Roztroušená skleróza je onemocnění centrální nervové soustavy (CNS)

19.10.2012 00:01
Zdraví

Slovo "skleróza" pochází z řeckého skleros, což znamená tuhý. Roztroušená proto, že v CNS vznikají roztroušená ložiska (plaky) o velikosti několika milimetrů až centimetrů, která jsou rozeseta v bílé hmotě mozku a míchy. V těchto ložiscích dochází k rozpadu obalů nervových vláken, tvořených myelinem.

Projevy poškození nervových vláken

Poruchy hybnosti (50%) - třes horních a dolních končetin, těžkopádnost, špatný odhad vzdálenosti, problémy se sílou a koordinací pohybů, poruchy rovnováhy, závratě, potíže s chůzí, svalová slabost a atrofie...

Zrakové problémy (25%) - rozmazané či dvojité vidění, problémy s očním pohybem, bolesti za okem, snížení zrakové ostrosti, krátkodobé zamlžení, výpadky zorného pole, odlišné vnímání barev a další.

Poruchy citlivosti (15%) - necitlivost, mravenčení, brnění nebo mrazení, které se objevují na jakékoli části těla.

Potíže s řečí - nejčastěji se jedná o dysartrii, řeč může být například tzv. sakadovaná, špatně srozumitelná, výjimečně může dojít až ke ztrátě schopnosti mluvit

Poruchy svěračů -  častá mikce, pocit neúplného vyprázdnění, inkontinence.

Únava (85%) - přechodná (provázející ataku onemocnění a spojená často se zvýšenou námahou, kterou je nutno vyvinout v případě narušení některých nervových drah), dlouhodobá (objevuje se i v klidu).

K těmto projevům se přidávají psychické problémy (deprese, rozmrzelost, únava, výkyvy nálad a celková emoční labilita) a poruchy soustředění.

Více informací o roztroušené skleróze naleznete na www.rskompas.cz

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

KDE SE VZALA TATO NEMOC U MLADYCH LIDÍ ??? JE TO V ŽRADLE, VE VODĚ, A VE...
JANA  |  13.4.2013 12:41

PROČ MĚ MAŽETE ??? NELÍBÍ SE VAM PRAVDA??? KDO ŘÍDÍ TUTO REPUBLIKU...
JANA  |  13.4.2013 12:49

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *