Tři čtvrtiny studentů lékařských fakult plánují po ukončení jejich studia pracovat v ČR

13.3.2017 00:01
Zdraví

Čeští studenti 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice plánují v 73 % případů hledat po ukončení studia zaměstnání v České republice. Při výběru místa budoucí lékařské praxe zohledňuji na prvním místě jasné a jednoznačné podmínky pro předatestační/specializační přípravu, na druhém pracovní kolektiv a na třetím plat. Naproti tomu 27 % respondentů plánuje vycestovat za prací do zahraničí. Plánovaná délka zahraničního pobytu se nejčastěji pohybuje od 2 do 5 let (tuto možnost uvedlo 42 % z celkového počtu respondentů české národnosti).

Hlavními důvody pro vycestování jsou lepší platové ohodnocení, získání zahraničních zkušeností a zdokonalení v cizím jazyce. V rámci meziročního srovnání výsledků průzkumu všech respondentů (tj. bez rozdílu národnosti) byl zaznamenán mírný meziroční nárůst zájmu o práci v zahraničí, a to o 4 procentní body (tj. z 28 % na 32 %). Tyto závěry vyplynuly z průzkumu, který koncem roku 2016 realizovala organizace HealthCare Institute, o.p.s.

V rámci 2. ročníku celostátního průzkumu „Barometr mezi mediky“ byli osloveni studenti 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice. Celkově se do tohoto průzkumu zapojilo 1207 respondentů (v roce 2015 to bylo 435 respondentů).

Cílem druhého ročníku tohoto unikátního celostátního průzkumu bylo, stejně jako v minulém roce, zjistit, jaké množství studentů českých lékařských fakult plánuje po ukončení vysokoškolského studia hledat zaměstnání v tuzemsku a jaké množství studentů je již rozhodnuto Českou republiku opustit a hledat pracovní nabídky v zahraničí. V neposlední řadě bylo také cílem identifikovat hlavní příčiny či důvody jejich jednání.

„Druhý ročník ankety mezi studenty medicíny ukázal v některých oblastech stabilitu výsledků oproti roku 2015 a u jiných změnu trendů či preferencí. Letošní Barometr mezi mediky je reprezentativnější, neboť se jej účastnilo 3x více studentů. Zájem o práci v českém zdravotnictví u studentů 6. ročníku je stabilní - 75 % a větší zájem je u mediček. Stoupá zájem o práci v nemocnici na rozdíl od práce v ambulantním sektoru. Mezi obory dominuje všeobecné praktické lékařství, následováno vnitřním lékařstvím a třetí příčku obsadilo dětské lékařství. Toto ukazuje na správné rozhodnutí parlamentu o jedné „pediatrii“. U mediků je pořadí - chirurgie, anesteziologie a ortopedie. Důvodem odchodu do zahraničí je zejména platové ohodnocení. Budoucí zaměstnavatelé by měli akceptovat, že klíčové pro rozhodování studentů o nástupu do zaměstnání jsou jasné a jednoznačné podmínky pro předatestační/specializační přípravu a pracovní kolektiv,“ říká prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy.

„Výsledky letošního ročníku průzkumu jasně naznačují, jakým směrem by se měla obracet pozornost českých nemocnic jakožto budoucích zaměstnavatelů mladých lékařů a lékařek. Skutečnost, že 73 % studentů má v plánu po ukončení studia pracovat v tuzemsku ukazuje, že v současnosti je více než důležité rozvíjet aktivní personální marketing a politiku směrem k čerstvým absolventům, kteří by tak získali motivaci zůstat pracovat v rodné zemi a zúročit zde kvalitní vzdělání, které jim bylo poskytnuto lékařskými fakultami v České republice. Věřím, že nemocnice v Česku jsou v současné době připraveny nabídnout absolventům příznivé podmínky pro vykonávání jejich budoucí lékařské praxe. I přesto, že 27 % českých studentů má v plánu po ukončení studia odjet do zahraničí, jsem přesvědčen, že toto jejich svodobné rozhodnutí je ku prospěchu českého zdravotnictví v případě, že se vrátí zpět a budou zde pozitivně předávat jejich nabité zkušenosti, “ doplňuje Daniel Vavřina, zakladatel HealthCare Institute, o.p.s.

