Spolupráce společnosti IZIP se záchrankou a horskou službou

26.1.2010 00:00
Zdraví

Společnost IZIP poskytující Elektronické zdravotní knížky již započala spolupráci s vybranými jednotkami rychlé záchranné služby. Nyní uvažuje o navázání spolupráce také s horskými záchranáři.

 

„Úrazy při zimních sportech jsou každoročně velmi početné a často jde také o minuty, stejně jako třeba při autonehodě. Proto bychom rádi započali spolupráci také s horskou službou, která by měla přístup k životně důležitým informacím o pacientovi jako je krevní skupina, alergie apod., tedy k tzv. Emergentnímu datasetu, který pomůže urychlit zahájení správné léčby a zachránit i život pacienta,“ sděluje Jiří Pašek, ředitel společnosti IZIP, a.s.

Elektronická zdravotní knížka je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24hodin denně prostřednictvím internetu. Slouží k předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři   navzájem, v nouzových případech může pomoci zachránit život. Její vedení i zřízení je zdarma pouze pro pojištěnce VZP ČR.

Informace o IZIP | EZK

Společnost IZIP se specializuje na elektronické zdravotnictví s využitím nejmodernějších dostupných technologií prostřednictvím systému IZIP (Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta). Ten představuje souhrn zdravotních informací pacienta zpracovaný ve formě Elektronické zdravotní knížky (EZK). EZK slouží k zapisování a předávání zdravotních informací mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem. Díky EZK má pacient přehled o všech vyšetřeních, jejich výsledcích i léčbě, stává se nositelem svých zdravotních dat, která může v případě potřeby poskytnout ošetřujícím lékařům. Ti mohou rychleji a kvalitněji rozhodnout o diagnóze, zahájení cílené léčby, předejít zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků, či opakovaným vyšetřením. V nouzových případech může EZK pomoci zachránit život díky tzv. Emergentnímu datasetu – základním informacím o pacientovi jako krevní skupina, alergie apod.

Systém IZIP výrazně zkvalitňuje péči o pacienta samotného, zároveň zefektivňuje poskytovanou péči a šetří finanční prostředky v celém procesu poskytování zdravotní péče. Díky své komplexnosti je velmi kladně hodnocen v rámci Evropské unie, která si jej zvolila jako referenční projekt.

Společnost IZIP věnuje maximální pozornost oblasti bezpečnosti dat. Provoz EZK probíhá plně v souladu s platnou českou legislativou. Společnost IZIP je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a je nositelem certifikace ISO 27001 a ISO 9001.

O zřízení Elektronické zdravotní knížky lze zažádat u svého lékaře nebo lékárníka, na označených registračních místech,  na webových stránkách www.izip.cz a na vybraných pobočkách České pošty (v současné době pouze pro pojištěnce VZP).

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Uvedený článek v podstatě jinými slovy znamená, že k údajům o vašem...
Zásah do soukromí  |  26.1.2010 13:59

IZIP si nepřeji, nevěřím lékařům. Jsou schopni opisovat od druhých a...
bude mít přístup téměř kdokoliv  |  26.1.2010 19:25

IZIP mám aktivován již delší dobu a byla by to dobrá věc. Jen jsem...
mosoj  |  28.1.2010 19:10

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *