Rizikové faktory mozkové mrtvice

8.2.2012 00:01
Zdraví

Různé mechanizmy, kterými může dojít k mozkové mrtvici, mají obvykle několik společných rizikových faktorů. Jsou to:

Věk: Když zůstanou všechny ostatní rizikové faktory za­chovány, riziko mozkové mrtvice se po padesátém pátém roce věku každých deset let dvojnásobí.

Vysoký krevní tlak, neléčený a dlouhotrvající, podporu­je a urychluje kornatění tepen a je pravděpodobně nejdůležitěj- ším kontrolovatelným rizikovým faktorem mozkové mrtvice. To, že je tepna neustále vystavována vysokému krevnímu tlaku, ji předurčuje k prasknutí.

Onemocnění srdce jde s mozkovou mrtvicí ruku v ruce. V dnešní době je infarktů méně díky lepšímu pochopení jeho příčin, lepší prevenci a léčbě.

Kouření cigaret je mezi Američany ve věku od 35 do let zodpovědné za polovinu případů úmrtí na mozkovou mrt vici a za jeden případ z osmi ve věkové skupině nad 65 let. Představuje hlavní příčinu zúžení karotických tepen na krku. Nikotin, oxid uhelnatý, dehet, pryskyřice a další tabákové slož­ky podporují rozvoj aterosklerózy a zapříčiňují spazmy, které mohou vést k uzávěru tepny a k mozkové mrtvici. Pro ženy je kouření obzvláště nebezpečné, zejména v kombinaci s užíváním hormonální antikoncepce.

Odchylky ve složení krevních tuků: Vysoký cholesterol, zvýšené triglyceridy, nízké HDL a zvýšené LDL podporují pro­ces aterosklerózy, a tím zvyšují riziko mozkové mrtvice.

Nedostatek kyseliny listové: Při nedostatku jednoho z vitaminů skupiny B - kyseliny listové ve stravě se tvoří v krvi aminokyselina homocystein. Homocystein poškozuje tepny, ve­de k vzniku aterosklerózy a může být odpovědný přibližně za 30 až 40 procent všech srdečních infarktů a mozkových mrtvic. Většina lékařů zatím ještě nevyšetřuje hladinu homocysteinu v krvi tak často jako hladinu cholesterolu, ale já předpokládám, že se to změní. Ve své vlastní praxi to dělám téměř rutinně a do­poručuji všem svým dospělým pacientům, mužům i ženám, ja­ko doplněk výživy 400 mikrogramů kyseliny listové.

Cukrovka: Vysoká hladina krevního cukru, obzvláště ve spojení se zvýšeným krevním tlakem, zdvojnásobuje riziko mozkové mrtvice.

Tranzitorní ischemické ataky: TIA nezanechávají trvalé následky, ale pokud je již proděláte, riziko vzniku mozkové mrt­vice v budoucnosti je desetkrát vyšší. Proto je důležité po pro­dělání varovných tranzitorních ischemických ataků zahájit jako prevenci jejich opakování vyšetření popsaná níže.

Fibrilace síní: Bylo již dříve uvedeno, jak a proč fibrilace síní způsobuje mozkovou mrtvici.

„Hustá“ krev: Pokud máte nadbytek červených krvinek, krev je hustá, snadněji se sráží, a tím se zvyšuje riziko vzniku niozkové mrtvice. Toto zvýšení počtu červených krvinek může být zapříčiněno i pobytem ve vysoké nadmořské výšce (orga­smus kompenzuje snížené množství dostupného kyslíku zvý­šením tvorbv ohledu na jeho množství v atmosféře) nebo může být způsobe­no onemocněním kostní dřeně (tzv. polycytémie).

Syndrom spánkové apnoe, charakterizovaný chrápáním a nepravidelným dýcháním, doprovázený několik sekund trva­jícími, pravidelně se opakujícími dechovými pauzami, je spojen s vyšším rizikem mozkové mrtvice.