Jsem rád, že se do tohoto velmi zajímavého průzkumu zapojilo téměř 3x více respondentů než v minulém roku. O to více jsou jeho výsledky reprezentativní. I tak se potvrzuje trend, že práce v cizině, zejména v Německu je pro absolventy lékařských fakult zajímavá a jde, s nadsázkou řečeno, o „módní trend“. Je jasné, že důvody jsou převážně ekonomické. Na druhou stranu pokud se podívám na očekávání výše platu absolventů za práci v ČR a za práci v zahraničí, tak mohu konstatovat, že tyto hodnoty nejsou nijak nereálné či přemrštěné. Podívám-li se do mzdové směrnice svojí prachatické nemocnice, pak nástupní plat absolventa činí okolo 32.000Kč hrubého (bez přesčasů, příplatků a služeb). Podobná situace je i v ostatních jihočeských nemocnicích. Mzda se pohybuje v intervalu 30-35.000Kč, což tedy odpovídá, dle výsledků průzkumu, představám 88 % zájemců o práci v ČR a 55 % zájemců o práci v zahraničí. Jsem rád, že fungující a dobře hospodařící krajské nemocnice jsou zajímavé pro absolventy, čemuž svědčí i rostoucí % zájmu z výsledků výzkumu. Oproti povinným platovým tabulkám u fakultních či příspěvkových nemocnic můžeme v akciových společnostech upravit výši nástupního platu. Činíme tak zejména u mladých lékařů, aby jejich mzdové ohodnocení bylo zajímavější a lépe odpovídalo jejich představám,“ komentuje Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s.

„Je vidět, že výzkumy stále zaznamenávají neoficiální trend zájmu o práci mimo ČR v západních zemí Evropy. Jako jeden z největších zaměstnavatelů zdravotní péče preferujeme a maximálně podporujeme nástupy absolventů z lékařských fakult do našich zdravotnických zařízení. Také se snažíme vyjít mladým lékařům vstříc a podporujeme je v osobním rozvoji a vzdělávání. Současně maximálně vycházíme vstříc již studentům LF v rámci realizace jejich praxí,“ doplňuje Mgr. Nina Peloušková, Ph. D., manažerka vzdělávání a vedoucí personálního odboru AGEL a.s.

„V první řadě bych chtěl poukázat na skutečnost, že se průzkumu zúčastnilo 67 % žen a 33 % mužů. Odráží se zde genderové zastoupení mezi studenty medicíny a reflektuje tím fakt, že na lékařských fakultách studuje čím dál více žen. Nejproblematičtější oblastí se zdá být dle dotazovaných studentů nejasnost ohledně předatestační a specializační přípravy. Zde vidím nedostatky. Složitý systém a nejednoznačný popis přispívají k dezorientaci a nechuti pokusit se v dané problematice dále vzdělávat. S přibývajícím počtem žen na místě lékařek bude nutné vzdělávací program do značné míry přizpůsobit tak, aby jim nebyl překážkou při zakládání rodiny. Druhou oblastí, která je často uváděna jako důvod pro odchod do zahraničí, je samotná mzda. Také zde se český systém potýká se značnou dezinformací. Hodnoty platů lékařů jsou často uváděny i s přesčasy a pak porovnávány se standardními platy v ostatních profesích. Tím dochází často ke zkreslenému náhledu společnosti. Průměrná hrubá mzda lékaře po studiu se pohybuje kolem 28.000 Kč. Pro porovnání, naši vrstevníci se středoškolským vzděláním často za tuto mzdu pracují v továrnách a ve výrobě. Přičemž toho platu dosahují o 6 let dříve než studenti medicíny. Proto tato mzda není dostatečně motivující a odpovídající získaným znalostem během šestileté dřiny na lékařské fakultě. Na druhou stranu vidím pozitivně trend, kdy se nemocnice stále více zajímají o lékaře po studiu. To je zřejmé na stoupající účasti českých nemocnic na veletrzích pracovního uplatnění v medicíně,“ říká Jakub Šimka, prezident Asociace studentů medicíny.

Související články

Filosofie a historie klinické naturopatie

30.3.2017 00:01

Speciální kamera může pomoci při diagnostice psychických onemocnění i při komunikaci s handicapovanými

7.3.2017 00:01

Společnost Fresenius Medical Care spouští projekt na podporu nefrologie mezi studenty

9.2.2017 00:01

Patolog - finální diagnostik

26.1.2017 00:01

Odbornost zahraničních lékařů

18.1.2017 00:01

Síť mobilních hospiců umožňuje lidem zemřít v domácím prostředí

13.1.2017 00:01

České zdravotnictví zaznamenává největší nedostatek sester za posledních deset let

12.1.2017 00:01

Dětská paliativní péče je v ČR špatně dostupná

6.1.2017 00:01

Českých lékařů začne za čtyři roky výrazně ubývat

28.12.2016 00:01

Proč dojde k ohrožení dostupnosti dětské péče?

13.9.2016 00:01

Devastace systému pediatrické péče v ČR

31.8.2016 00:01

Čeští vědci získali ocenění za detekci srdečních arytmií

31.8.2016 00:01

Zrušení praktických pediatrů - téměř dva miliony českých dětí v ohrožení?

26.7.2016 00:01

Domácí dětská paliativní péče je v ČR nedostatečná

20.7.2016 00:01

Zdravotní tabu, o kterém se nemluví

20.6.2016 00:01

Telemedicína: nový fenomén

15.3.2016 00:01

Petice za zachování praktických dětských lékařů v ČR

11.3.2016 00:01

Na platy sester v domovech pro seniory chybí podle odborů milarda

15.10.2015 00:01

Mozek operujeme klíčovou dírkou

25.8.2015 00:01

Algeziolog - odborník na chronickou bolest

13.8.2015 00:01

Podiatrie - v Čechách ne příliš známý lékařský obor

21.7.2015 00:01

České porodnictví patří mezi nejlepší na světě

29.6.2015 00:01

Umírání v Čechách

15.4.2015 00:01

Rozhovor s MUDr. Michaelou Šimkovou, lektorkou celostní diagnostiky Akademie léčivé výživy

13.3.2015 00:01

Jak si pacienti představují moderní komunikaci s lékařem?

10.11.2014 00:01

Stát prakticky přestal postihovat firmy za korupci lékařů

29.9.2014 00:01

Cizinci jezdí do ČR kvůli plastické chirurgii a umělému oplodnění

23.4.2014 00:01

Pražská záchranná služba patří mezi evropskou i celosvětovou špičku

28.3.2014 00:01

Proč se neprověřují přírodní způsoby léčby rakoviny

17.7.2013 00:01

Ve Švýcarsku jsou tradiční léčitelé stále žádanější

12.7.2013 00:01

Psychosomatika jako nový medicínský obor - ano či ne?

9.5.2013 00:01

V Třinci začali implantovat dlouhodobé srdeční podpory

24.1.2013 00:01

Kardiocentrum v Č.Budějovicích patří k šesti nejlepším ve světě

19.9.2012 00:01

Unikátní operace umělé rohovky speciálním laserem

29.8.2012 00:01

Co znamená v celostní medicíně léčit rakovinu?

13.6.2012 00:01

Spiritualita lékařství

3.5.2012 00:01

Do ordinace s chytrým telefonem

19.4.2012 00:01

Obecné rizikové faktory syndromu vyhoření

29.3.2012 00:01

Pacienti mohou odhalit podvody lékaře

11.8.2011 00:00

Přeshraniční lékařská péče

10.6.2011 00:00

Zásady při sdělování úmrtí

18.2.2011 00:00

Jak zvládnout zkouškové období

29.12.2010 00:00

Zatemňující jazyk medicíny

23.12.2010 00:00

Domácí ošetřovatelská péče je stále více žádaná

6.10.2010 00:00

Lékaři se učí hovořit o sexu

9.9.2010 00:00

Nemocnice snů aneb Všechno jde, když se chce

29.1.2010 00:00

Robot da Vinci bude pomáhat lékařům v olomoucké nemocnici

4.9.2009 00:00

ČR je první v léčbě srdečního infarktu pomocí angioplastiky

21.7.2009 00:00

Nonverbální komunikace mezi lékařem a pacientem

17.6.2009 00:00

Jak změnit medicínu

6.3.2009 00:00

Preimplantační genetická diagnostika - v Británii se narodilo dítě bez genu vyvolávajícího rakovinu prsu

18.2.2009 00:00

Rozhovor s MUDr. Jan Šulou: Zapomínáme na to, že veselá mysl je půl zdraví

2.2.2009 00:00

Krize a naděje současné medicíny

13.1.2009 00:00

Vepř domácí a larvy much - nové naděje medicíny

17.10.2008 00:00

Lékařům v nemocnicích stále klesají reálné platy

12.8.2008 00:00

Reuters: Nejlépe tuberkulózu prý léčí v sibiřském vězení

12.8.2008 00:00

Riziková práce iráckého psychiatra

6.8.2008 00:00

Lékaři dětské nemocnice v Brně mohou operovat bez jizev

26.6.2008 00:00

Zdraví se prý nedá koupit; v Rusku se ale prodává

3.6.2008 00:00

Nová kalkulačka počítá šance předčasně narozených dětí

3.6.2008 00:00

V Británii lékaři voperovali první bionické oči

12.5.2008 00:00

Toxikologické informační středisko radí při otravě dětí i zvířat

26.3.2008 00:00

Aterektomie - nová metoda operace zanesených tepen

6.3.2008 00:00

Lékaři mohou hlídat chod nemocného srdce na dálku

21.2.2008 00:00

MP3 místo fonendoskopů

12.10.2007 00:00

Pivo pomáhá studentům při zkouškovém období

19.9.2007 00:00

Svízele špatně placených lékařů postkomunistické Evropy

4.7.2007 00:00

Akutní ošetření na dovolené v ČR zajistí každý praktik

13.6.2007 00:00

Specialisté nabízejí pomoc při léčbě rakoviny prsu u mladých žen

19.4.2007 00:00

Výrobci léků hledají nové způsoby ovlivňování lékařů

26.2.2007 00:00

Projekt Doktor nonstop

21.2.2007 00:00

Následná péče o pacienty s mrtvicí není dostatečná

17.1.2007 00:00

Milováním proti zkouškovému stresu

30.5.2006 00:00

Hospic - důstojné umírání

22.5.2006 00:00

Americké nemocnice dělají z operací reality show

22.2.2006 00:00

Objednávání k lékaři přes internet

6.12.2005 00:00

Zdravotnická turistika

29.9.2005 00:00

Obchodování s nemocemi

8.6.2005 00:00

Když se občan stane pacientem, ztrácí část svých práv

26.5.2005 00:00

Právo na odbornou alternativní léčbu

25.5.2004 00:00

Paradoxy medicíny

13.4.2004 00:00

Lékaři a pacienti spolu neumí komunikovat

12.9.2003 00:00

Zlínští oční lékaři provádějí unikátní operace šedého zákalu

19.2.2003 00:00

Dětští lékaři se brání proti praxi rodinných lékařů

27.1.2003 00:00

Bozi v bílém

19.6.2002 00:00

Příběh z praxe doktora etikoterapeuta - enuréza

30.10.2001 00:00

Lékaři hájí právo pacienta rozhodnout se i pro nekonvenční metody

20.9.2001 00:00

Lékaři, stravování a životospráva pacientů

29.6.2001 00:00

Devitalizace - objektivní poznatky a dezinformace

11.6.2001 00:00

Exotické dovolené od farmaceutických firem

3.5.2001 00:00

Lékař nebo léčitel ?

7.12.2000 00:00

Reiki v amerických nemocnicích

1.12.2000 00:00

Lékař, léčitel, nebo my sami?

26.9.2000 00:00

Snaha vymazat utrpení biologickými a vědeckými či pseudovědeckými prostředky

20.7.2000 00:00

Paracelsus - lékař a alchymista

17.7.2000 00:00

Co přináší léčitelství

18.4.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

To, že u nás je regenerativní medicína téměř zcela neznámý obor, je...
M.  |  13.9.2017 17:38

Mám obavy, že se lékaři budou chovat tržně a dělat zbytečné...
Lékaři mají volat po tržním ocenění  |  13.9.2017 18:05

Stále platí rčení jako za komunistů: Všude dobře, tak co tady?"
!  |  13.9.2017 18:09

Kapitalismus = nejhorší lidské pudy a vlastnosti mají v podstatě zelenou...
Sibila  |  16.9.2017 15:39

ale alternativec. :-)
tohle nepsal lékař  |  16.9.2017 16:09

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *