V GrandParku v Havířově je šance i pro lidi ve velmi vážném zdravotním stavu

15.8.2016 00:01
Zdraví

Nemocniční péče už není nutná? Ale co pak? Řešení nabízí GrandPark Klinika. Domov pro seniory GrandPark Havířov poskytuje své služby lidem se sníženou soběstačností již rok

Od května loňského roku v něm našla nový domov více než stovka seniorů. Nyní zde startuje nový projekt, který by měl pomoci i klientům se závažnějšími zdravotními problémy. „Naším cílem je umožnit těmto klientům poslední část života co nejvíce opravdu prožít, nikoliv jen přežít či dožít. A od toho se odvíjí důraz na kvalitu jak v poskytovaném bydlení, tak v našich službách,“ říká ředitelka havířovského Domova Renata Vávrová.


Pro stávající klienty GrandParku v Havířově, z nichž mnozí trpí Alzheimerovou nemocí či jiným druhem demence, jsou přichystány na každý den různorodé aktivity. Důležitá je fyzioterapie a procházky spojené s relaxací v prostředí krásné terapeutické zahrady. Ale pravidelně se senioři účastní i reminiscenční terapie, při které cvičí paměť vzpomínáním na prožité životní události, či oblíbené canisterapie a muzikoterapie. Mohou se také zabavit výtvarnými pracemi, keramikou, přípravou pochutin či cukroví. „Víme, že pro naše klienty jsou velmi důležité jak terapie, tak kontakt s vrstevníky. Nemají pocit osamělosti a rozmanitými činnostmi procvičují jak pohybové, tak duševní schopnosti - což je podstatné pro zpomalení průběhu nemoci,“ vysvětluje ředitelka GrandParku Havířov Renata Vávrová.


Nový unikátní projekt však umožní ještě více - poskytování nadstandardní zdravotní péče v sociálních službách. „Zaznamenáváme totiž množství žádostí o péči, která by navazovala na odbornou nemocniční péči. Jedná se o pacienty, kteří již nepotřebují 24hodinový dohled lékaře, ale potřebují intenzívní péči zdravotní sestry poskytovanou v domácím prostředí,“ říká výkonná ředitelka společnosti GrandPark Renata Prokešová, která stála u zrodu projektu GrandPark Klinika.
GrandPark Klinika umožní každodenní fyzioterapii, ošetřovatelskou rehabilitaci, nácvik základních životních návyků a komunikaci s okolím, ale i příjem potravy, péči o vyměšování atd. „V GrandPark Klinice budeme poskytovat při nejvyšším stupni náročnosti ošetřovatelské péče dlouhodobou péči o ty pacienty, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí v podstatě zlepšit, ale bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče by se mohl zhoršovat,“ dodává Prokešová.


„Naše populace stárne a postupně bude stále důležitější, aby lidé měli možnost prožít své stáří důstojně a bezpečně v příjemném prostředí. I v případě, že mají vážnější zdravotní problémy. Rádi bychom jim v budoucnu takovouto možnost poskytli ve všech krajích,“ říká předseda představenstva společnosti GrandPark Ľubomír Vais s tím, že záměrem je projekt GrandPark Klinika postupně rozšířit i do dalších domovů sítě GrandPark. Po Havířově již GrandPark nabízí své služby v Hradci Králově a na konci roku 2016 se otevře i GrandPark v Praze-Štěrboholech.

Související články

Domácí dětská paliativní péče je v ČR nedostatečná

20.7.2016 00:01

Co je potřeba vědět, když chceme žádat o léčebnou rehabilitaci

5.5.2016 00:01

Institut smyslové aktivizace nabízí kurzy a semináře pro zájemce o praktikování této unikátní metody

19.4.2016 00:01

Akční plán pro Alzheimerovu nemoc počítá se screeningem demence

23.3.2016 00:01

Smyslová aktivizace - šance na aktivní a důstojné stáří

25.1.2016 00:01

Postoj k stárnutí ovlivňuje, jak sami stárneme

23.12.2015 00:01

Jak na aktivní stáří?

22.7.2015 00:01

Nová metoda léčby Alzheimerovy choroby plně obnovila paměťové funkce

29.4.2015 00:01

Umírání v Čechách

15.4.2015 00:01

Pro seniory je důležitý správný pohyb

30.10.2014 00:01

Alzheimer, Parkinson, roztroušená skleróza. Byliny pomohou i s vážnými chorobami.

15.5.2014 00:01

Inkontinence aneb únik moči u můžů lze operativně řešit

18.4.2014 00:01

Alzheimerova choroba a homocystein

27.2.2014 00:01

U Amsterodamu vznikla první vesnice pro nemocné demencí

7.2.2014 00:01

Na umírání lidi nejvíc děsí ztráta důstojnosti

28.1.2014 00:01

Světová epidemie demence

22.1.2014 00:01

10 příznaků Alzheimerovy choroby

26.2.2013 00:01

Nová poradna pro nevyléčitelně nemocné a jejich blízké

19.2.2013 00:01

Příliš staří na léčbu

6.2.2013 00:01

Jak úspěšně získat rehabilitaci

30.11.2012 00:01

Násilí na seniorech: Denně jeden týraný senior

3.10.2012 00:01

Po operaci kloubů je nutná intenzivní rehabilitace

16.8.2012 20:21

Projekt DOBRÁ DUŠE - dobrovolnictví pro seniory

13.7.2012 00:01

Projekt SENSEN - Aktivní život seniorům

15.6.2012 00:01

Rehabilitace po mozkové příhodě

17.1.2012 00:01

Jak můžete bojovat proti vzniku poruchy paměti?

23.11.2011 00:01

Konference: Umělecká terapie pomáhá i nemocným i postiženým

26.5.2011 00:00

Domácí ošetřovatelská péče je stále více žádaná

6.10.2010 00:00

Úloha vzpomínek v kontextu stárnutí

26.5.2010 00:00

Osm věků - osm stadií vývoje lidského života

28.4.2010 00:00

Osamělost seniorů

15.2.2010 00:00

Léky proti depresi a nespavosti mohou u seniorů způsobit nebezpečné pády

10.2.2010 00:00

Lékaři v Brně mají novou metodu léčby zlomeniny stehenní kosti

5.11.2008 00:00

Na Parkinsonova nemoc může upozornit i neobvyklé zmenšení písma

7.4.2008 00:00

Speciální polohovací lůžko pro nemocného se dá půjčit

6.9.2007 00:00

Následná péče o pacienty s mrtvicí není dostatečná

17.1.2007 00:00

Hospic - důstojné umírání

22.5.2006 00:00

Strach ze smrti

30.9.2005 00:00

Poslední dny hrdiny

6.1.2003 00:00

Přidat komentář

 
* *