Obezita je obzvláště u žen důležitým faktorem přispíva­jícím ke vzniku mrtvici. Studie Nurses' Health v Bostonu po­skytla velmi mnoho zajímavých údajů z rozdílných oblastí za­chování zdraví a prevence nemocí. Jedna nedávná analýza od­halila, že obézní ženy nebo ženy, které od osmnácti let přibraly více než dvacet kilogramů, mají 2,5krát větší pravděpodobnost trombotického postižení (ne krvácení) mozkové tepny, než že­ny štíhlé a se stabilní váhou.

Rychlý pohyb krku:Vsadil bych se s vámi, že vás nikdy nenapadlo, že jde o rizikový faktor. Bez ohledu na věk může ry­chlé škubnutí krkem způsobit mozkovou mrtvici. Ve své nejnovější knize věnované alternativní medicíně jsem varoval před tím, abyste si od chiropraktiků či kohokoli jiného nechali pro­vést manipulaci krku. Před několika dny mi telefonovala jedna právnická a požádala mne, abych doložil důkazy pro toto tvr­zení. Jejím klientem byla čtyřiatřicetiletá žena s bolestmi v ob­lasti šíje, která ochrnula na všechny čtyři končetiny poté, co byla léčena chiropraktikem. Odkázal jsem ji na časopis Neurology, který přinesl údaje o průzkumu mezi 180 neurology, z nichž pa­desát jedna uvedlo, že byli svědkem padesáti šesti mozkových mrtvic způsobených poraněním karotické tepny na krku, ktere vzniklo po prudkém otočení krkem. Můj vlastní chiropraktik mi uleví od bolestí v bedrech, ale nikdy bych mu nedovolil při­blížit se ke krku. Dokonce i kadeřník vás může zabít! Při myti vlasů, kdy je nutné natáhnout krk přes umyvadlo, se mohou ob­jevit závratě a rozmazané vidění. Ačkoli žádný z mých vlastníc pacientů neměl potom závažné následky, byly popsány po takovémto pohybu v salonech krásy případy ochranutí, způsobené poškozením vertebrální tepny, což je velká tepna přívadějící do mozku krev po zadní straně krku.

Existuje nepříliš vzácné autoimunitní poškození nazý­vané temporální arteritis (též velkobuněčná arteritis), která po­stihuje starší osoby. Průměrný věk je asi sedmdesát let a její výskyt stoupá s věkem. Tepny na spáncích a na temeni jsou zá- nětlivě změněné, oteklé, citlivé na dotek a způsobují těžké bo­lesti hlavy a poruchy zraku. Pacient se nejen cítí špatně, má horečku, je depresivní, ale tyto příznaky mohou také přispět k mrtvici. Po stanovení diagnózy pomocí biopsie zánětlivě změ­něné tepny může být arteritida naštěstí úspěšně léčena steroid- ními hormony. Tím je hrozba mozkové mrtvice zažehnána.

Hormonální antikoncepce: Starší preparáty dostupné v sedmdesátých a osmdesátých letech způsobovaly cévní moz­kové příhody, ale riziko novějších přípravků, obsahujících méně než 50 mikrogramů estrogenu, je zanedbatelné. Snížené množství estrogenu však příliš neochrání ženy-kuřačky. Ve své vlastní praxi doporučuji také ženám s vysokým krevním tlakem jiné antikoncepční metody. Ať už je množství estrogenu v table­tách vysoké či nízké, stále je řeč o pouhých třech nebo čtyřech mozkových mrtvicích na 100 000 uživatelek. Jde tedy o velmi vzácnou příhodu.

Sedavý životní styl: Fyzická inaktivita je rizikovým fak­torem aterosklerózy, čímž se zvyšuje možnost vzniku mozkové mrtvice.

Mužské pohlaví: Tento rizikový faktor se nedá ovlivnit. Po šedesátém pátém roce věku mají muži o 19 procent větší ri­ziko mozkové mrtvice než ženy a tato náchylnost je dokonce větší v mladším věku.

Rasa: Američané afrického, mexického, kubánského, asijského a portorikánského původu jsou náchylnější k cévní mozkové příhodě než Kavkazané. S dědičností sice nelze dělat nic, ale pokud spadáte do některé z těchto rasových skupin, je obzvláště důležité mít pod kontrolou všechny rizikové faktory, které je možné ovlivnit. Obzvláště náchylní jsou černoši, neboť u nich je vy­soký krevní tlak velmi rozšířený a má závažný průběh.

Místo, kde žijete: Jihovýchodní část Spojených států je nazývána „pás mrtvice“. Nejsem si jist, proč obyvatelé této ob­lasti mají tolik cévních mozkových příhod, ale domnívám se, že hlavním viníkem je strava. Pokud někdo v této oblasti žije, ne­myslím si, že by se měl sbalit a odstěhovat. Avšak je dobré sle­dovat příjem soli a tuků a stravu doplňovat množstvím ovoce a zeleniny.

Příliš mnoho pití: Flámy s pitím alkoholu vás mohou ohrozit mozkovou mrtvicí, obzvláště jsou-li přítomny další rizi­kové faktory. Více než dva alkoholické nápoje denně zvyšují krevní tlak a jsou podle statistik spojeny se zvýšeným výskytem mozkové mrtvice, stejně jako užívání drog, obzvláště kokainu.

Mozková mrtvice v rodinné anamnéze není sama o sobé rizikovým faktorem. Jestliže rodiče, sourozenci či jiní blízcí po­krevní příbuzní měli mozkovou mrtvici, neznamená to větší pravděpodobnost jejího vzniku. Pokud ovšem nejsou opomíje­ny již dříve uvedené rizikové faktory.

Zdroj: Isadore Rosenfeld, M.D. -  Žijte nyní, stárněte později, nakladatelství Pragma

 

Související články

Rehabilitace po mozkové příhodě

17.1.2012 00:01

Přibývá žen postižených mozkovou mrtvicí

6.9.2011 00:00

Vitamíny, minerály a živiny pro zdravé srdce

26.7.2011 00:00

K čemu je dobrý cholesterol?

23.5.2011 00:00

Jak vzniká náhlá mozková příhoda

11.3.2011 00:00

Pozor na bylinky a vitamíny při užívání warfarinu

4.2.2011 00:00

TEST: Hrozí vám mozková mrtvice?

30.7.2010 00:00

Složením stravy ke snížení krevního tlaku

9.7.2010 00:00

Pití s přáteli skutečně léčí. Ale s mírou!

14.8.2009 00:00

Draslík - esenciální minerál

23.7.2009 00:00

Duševní postoj při vysokém krevním tlaku

22.10.2008 00:00

Jak rozpoznat mrtvici - Můžete zachránit život

3.7.2008 00:00

Pro ženy je nedostatek spánku nebezpečnější

6.5.2008 00:00

Častá zdřímnutí během dne mohou znamenat náběh na mrtvici

19.3.2008 00:00

Vysoký krevní tlak je tikající bomba

30.8.2007 00:00

Při podezření na mrtvici ihned volejte záchranku

3.8.2007 00:00

Kyselina listová chrání před mrtvicí

8.6.2007 00:00

Jak snížit vysoký tlak bez léků

24.5.2007 00:00

Následná péče o pacienty s mrtvicí není dostatečná

17.1.2007 00:00

Při léčbě mrtvice jsou rozhodující první hodiny

8.9.2006 00:00

Stent - moderní léčba mrtvice

28.8.2006 00:00

Když hrozí mrtvice

18.5.2006 00:00

Vitamín E - mocný antioxidant

16.12.2005 00:00

Krevní tlak lze snížit také meditací

12.4.2005 00:00

Migréna zvyšuje nebezpečí mrtvice

25.2.2005 00:00

Mozková mrtvice - mozková cévní příhoda

13.1.2005 00:00

Smích dokáže snížit krevní tlak

16.3.2004 00:00

Může být hladina cholesterolu příliš nízká?

26.11.2003 00:00

Hladina fibrinogenu a vaše zdraví

19.9.2002 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Víte že Vám může pomoci zvýšený přísun nejen vit.E, ale při...
Eva  |  8.2.2012 09:45

Hezký den, už delší dobu užívám coenzym extra. Jak říkáte, obsahuje...
Hanka  |  10.2.2012 09:49

Rada čínského profesora – návod, jak zabránit následkům mozkové...
Hanka  |  17.11.2013 12:08

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *