Sedm hlavních center energie (Čakry)

25.2.2000 00:00
Zdraví

Čakra je název řady kruhových vírů, které se nacházejí na povrchu éterického lidského těla. Tato neviditelná část fyzického těla je to, čím protékají vitální proudy, které tělo udržují naživu.

Život fyzického těla je podřízen nekončící změně. Aby člověk mohl žít, musí být zabezpečen ze třech zdrojů. Potřebuje potravu, vzduch a vitalitu, která je svou povahou energií, jež je přítomna na všech úrovních. Tato síla má sedminásobnou podstatu a všech jejích sedm forem působí v každé jednotlivé čakře.
Přitom je v každé čakře jedna převládající nad těmi ostatními.
Bez tohoto proudu síly by nemohlo fyzické tělo trvat. Čakry jsou u všech lidí aktivní, mají však, podle duchovního stupně rozvoje jednotlivce, rozdílně intenzívní barvy i vibrace.
U duchovně rozvinutého člověka vyzařují a pulzují živoucím, zářivým světlem a protéká jimi neuvěřitelně velké množství energie.

První centrum energie je základní čakra, nazývaná také čakra kořene. Na této úrovni mají energie vyskytující se v těle svou nejpomalejší frekvenci. Elementem první čakry je vlastnost stálosti - element Země. Na této úrovni zakoušíme jistotu stejně jako pocit spokojenosti, pradůvěry. Vibrace zemského prvku nám dávají pocit, že stojíme pevně na zemi reality.
Tato čakra ovládá všechno pevné v těle (kosti, nehty, zuby). Nachází se v dolní části páteře.
Je čtyřnásobná, a proto je symbolem tohoto centra kříž. Jestliže má dostatek energie, potom je její barvou ohnivě červená. Má vztah k pohlavním orgánům a pohlavním žlázám a představuje fyzikální nebo materiální prvek.

Druhé centrum energie je čakra sleziny.
Má vztah ke slezině/pankreatu a je psychologickým elementem konkrétního vědění, síly a optimismu.
Náleží k ní oranžová barva. V tomto energetickém centru se nachází zkušenost principu kapaliny v nás, protože souvisí s oběhem tekutin (moč a semeno). Každý nedostatek v tomto energetickém centru vede ke ztrátě kapaliny, což může přivodit ztvrdnutí nebo vysychání (např. artritida - v tomto případě vysychá chrupavka). K této úrovni patří chuť.
Výraz "sbíhají se mu sliny v ústech" objasňuje vodní prvek v chuťovém smyslu. Čakra sleziny slouží k rozdělování vitality, kterou přijímáme ze slunce. Z hlediska formy je šestinásobná, což znamená, že se rozlévá v šesti horizontálních proudech, zatímco sedmý spočívá v centru.

Třetí centrum energie je čakra solaru plexu neboli čakra pupku.
Nachází se u pupku, nad solárním plexem.
Tato čakra přijímá svou primární sílu z deseti vibračních polí a má nejtěsnější vztah k citům a hnutím mysli všeho druhu. Má vztah k sluneční pleteni a nadledvinám a ztělesňuje harmonizující, spojující prvek, rozum a intelekt. Patří k ní žlutá barva.
Na této úrovni zakoušíme vlastnost schopnosti "rozšiřovat se", tepla. Tato čakra je v našem životě sídlem ohně. Světlo je vlastnost ohnivého elementu a vzniká z něho. Síla prvku ohně, která v nás vzniká v daném okamžiku, reguluje zřetelnost toho, co vidíme. Jestliže se cítíme dobře, potom se všechno jeví jasné a zářivé - je-li naše nálada špatná, tak se svět stává šedým a bezbarvým. Rozdíl mezi těmito dvěma náladami spočívá v relativní síle, která vychází v daném okamžiku z čakry sluneční pleteně. Člověk, u nějž se projevují silné vibrace v této čakře, bude také přijímat mnoho energie ze své potravy. Nedostatek energie naznačuje chybějící sílu v elementu ohně.

Čtvrté centrum energie je čakra srdce.
Leží nad srdcem.
Na úrovni srdce prožíváme vlastnosti lehkostí, přátelství, čilosti. Centrum vyjadřuje sympatie a radost z kontaktu, má vztah k srdci a žláze thymu a je to vitální, sílu rozdávající element kreativity, chuti do života a radosti, prvek harmonie a vyrovnanosti.
Tomuto vzdušnému elementu vzduchu odpovídá hmat. Přebytek vzdušného elementu vede k otupělosti nebo k pocitům závratě. Dříve se v těchto případech léčilo aromatickou solí, protože čich je ve spojení se základní čakrou neboli elementem Země. Nadbytečná energie se tak odváděla zpátky k Zemi a tělesná rovnováha byla obnovena.
Čakra srdce vyzařuje ve 12 vibračních polích. Náleží k ní zelená barva.

Páté centrum energie je krční čakra čili čakra hrtanu.
Leží na přední části krku a souvisí se štítnou žlázou. Na této úrovni zakoušíme uzdravující element, odevzdanost, idealismus, respekt, důvěru a pravou víru. Slouží inspiraci a patří k ní světle modrá barva. V tomto centru energie nacházíme vlastnosti abstraktního prostoru. To charakterizuje element éteru. Sluch odpovídá éterickému elementu. (Když budeme na místě, kde vládne podle názoru lidí naprosté ticho, tak po nějakém čase zjistíme, že se za tímto tichem stále ještě něco nachází, co bylo popsáno jako "nehlučný zvuk".)
S pomocí éteru se kontrolují 4 ostatní elementy. Krční čakra tedy představuje spojení mezi principem myšlení v čakře čela a těmito čtyřmi elementy. Pátá čakra vyzařuje v šestnácti vibračních polích.

Šesté centrum energie je čakra čela Nachází se na čele, nad kořenem nosu. Funkcí čakry čela je ovládání celé osobnosti. Její místo je na úrovni mozku, tam, kde sídlí myšlení a kde protéká neustále řeka myšlenkových obrazů a abstraktních idejí před naším duchovním zrakem. Šestá čakra souvisí s intuitivním, povzbuzujícím elementem, rozšířeným viděním, skutečnou láskou, je spojena s moudrostí, intuicí, blažeností. Má vztah k hypofýze a je jí vlastní barva indiga.

Sedmé centrum energie je čakra temene hlavy játra, kůru nadledvin, Nachází se na temeni hlavy. Této čakře odpovídá spirituální element vyššího stupně vědomí, spirituality. Souvisí s epifýzou a její barva je fialová. Centrum temene je sídlem nejvyšších energetických vibrací v člověku. Tyto vibrace se v umění znázorňují často jako svatozář, která obtáčí hlavu duchovně rozvinutého, "svatého" člověka. Tato čakra má 972 paprsků.
Pokud je probuzená a plně působí, potom vyzařuje nepopsatelnými barvami a vibruje téměř nezachytitelnou rychlostí. Když se plně projeví, tak je dosaženo milosti sjednocení s božským principem.

zdroj: Waltraud-Maria Hulke - Základní kniha léčivých energií

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Vlaďko, bez psychiatra se těch čertíků a hlasů nezbavíš.
 |  28.4.2009 08:05

Vlaďko, pises ze jsi joginka pokud je to pravda a nejakym zpusobem jsi...
 |  15.5.2009 13:07

Děkuji Vladka
 |  26.8.2009 07:10

Navrhuji vám kdo má zájem se více dovědět o psychoenergetických...
J.  |  25.11.2011 11:32

Knih je mnoho různých. Některé jsou i volně na netu. Pro...
Karel  |  3.10.2017 11:51

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *