opálené pleti, která nám připomínala zábavu a rozptýle­ní. A pak, jednoho krásného dne, nastal poplach: lékaři se vší určitostí prohlásili, že právě sluneční záření má kancerogenní účinky.

Americký vědec Tom Fitzpatrick, ředitel der­matologického oddělení Harvard Medical School v Bostonu, sdělil světové veřejnosti, že je u bílé pleti sklon k výskytu nemocí a nemůže být v žád­ném případě důvodem k vychloubání. Statistiky mluvily jasně. Obávaný melanom, nejzáludnější a nejagresivnější zhoubný nádor kůže, nepostihu­je - až na několik výjimek - národy s barevnou pletí a obyvatelstvo Středomoří, ale vzniká velmi často u lidí s bílou pletí, kteří se zarputile opa­lují na slunci. Černoši jsou postihováni touto ne­mocí v poměru 0,9 na 100 000 obyvatel, zatímco lidé s bílou pletí jsou ohroženi v poměru 4,5 na 100 000 obyvatel. Anglosaské národy se světlou pletí vévodí spolu s Australany v tomto smutném primátu a dosahují poměr 25 postižených případů na 100000 obyvatel.

Lidé s bílou pokožkou nejsou chráněni proti účinkům slunečního záření, i když je přirozeně intenzita obrany u každého jednotlivce rozdílná. Národy s barevnou pokožkou, včetně obyvatel stá­tů kolem Středozemního moře, nejsou postihová­ni stejnou měrou podráždění a poškození pokož­ky v porovnání s lidmi bílé pleti, na které působí ultrafialové paprsky. Například sluneční erytémy a rozšířené kapiláry se objevují zpravidla na svět­lé pleti, kterou příroda učinila bělostnou, avšak které móda velí, aby byla tmavá.

Bílá pokožka nesnese vytrvalé opalování. Po­dle citovaného vědce Fitzpatricka se na ní v ta­kových případech objevuje syndrom zvaný derma- tohelióza s nepravidelným ohraničením, hnědými pihami, nebo nepravidelnou pigmentací. Proto je podle jeho mínění zcela namístě striktně dodržo­vat zásadu, že bez ochranného prostředku se ne­smíte vystavovat slunečním paprskům v době nej- vyšší koncentrace ultrafialových paprsků typu B v rozmezí od 11-15.30 hod. Na stejné nebezpečí upozornila American Cancer Society, která pub­likovala klasifikační stupnici, podle níž si může­me určit riziko možných škod na zdraví. Podle této stupnice jsou definovány jako rizikové pokož­ky, které se vždy při opalování spálí, ale nikdy se neopálí do bronzová (I. skupina).

Následují pří­pady, kdy dojde částečně ke spálení, nebo potom nastane o něco méně než střední zhnědnutí po­kožky (II. skupina). Na třetím místě se nacházejí případy se střední pravděpodobností rizika ultra­fialového záření, kdy dojde k mírnému spálení po­kožky, ale potom k jejímu následnému zhnědnutí, jako je tomu ve většině případů (III. skupina). Na posledním místě této stupnice jsou lidé s pokož­kou, která se nespálí, a nabude nejvíce bronzo­vého zabarvení. Jak vidíme, příroda dává sama dostačující návod k tomu, jak se máme zachovat.

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Tak hlavně pozor na derma-toheliózu!
!  |  30.1.2014 08:10

Některá část obyvatelstva se nespálí zcela určitě..
------  |  30.1.2014 20:16

to jsou kecy naopak sluníčko dodava spousta vitaminu a nema se ani mazat co...
jana  |  30.1.2014 22:37

Máš pravdu,ale opatrně aby ti nepraskla žilka!!!!
věra  |  10.8.2015 19:31

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *