Srdeční vady v dospělosti

10.2.2017 00:01
Zdraví

Kardiologie dospělých s vrozenou srdeční vadou je poměrně novým oborem, kdy se dospělí kardiologové doposavad zvyklí léčit vysoký tlak, anginu pectoris, infarkty a srdeční selhání najednou setkávají se zcela novou komplexní problematikou, navíc u mladých pacientů, jejichž onemocnění je závažné, velmi složité a vyžaduje celoživotní sledování a péči.

Problematika vrozených srdečních vad v dospělosti je extrémně složitá, neboť vrozené srdeční vady jsou velmi různorodé a vyskytují se v širokém spektru kombinací a přidružených poruch. Získání kompletní erudice v tomto oboru trvá u již vzdělaného dospělého kardiologa mnoho let při intenzivní spolupráci s dětskými kardiology.

Skoro žádné dítě s vrozenou srdeční vadou nemůže být nikdy vyléčeno úplně, po operacích či katetrizačních zákrocích vždy zůstávají zbytkové nálezy, přídatné vady, důsledky jako arytmie nebo srdeční selhání. Proto musí být všichni nemocní se středně závažnou nebo komplexní vadou sledováni v superspecializovaném centru, jehož hlavní devizou musí být nejen bohaté zkušenosti s takovými pacienty a schopnost poskytnout komplexní kardiochirurgickou, katetrizační a arytmologickou péči, ale také velmi úzká spolupráce s Dětským kardiocentrem 2. LF UK a FN Motol a dalšími nezbytnými obory ve velké univerzitní nemocnici jako je například rizikové porodnické pracoviště s centrem genetiky, rehabilitační klinika atd. Naprostou nutností pro péči o takové pacienty je úzká spolupráce odborníků v dětské a dospělé kardiochirurgii, kteří se schází u operačního stolu nad těmi nejtěžšími pacienty. Jen tak je možné řešit i zdánlivě neřešitelné případy, tak jako v Centru pro dospělé s vrozenou srdeční vadou ve Fakultní nemocnici v Motole.

Takovým případem je nemocná s komplexní vrozenou srdeční vadou, která se narodila s pravolevou záměnou všech orgánů: srdce bylo umístěno vpravo, rozsáhlý defekt v přepážce mezi komorami způsoboval míšení okysličené a odkysličené krve a neprůchodností tepny vedoucí krev do plic v jejím počátku a zúžením jejích obou větví do levé i pravé plíce. Taková vada by nebyla vůbec slučitelná se životem, kdyby pacientka nebyla podstoupila v dětství několik operací propojujících speciálními spojkami velké tepny. To umožňovalo alespoň částečné okysličování krve a nemocná se dožila třiceti let. V tomto věku ale došlo k postupnému uzávěru několika těchto spojek a výraznému poklesu okysličení krve na hodnoty pro zdravého člověka neslučitelné se životem, které pacientka přežila jen díky tomu, že po celý život byla zvyklá na hodnoty nízké. Uzávěr spojek způsobil, že nemocná byla prakticky upoutána do křesla, nemohla udělat ani několik kroků pro výraznou dušnost a bolesti na hrudi. Za spolupráce vedoucích operatérů dětské a dospělé kardiochirurgie byla provedena vysoce riziková unikátní operace, kdy bylo vytvořeno pacientce na míru speciální propojení srdeční komory a hlavní větve do levé plíce. Operace byla extrémně riziková z důvodu vysokého rizika krvácení, infekce, otoku tkání a nemožnosti opětného uzavření hrudníku a překrvení a selhání plic, které nebyly na průtok krve zvyklé. Díky vysoké zkušenosti a excelentní perioperační a pooperační péči Centra pro dospělé se srdeční vadou byla operace úspěšná a došlo k výraznému zlepšení stavu nemocné, která je v současné době schopna starat se o adoptivního syna.

Vrozené srdeční vady jsou nejčastějšími vrozenými srdečními vadami vůbec. Po celou historii lidstva byly děti s vrozenou srdeční vadou odsouzeny k postupnému umírání, bez léčby by se šesti let dožila jen polovina dětí s vrozenou srdeční vadou a věku dvaceti let jen 10 %. Díky rozvoji dětské kardiologie a kardiochirurgie v 70. a 80. letech minulého století a excelentní organizaci dětské kardiologické péče se dospělosti v současné době dožívá až 90 % všech nemocných s vrozenou srdeční vadou. V současné době je v EU evidováno cca 2 miliony dospělých s vrozenou srdeční vadou a v České republice asi 50 000, z toho jich závažnou vrozenou vadou trpí asi 8 000. Navíc jich díky raketovému rozvoji dětské kardiochirurgie každoročně o 5 % přibývá.

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice a jedno z největších v Evropě. Je rovněž hlavní výukovou základnou studentů 2. LF UK, sídlo zde mají i některá pracoviště 1. LF UK. FN Motol poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Stavebně ji tvoří 2 propojené monobloky (dětská a dospělá část) a několik samostatných pavilonů. Ve FN Motol je ročně na 55 klinikách ošetřeno více než 750 tisíc pacientů.


Související články

Časté mýty o nemocech srdce a cév

25.11.2016 00:01

Lidé mají nyní nárok na více preventivních vyšetření

8.11.2016 00:01

Velký návrat rybího oleje - kde se vzal tento často nedoceňovaný zázrak?

6.10.2016 00:01

MUDr. Petr Táborský: Pozor na fosfor - tuhnou nám z něj cévy

4.10.2016 00:01

Srdeční selhání

9.6.2016 00:01

L-arginin zlepšuje průtok krve cévami, snižuje krevní tlak a pomáhá při poruchách erekce

17.5.2016 00:01

Zdraví národa prokázalo: Češi mají vážné kardiovaskulární potíže

3.5.2016 00:01

Potravinové dopňky a potraviny pomáhající snížit vysokou hladinu cholesterolu

3.3.2016 00:01

Příliš mnoho práce na úřadě škodí srdci

30.10.2015 00:01

Srdci mužů prospívá jen jedna žena

26.8.2015 00:01

Pestrá vyvážená strava snižuje riziko infarktu a mrtvice až o třetinu

26.5.2015 00:01

Cholesterol ve vajíčkách srdci a cévám až na vyjímky nevadí

24.4.2015 00:01

Extrakt z olivových listů a jeho výhody pro cévy, srdce, mozek, klouby a celý organismus

15.10.2014 00:01

7 příznaků srdečního infarktu u žen

18.8.2014 00:01

Fibrilace síní jako jedna z nejčastějších příčin mozkové mrtvice

14.8.2014 00:01

Unikátní technologie zachraňují děti u nás i ve světě

3.7.2014 00:01

17 zdraví prospěšných účinků kajenského pepře

24.2.2014 00:01

Ani lidé s nemocným srdcem se nemusí bát sexu

11.12.2013 00:01

Prevence onemocnění srdce a cév v příjemném lázeňském prostředí

2.12.2013 00:01

Vitamín C - vitamín všech vitamínů

12.11.2013 00:01

Na Homolce léčí selhání levé komory bezdrátovým stimulátorem

25.9.2013 00:01

BioMonitor - přístrojová diagnostika poruch srdečního rytmu na dálku

16.7.2013 00:01

Kajenský pepř - pán bylin

18.6.2013 00:01

Rysy stárnutí v obličeji mohou souviset s nemocným srdcem

31.1.2013 00:01

V Třinci začali implantovat dlouhodobé srdeční podpory

24.1.2013 00:01

Rozpustitelný stent při léčbě zúžených tepen

6.12.2012 00:01

4 hlavní hříchy, které ohrožují vaše srdce

26.10.2012 00:01

Příliš kalcia může škodit

18.10.2012 00:01

6 látek pro zdravější srdce

14.9.2012 00:01

Jak se vyšetřují poruchy srdečního rytmu - arytmie?

12.3.2012 00:01

Draslík pomáhá snižovat krevní tlak

20.1.2012 00:01

Jak se projevují poruchy srdečního rytmu - srdeční arytmie

3.1.2012 00:01

Nebezpečné bolesti nohy při chůzi: Claudicatio intermittens

10.10.2011 00:01

Jak se staráme o svá srdce? Jak pomoct a neškodit?

19.9.2011 00:00

Hormonální antikoncepce může způsobit infarkt či mrtvici

13.9.2011 00:00

Vitamíny, minerály a živiny pro zdravé srdce

26.7.2011 00:00

7 důvodů proč získat vitamín D

24.5.2010 00:00

Bio- Bypass – Nová terapie proti uzávěru cév

4.2.2010 00:00

Stroužek česneku denně ochrání srdce

28.1.2010 00:00

Odlišné příznaky infarktu u žen

22.1.2010 16:50

Zlomené srdce lze vyléčit

10.9.2009 00:00

Srdce - SPECIÁL

29.7.2009 00:00

ČR je první v léčbě srdečního infarktu pomocí angioplastiky

21.7.2009 00:00

Vitamin K2 pomáhá u žen po menopauze snížit riziko aterosklerózy

29.6.2009 00:00

Infarkt nebo náhlá smrt při pohybové aktivitě

7.5.2009 00:00

Nová metoda operace vrozené srdeční vady dětí

12.11.2008 00:00

Korolen a Celitin

12.6.2008 00:00

Omezení stresu snižuje riziko infarktu o 60 procent

2.5.2008 00:00

Lékaři mohou na dálku sledovat implantované kardiostimulátory

25.10.2007 00:00

O úspěchu léčby infarktu rozhoduje čas

16.10.2007 00:00

Selen chrání tělo proti rakovině a infarktu

10.10.2007 00:00

Krátký spánek v poledne prospívá srdci

27.2.2007 00:00

Bolesti na hrudi - srdce nebo páteř?

3.10.2006 00:00

Pojednání o nemoci srdce

21.9.2006 00:00

Rady nemocným - Nepravidelnosti srdečního rytmu

15.9.2006 00:00

Je angina pectoris závažné onemocnění?

6.9.2006 00:00

Rady nemocným - Ostatní příčiny bolestí na hrudi

1.9.2006 00:00

Rady nemocným - ischemická choroba srdeční - angina pectoris - infarkt myokardu

28.7.2006 00:00

Srdci a cévám výrazně škodí i pobyt v zakouřeném prostředí

15.5.2006 00:00

Homocysteinová teorie vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS)

12.12.2005 00:00

Léky proti bolesti podle studie zvyšují riziko infarktu

16.6.2005 00:00

Oblé boky prospívají srdci

14.6.2005 00:00

Obchodování s nemocemi

8.6.2005 00:00

Alkoholikům hrozí infarkt

27.1.2005 00:00

Termíny a konkurence zvyšují riziko infarktu

6.1.2005 00:00

Mladí kuřáci mají častěji srdeční infarkt než staří

1.10.2004 00:00

Infarkt lze většinou snadno předvídat

3.9.2004 00:00

Jak si uchovat čisté tepny?

12.2.2004 00:00

Jak přežít poruchu srdečního rytmu

14.1.2004 00:00

Veledůležitá látka nejen pro srdce: koenzym Q10

27.3.2003 00:00

Příznaky srdečního infarktu

19.7.2002 00:00

Jaké máte riziko srdečního infarktu

18.1.2002 00:00

Čtvrtá čakra

9.4.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

ale lepší je homolka
samej motol  |  17.2.2017 20:33

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *