Těžké kovy a chronická onemocnění

25.11.2008 00:00
Zdraví

V pozdní fázi římské říše bylo výsadou vládnoucí aristokracie pití z olověných pohárů, a zavádění olověných vodovodních potrubí do svých paláců. Trvalo však několik století než lékaři začali spojovat duševní onemocnění - vyskytující se převážně mezi šlechtou - a znečištění pitné vody olovem.

V 17. století bylo používání rtuti při léčbě akutních, ale i chronických onemocněních, běžnou a upřednostňovanou metodou. A opět trvalo několik desetiletí, než byly odbornou veřejností dostatečně zdokumentovány všechny neurotoxické a imunosupresivní vlivy rtuti na lidský organismus. Za časů W.A.Mozarta, který podlehl otravě rtutí při léčbě syfilisu, byl každý patolog ve Vídni obeznámen s charakteristickým, do šeda zbarvením orgánů mrtvol, které zemřely při otravě rtutí, a na jiné destruktivní změny orgánů způsobené týmž kovem.

V případě rtuti je terapeutické dilema naprosto jasné: rtuť může být použita při léčbě infekčních onemocněních, způsobuje však sama - podobně jako chemoterapie - jiný druh nemoci, která může pacienta usmrtit. To samé platí pro většinu kovů: menší dávky mohou krátkodobě dosáhnout určitého terapeutického, život udržujícího efektu, ale mohou zároveň vyvolat nové vlastní onemocnění. Většina kovů se vyznačuje velmi omezenými léčebnými možnostmi, přičemž jejich neurotoxický, v některých případech karcinogenní účinek, převýší jeho léčebné účinky.

Toxické kovy mohou být fungicidy, baktericidy, ale i virocidy, avšak mnoho vetřelců má tu vlastnost, přizpůsobit se postupem času prostředí vytvořenému toxickými kovy. Nejen tento proces uvádí vědce v úžas, ale i schopnost buněk vyšších organismů, jako je tomu např. u buněk lidského organismu, se přizpůsobit.

Situace tedy vypadá dlouhodobě jinak: buňky lidského těla jsou poškozovány toxickými kovy, do nichž zároveň vnikají mikroorganismy, kterým toto prostředí prospívá. Ludwigovy, Vollovy a výzkumy mnoha jiných německých vědců, dále pak výzkumy Omurovy a mé vlastní v USA ukázaly, že mikroorganismy okupují převážně taková místa v těle, která se vyznačují nejvyšší koncentrací toxických kovů. Buňky imunitního systému jsou v těchto oblastech oslabené a mikroorganismy se dále nerušeně rozmnožují. Zuby, čelisti, Peyerovy plaky - lymfatická tkáň ve střevní stěně, vazivu a autonomní ganglie jsou obvyklá místa, kde se kovy ukládají - kde se mikroorganismy úspěšně rozmnožují. Kromě toho se tato místa vyznačují zúžením cév, a jsou proto nedostatečně zásobena krví, živinami a kyslíkem, což dále prospívá růstu anaerobních zárodků, plísní a virů.

Už sám seznam symptomů při otravě rtutí uveřejněných DAMS (dental amalgam support group) zahrnuje prakticky každé známé onemocnění: z těch nejznámějších - chronická únava, deprese, ale i bolesti kloubů. Krátce řečeno: sama rtuť může každou dosud známou chorobu předstírat, ji způsobit - nebo k ní přispívat.

Moderní medicína udělala v posledních letech, díky objevení PCR-Testu (PCR=Polymerase Chain Reaction), velký skok kupředu. Prakticky každá nemoc, která byla blíže prozkoumána, je zřejmě kompletně nebo částečně způsobena chronickou infekcí. Studie (uveřejněná v JADA, duben 1998) na 10.000 amerických veteránech zadaná správou VA?? prokázala, že většina koronárních srdečních onemocnění začala jako infekce endotelu, která byla ve většině případů způsobena ústními mikroorganismy. Další studie ukázala, že téměř 70% všech stomatologických potíží u žen jsou způsobeny Clamydia trachomatis. Diabetes mellitus Typ I je často vyvolán buďto cytomegalovým virem, nebo chřipkovou infekcí. A tak dále?.

Neobjevil již před 60. lety Günter Enderlein stejnou pravdu? Proč to vše trvalo tak dlouho? Stejně jako Bechamp a jiní zjistil, že se infekce v lidském těle nemohou rozšiřovat, pokud se ovšem nejdříve nezměnilo prostředí. Místo vyhodnocování hodnot pH, osmolality a dalších faktorů, navrhuji diagnostikovat uložené toxické kovy v těle současně s vhodnou léčbou mikroorganismů. Dokud se v těle nacházejí těžké kovy, mají mikroorganismy jakousi pevnost uvnitř našeho těla, která nemůže být rozbořena antibiotiky, ozonovou terapií, UV terapií ani žádným jiným druhem léčby.

Zdroj: Dietrich Klinghardt, MD, Ph.D., Seattle, Washington, USA - Z "Hier & Jetzt" č. 2/2000 časopis Institutu neurobiologie podle Dr. Klinghardta

Pokračování příště:
Důvod ukládání těžkých kovů v organismu
Diagnostika a odstraňování těžkých kovů z organismu

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Terezo - ty jsi především jak se tak pročítám tvými řádky...
antiageing  |  3.11.2014 20:35

Podle mého laického názoru může mít Tereza poškozené vnitřnosti...
Skeptik  |  11.11.2014 19:28

Nejlepší bude, když to nahlásí na psychiatrii.
Doplnění Skeptika  |  13.11.2014 20:14

Bojim se to rict takhle na rovinu nejakemu doktoru. Muzete mi vazne doporucit...
Tereza  |  14.11.2014 17:26

Zkuste C.I.C metodu detoxikace http://www.joalis.cz/cs-CZ/uvod.html
Skeptik  |  30.11.2014 15:45

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *