Rozhovor s homeopatkou Bárou Maškovou

20.11.2000 00:00
Zdraví

Rozhovor s klasickou homeopatkou a spoluzakladatelkou internetového esoterického rozcestníku osud.cz vedl Jan Jelínek pro listopadové číslo Zpravodaje knihkupectví Hledající.

1) Pod pojmem homeopatie se většině lidí vybaví bílé kuličky firmy Boiron a netuší, že i v homeopatii existují různé, mnohdy diametrálně odlišné, směry. Co si tedy máme představit pod pojmem "klasická homeopatie" a čím se od ostatních pojetí liší?

Klasická homeopatie je duchovní léčba a svým pojetím se blíží etikoterapii. S její pomocí lze léčit takové nemoci, u nichž alopatická medicína přiznává, že jsou pro ni neléčitelné (rakovina, schizofrenie, AIDS), dále se jejím prostřednictvím dá čistit dědičná zátěž různých onemocnění, která se táhnou rodinami od prarodičů přes rodiče k dětem a jejich dětem, lze ji použít také jako prevenci závažných onemocnění v budoucnosti. Za klasickým homeopatem může dokonce přijít člověk, který nemá žádné zdravotní problémy a homeopatická léčba mu přesto může pomoci v jeho duchovním vývoji vpřed, protože klasická homeopatie je hlavně cesta osobního spirituálního růstu, jejímž prostřednictvím můžeme pracovat na svém duchovním vývoji (a to, že se zbavujeme svých fyzických i psychických nemocí je pak jen vedlejším produktem tohoto osobního spirituálního růstu). Je to také cesta, vedoucí k nezávislosti.

Klasická homeopatie je celostní, holistická léčba, neléčí se zde nemoc, ale člověk, hledáme příčiny onemocnění a ne důsledek - symptom, protože patologie začíná v mysli a teprve pak pokračuje na fyzických orgánech.Všechny nemoci jsou duchovního původu a prostřednictvím klasické homeopatie pak léčíme nehmotné organizační centrum, uložené kdesi hluboko v nás, tam leží příčina našich nemocí, které se pak projevují různými symptomy podle toho, které části těla máme oslabeny. Nemoc není náhoda, nemoc je naše pomoc, která nám ukazuje, kde jsme se na své cestě životem zasekli, co jsme chtěli obejít, čím jsme se nechtěli zabývat, co jsme nechtěli řešit. Každý člověk je zodpovědný jak za svůj osud, tak za svoji nemoc.

Přesně vybraným homeopatickým lékem (podle celkového stavu pacienta, všech jeho fyzických i mentálních symptomů, přičemž důraz je kladen na ty mentální) se dají odstranit jednotlivé vrstvy traumat, emocionálních zranění, která se v nás v průběhu života ukládala a vytvářela v podvědomí jakési bloky, bludy, nezpracovaná místa, která, i když původní trauma již dávno odeznělo, v nás působí dál, i když o tom sami už mnohdy ani nemusíme vědět. Tato zranění jsou základem našich fyzických i psychických nemocí. Traumatem může být cokoli z našeho dětství, dospívání, celého našeho života (odloučení od maminky po porodu, chybějící otec v rodině, nehody, ztráta zaměstnání, přepadení, znásilnění), dokonce mohou být emocionální zranění na nás přenesena jako jakýsi mentální otisk z generací před námi od našich rodičů a prarodičů. Homeopatický lék potom rozpustí v naší mentální sféře tyto bloky, bludy, traumata a tak se změní náš vnitřní stav prostřednictvím duchovní informace, která je v léku obsažena. Lék nám tak nastaví zrcadlo našeho bludu, toho, jak zkresleně vnímáme realitu (příklady bludů: všichni se na mě dívají, pozorují mě, jsem méněcenný, všichni mě chtějí okrást apod.)

Nemoc je součást našeho vývoje dopředu. Člověk je nástrojem ducha, jímž mu byl stanoven určitý úkol. Nemoc stojí v cestě schopnosti organismu tento smysl naplnit, protože člověku nedovoluje reagovat na přítomnost. Nutí ho reagovat podle situace z minulosti. Léčba je navrácením zdraví. Toho docílíme, když se pacient uvědomí vlastní chybné vnímání reality.

To lze uskutečnit např. prostřednictvím modlitby, meditace apod., ale klasická homeopatie nám může tuto cestu výrazně zjednodušit. Rozhodneme-li se pro léčbu, rozhodujeme se pro odstraňování našich bludů. Tím, že blud je chybné vnímání reality, je také nemoc chybné vnímání současnosti. Celý mentální stav člověka je projevem tohoto chybného vnímání (bludu).

Klasická homeopatie je ve světě nejrozšířenější alternativní metodou léčby. Důvodem jsou její výsledky. Mnozí klasičtí homeopaté slovo alternativa odmítají. Tvrdí, že jedinou alternativou je homeopatie a proto nemá smysl tohoto slova užívat. Jestliže nemá na nějakou nemoc lék homeopatie, nemá ho nikdo.

Z výše napsaného je jasné, že tato metoda se velmi výrazně liší od alopatické medicíny i ostatních homeopatických směrů, které povětšinou "léčí" (to znamená potlačují, zatlačují hlouběji do těla) pouhý příznak nemoci, ne její podstatu a zabývají se pouze fyzickým tělem, existenci mentálního těla zcela ignorují. Tím kromě toho, že znemožňují tělu, aby nám poctivě ukázalo, co nám příznak nemoci chtěl v duchovní rovině říct (např. bolesti hlavy, migrény - potlačený sex, sexualita vstoupila do hlavy), dále prohlubují podstatu nemoci a nutí ji, aby sestupovala stále hlouběji do těla a nastrkovala další a další příznaky od těch méně závažných k stále vážnějším.

Různé homeopatické směry, se kterými jste se mohli setkat, jsou buď postaveny na komerci (v pozadí stojí farmaceutická firma, která chce prodat co nejvíce svých homeopatických léků, za tím účelem školí v krátkých kursech lékaře, z nichž se stávají homeopaté, a ti pak léčí stejným způsobem jako alopatická medicína, tzn.potlačují příznak nemoci, jen místo chemických léků používají homeopatické. To je tzv.symptomatická léčba, nebo také Francouzská škola, pojmenovaná podle firmy Boiron), nebo používají homeopatické léky lokálně na léčbu jednotlivých orgánů, přičemž neberou v potaz celkový stav mysli pacienta, to, že příčina nemoci, blud člověka leží ještě nad energetickou drahou jeho orgánů, výš v mentální sféře (EAV metoda). Konstituční homeopatie (Kentova metoda) zase jen posiluje konstituci pacienta, jeho energetický potenciál, člověka energeticky dobije, ale nebere v úvahu, že člověk se během života vyvíjí, jinak vypadá v době narození, jinak v době dospělosti a jinak ve stáří a každé toto období potřebuje pokrýt jiným homeopatickým lékem, odblokovat jednotlivé vrstvy emocionálních zranění.

2) Předpokládám tedy, že nejste příliš nadšena televizními reklamami na Homeovox, Paragrippe a podobné polykompozitní přípravky.

To tedy opravdu ne. Už zakladatel klasické homeopatie, německý lékař Samuel Hahnemann (1755-1843), varoval před přílišnou komercionalizací homeopatie, vyráběl si léky sám a dobře věděl, proč nechce jejich výrobu svěřit do rukou lékárníků. Jemu šlo o pomoc lidem, lékárníkům o obchod. Od té doby se příliš nezměnilo. Při léčbě klasickou homeopatií potřebujete jednorázově jedinou minimální dávku homeopatického léku v ceně několika korun, a pak dlouho nic, výrobci homeopatických léků potřebují co nejvíce prodat. I proto vytvářejí směsi léků, tzv.polykompozita, což jsou léky na nemoc, určitou diagnózu, proti něčemu, např. 5 homeopatických léků spojených dohromady, i když se jejich účinky navzájem tlučou (např.Homeovox proti bolesti v krku, chraptění) a schéma, jak se mají brát - např.každý den ráno, v poledne, večer. Je to postup alopatické medicíny, kde se jen zaměnily klasické chemické léky s homeopatickými. Polykompozitní léky nepoužívejte, nechcete-li se potlačit.

3) Myslím si, že homeopatické přípravky by měly být v lékárnách volně dostupné (tj. bez blahosklonného požehnání erudovaných lékařů -"odborníků"). Jaké však vidíte nebezpečí v samoordinování homeopatik, zejména vyšších potencí. Nemohou zcela "rozhodit" jinak vcelku zdravý organismus?

Volná dostupnost homeopatických léků je běžná všude ve světě, jen u nás si musíte do lékárny přinést recept od lékaře - homeopata (možná právě toho, který absolvoval 5ti víkendový rychlokurs firmy Boiron). Volná dostupnost těchto léků je také jedním z požadavků Petice, kterou sestavila Česká komora klasické homeopatie (občanské sdružení klasických homeopatů, řídících se etickým kodexem homeopatické léčby), a která si klade za cíl vyjádřit nesouhlas s tím, jakým způsobem je bráněno homeopatům - nelékařům v provozování jejich praxe. Je přece nesmyslné, abyste si nemohli, zraníte-li se s krvácením, bez návštěvy lékaře - homeopata a jeho receptu, koupit volně v lékárně a jednorázově vzít Arnicu 15 CH, která Vám okamžitě uleví od bolesti a krvácení zastaví, nebo, prořezávají-li se zoubky Vašemu dítěti, abyste stejným způsobem nemohli koupit Chamomillu a dítěti přirozenou cestou pomoci. Pokud byste chtěli se s touto Peticí seznámit, nebo ji svým podpisem podpořit, navštivte internetové stránky www.homeopathy.cz , kde ji můžete on-line podepsat, nebo si i vytisknout a zaslat podpis poštou.

Homeopatickou samoléčbu Vám jinak příliš nedoporučuji, protože člověk sám nevidí svůj vlastní blud, kdyby ano, nebyl by nemocný, potřebuje někoho druhého, kdo by mu nastavil zrcadlo, podíval se na jeho situaci objektivně, z odstupu a pak mu doporučil pro něj vhodný homeopatický lék, nevidím ale důvod pro to, aby si člověk v akutních stavech, jako jsou výše jmenované, nemohl pomoci koupí volně dostupného homeopatického léku sám.

Vysoké potence příliš nepoužívám, je to zbytečně velký energetický zásah do fyzického těla. Protože naše nemoci a bludy leží v psychice, je potřeba mířit homeopatickým lékem do této oblasti a to se dá udělat i šetrnějším způsobem než vysokými potencemi homeopatického léku. Pokud byste se přece rozhodli začít léčit homeopaticky sami, začněte s nízkými potencemi léku a vždy dodržujte zásadu použití jednoho léku v jednom čase, nekombinujte více homeopatických léků dohromady. Jinak si myslím, že je důležité vybrat si léčbu u kvalitního klasického homeopata, který ví, co dělá a proč to dělá, neboť bohužel dnes u nás kvantita homeopatů výrazně převyšuje jejich kvalitu.

4) Zřejmě považujete za správná východiska celé řady autorů, kteří hledají příčinu fyzické nemoci na hlubší, psychické úrovni (jmenujme např. Thorwalda Dethlefsena, Miroslava Hrabicu, Vladimíra Vogeltanze, Edwarda Bacha, Kurta Tepperweina či Ctirada Bezděka). Máte z těchto autorů nějakého nejoblíbenějšího?

Samuela Hahnemanna považuji za dosud nedoceněnou osobnost světových dějin, ze současníků si pak nesmírně vážím německého esoterika Thorwalda Dethlefsena, který mnoha lidem, stejně jako mně, svými knihami otevřel oči a ukázal realitu z trochu jiného úhlu pohledu, než na jaký jsme byli dosud zvyklí. Všechny tři jeho knihy, které u nás byly vydány (Osud jako šance, Nemoc jako cesta, Znovuzrození) doporučuji vaší pozornosti.

5) Souhlasila byste s tezí, že každý člověk má takového lékaře, jakého si zaslouží?

Ano, potvrzuje mi to moje osobní zkušenost, zkušenost mé rodiny, přátel, známých i příběhy lidí, kteří se ke mně přišli léčit. Jen bych doplnila, že každý člověk má i takového učitele, jakého si zaslouží, a obecně vzato, člověk sám sebe dostává do odpovídajících situací, vhodných k tomu, aby se osudové tendence přenesly do reality. Náhoda neexistuje.

6) Při homeopatickém pohovoru se určitě setkáte s pacienty, kteří nedokáží na otázky jednoznačně odpovídat - asi bych byl jedním z nich - a na otázku "máte rád slané nebo sladké" odpoví "no ... sladké, ale slané vlastně taky" nebo "mám rád teplo, ale zima mi vůbec nevadí". Je tato situace řešitelná?

I nerozhodnost se dá vzít do úvahy jako jedna z rubrik pro výběr správného léku. Ale, co je důležitější, každý člověk je jedinečná osobnost, která reaguje na určitou situaci vždy zcela osobitým, neopakovatelným způsobem. Neexistují na světě dva naprosto totožní lidé, proto to, zda si nevyberete mezi sladkým a slaným není pro mě až tak důležité jako váš mentální stav, to, jakým způsobem reagujete na určitou situaci. Každý člověk se např.něčeho bojí a já se musím ptát proč zrovna tohoto, co stojí za tím strachem. Každého pacienta se snažím vnímat jako celek, tedy nejen to, co mi o sobě říká, ale i jakým způsobem mi to říká, zda je klidný, nervózní, vystresovaný, jak na mě působí, důležitý je celkový dojem z člověka, jaké z něj mám pocity, a pak také celý jeho životní příběh, všechny události od narození až do okamžiku, kdy se setkáme. Pak na základě intuice a následného přemýšlení po jeho odchodu vybírám pro něj nejvhodnější lék. Např. je známé, že odloučení miminka od maminky po porodu vede k nízkému sebevědomí lidí Každý člověk ale bude na tuto odloučení po porodu reagovat jinak (někdo začne horečně pracovat, někdo se upne na své vlastní dítě, partnera, jiný začne být zlý na lidi kolem sebe) a bude tedy potřebovat jiný homeopatický lék.

7) Asi nemáme nikdy hledat příčinu svých obtíží v někom jiném. Z toho by však vyplývalo, že vlastně nelze nikomu ublížit neprávem - že situace vždy do sebe zapadají tak, jak to obě strany potřebují ke svému vývoji.

Ano, ale můžeme si vybrat rovinu realizace, na které si budeme naplňovat svoji konstelaci, svůj životní osud. Stejně jako jsme zodpovědní za svůj život a své činy, máme i svobodnou možnost realizace svých životních úkolů podle roviny, kterou si zvolíme. Mnoho žen je např.znásilněno, protože si tuto situaci na sebe "přitáhly", dostaly samy sebe do situace připravenosti na tuto událost. Nemusely se ale do této události vůbec dostat, kdyby věděly o možnosti její realizace na jiné rovině - např.tím, kdyby dostaly určitý homeopatický lék, rezonující s vibrací znásilnění, ale samozřejmě existují i další způsoby realizace. To je záměna rovin v kolmém směru, ve vertikále, není to obcházení osudu, ale jeho vědomé naplňování. Životní plán je daný, cesty k němu mohou být různé - buď se učíme dobrovolně a hledáme různé roviny realizace našich úkolů, nebo se učit nechceme a čekají nás životní zkoušky v podobě nemocí, nehod a podobných nepříjemných událostí.

8) Povězte nám prosím také něco o Vašem projektu "Osud.cz" na internetu.

Naše internetové stránky vymyslel i zrealizoval můj manžel. Vedli jsme spor o to, které stránky a služby do něj zařadit, zda pouze ty kvalitní a vyzkoušené, nebo všechny. Nakonec zvítězil názor, že všechny, aby návštěvníci měli možnost sami si vybrat, co chtějí zkusit a neměli od nás nic "předžvýkané". Chceme soustředit na jedno místo odkazy a adresy na alternativní způsob života. Vzděláním počínaje, přes různé formy osobního rozvoje, kursy, léčitelství, až po výhledy do budoucna. Na našich stránkách také fungují bezplatné poradny astrologa, psychotronika, kartářky a má - homeopatická. Nedávno jsme zřídili virtuální galerii esoterických děl, která začíná přitahovat i zahraniční návštěvníky. O stránky je velký zájem, denně je navštíví přes 200 lidí a měsíčně přibývá vždy dalších 10 %. Zájem o esoteriku v Česku opravdu vzrůstá a je dost možné, že doba, která má vytvořit z našeho území jedno z duchovních center světa, již klepe na dveře. OSUD manžela stojí veškerý volný čas i nemálo finančních prostředků kvůli drahému telefonickému připojení na internet, ale máme radost z povzbuzujících a děkovných e-mailů. To si vždy uvědomíme, že naše práce má smysl.

9) Na závěr bych se Vás zeptal, zda si myslíte, že člověk má na světě již od narození určité osobní poslání, podle něhož by se měl řídit. Znáte nějaké metody či knihy, které by mohly pomoci toto poslání poodhalit?

Řečeno slovy pana Dethlefsena: "Je-li člověk na tuto Zemi inkarnován, pak ne proto, aby se v nicnedělání těšil ze slunečního svitu. Úkolem člověka je dle svých schopností pomáhat ostatním lidským bytostem." Co konkrétního má člověk dělat je možno vyčíst z horoskopu, z postavení planet v okamžiku narození, kde je obsažen celý učební plán tohoto života a lze z něj vyčíst i některé věci ze života minulého a budoucího. Astrologie je prostředkem sebepoznání, určitě ne jediným, ale nejlepším. Jen je potřeba, stejně jako v případě homeopatie, obrátit se na astrologa, který není zaslepený materialistickou vědou a vírou, aby byl schopen horoskop narození správně interpretovat. Já mám velmi dobrou zkušenost s panem ing.
Jindřichem Kulovaným z Astrologické apatyky v Nádražní ul. 15, Praha 5 - Smíchov, pro velký zájem je nutné se k němu předem telefonicky objednat na konzultaci, při níž se můžete zeptat na cokoli, třeba i na váš úkol v tomto životě. Chcete-li jít hodně do hloubky, můžete si také nechat vypracovat karmický horoskop. A také v knihách T.Dethlefsena můžete najít cestu ke splnění svého životního poslání.

Děkuji Vám za rozhovor.

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Jen mě překvapuje, jak je možné, že když je homeopatie tak úspěšná,...
Q.  |  22.9.2009 11:33

Už jsem ti to qvéčko někde psala, ale napíši ti to znovu. Ten tvůj...
H.  |  23.9.2009 10:18

Který doktor není podezřelý?
Psycho  |  23.9.2009 10:37

Mám lichen v ústech i na sliznicích a pomáhá mi zubní pasta lakalut...
Zdena  |  30.3.2011 16:32

Proč spousta lidí potřebuje na vše důkaz? To, že člověk dostane...
Saša  |  13.5.2013 12:46

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *