Rady nemocným - Nepravidelnosti srdečního rytmu

15.9.2006 00:00
Zdraví

Srdce se pravidelně rytmicky stahuje podle podnětů, které vznikají ve specializované převodní soustavě v srdečném svalu. Počet srdečních stahů (stahů levé komory) můžeme hmatat jako tep (puls). V tělesném a duševním klidu se srdce dospělého člověka stahuje asi 70krát za minutu. Tep (srdeční akce) se zrychluje při fyzické nebo psychické zátěži, kdy je normální i více než 100 stahů za minutu. U trénovaných sportovců se i při velké zátěži nemusí zvyšovat frekvence pulsu. V klidu, v hlubokém spánku a také při užívání některých léků proti vysokému krevnímu tlaku a srdečním onemocněním (zvláště tzv. beta-blokátory) se může srdeční frekvence snížit i na hodnotu kolem 60 stahů/min.

Jak si mohu změřit tep?

Pacientům  se obecně nedoporučuje hodnocení a počítání tepu na zápěstí. Přesnější měření je na krku ? v místě, kde se krkavice dělí na dvě větve.

U mnoha lidí se objevuje tzv. srdeční dysrytmie neboli arytmie (?nepravidelnost srdečného rytmu?). Jde o rozmanité stavy, při kterých se srdce stahuje:

  • s normální tepovou frekvencí (60?100/min), ale nepravidelně,
  •  pomalu (pod 60/min) a pravidelně,
  •  pomalu a nepravidelně,
  •  rychle (nad 100/min) a pravidelně,
  •  rychle a nepravidelně,
  •  nebo srdce není schopno přiměřeně zvýšit počet stahů při zátěži.

 Některé arytmie se častěji vyskytují při tělesné zátěži, jiné v klidu. Určité srdeční arytmie se vyskytují i u lidí, u kterých ani podrobnými vyšetřeními nelze prokázat organické poškození srdce a cév (například ischemická choroba srdeční, srdeční selhání, vady srdečních chlopní, vysoký krevní tlak). Arytmie, které se objevují u závažného organického poškození srdce, jsou závažným příznakem z důvodu jejich závažné příčiny. Závažné poruchy srdečního rytmu mohou být provázeny poruchou vědomí.
U mnoha lidí se vyskytují nepravidelnosti srdečního rytmu, které svému nositeli nemusí způsobovat téměř žádné obtíže.
Na druhé straně si pacient může stěžovat na pocit nepravidelného bušení srdce, přeskakování srdce, pocit  kopnutí do hrudníku, pociťování tepu v krku a v hlavě a jiné obtíže.
Přechodné nepravidelnosti rytmu, které se vyskytují ?u každého druhého člověka?, nevyžadují pozornost, ale pokud se objevují často nebo přetrvávají několik dnů, je velice vhodné lékařské vyšetření.

pomalých rytmů jsou dosti nebezpečné ty o frekvenci pod 40/min (pravidelné i nepravidelné), neboť srdce nepřečerpává dostatek krve pro tkáně a orgány. Nejcitlivější je na to mozek. K příznakům patří mdloby, závratě, pocit zimy, špatná tolerance i malé zátěže. Je možné se pokusit zrychlit srdeční akci kašláním. Jsou i stavy, kdy se srdce doslova na několik sekund zastaví, což vede k zástavě krevního oběhu. Při zástavě trvající déle než cca 3 sekundy člověk upadá do bezvědomí, padá i ze stoje a může se poranit,nehmatný pulz, nedýchá, je bledý a po několika desítkách sekund trvání zástavy se mohou vyskytnout křeče celého těla. Poté srdce opět ?naskočí?, člověku se vrací vědomí a na příhodu si nepamatuje, ale tep může být velmi pomalý. Tento stav vyžaduje okamžitou lékařskou péči. Tito pacienti dostávají většinou tzv. kardiostimulátor (pacemaker), což je přístroj, který dává srdci podněty (stimuly), aby se stahovalo dostatečnou (nastavenou) rychlostí. Je voperován pod kůži pod levou klíční kost. Při déletrvající zástavě je v terénu život zachraňující nepřímá masáž srdce, kterou může poskytnout kdokoliv. Masáž srdce spočívá ve stlačování hrudníku přibližně na středu spojnice mezi prsními bradavkami. Po 30  rychlých stlačeních je vhodné (ale ne nezbytné) zařadit 2 umělé vdechy z úst do úst.

Rychlá srdeční akce je nebezpečná, neboť srdce se stahuje tak rychle, že nestíhá nasávat a vypuzovat dostatek krve; navíc se přitom vyčerpává. Nebezpečná je srdeční frekvence rychlejší než cca 180/min (pravidelná i nepravidelná) a vznikající bez adekvátní fyzické zátěže. Postižený cítí rychlé ?skákání? srdce v hrudníku, je neklidný, bledý, může kolabovat. V tomto případě musíme neprodleně přivolat lékařskou pomoc. Je-li postižený schopen, může se pokusit zpomalit srdeční akci silným výdechem proti uzavřené hlasové štěrbině a ucpanému nosu nebo ponořením obou předloktí do studené vody. Při některých rychlých srdečních arytmiích se srdeční komory stahují tak rychle a nekoordinovaně, že nepřečerpávají žádnou krev ? jde v podstatě o zástavu krevního oběhu s identickými příznaky jako při výše popsané srdeční zástavě. Je nutné volat záchrannou službu, která může provést zrušení rychlé a neúčinné srdeční akce a její převedení na ?normální rytmus? elektrickým výbojem (defibrilací). Při déletrvající zástavě je v terénu opět nutná nepřímá srdeční masáž. Jsou pacienti, kteří často upadají do bezvědomí při rychlé srdeční arytmii. Někteří možná víte, že v takovém případě je vhodný silný úder pěstí na hrudní kost do oblasti srdce, který může zrušit rychlou srdeční akci.
Existují rychlé a často i nebezpečné arytmie, které se vyskytují pouze v záchvatech trvajících např. do 15 minut. I přestože nemocný často ihned jede do nemocnice nebo volá záchrannou službu, arytmie může skončit dřív než se stihne provést EKG vyšetření a stejná arytmie se může vyskytnout o několik hodin nebo dnů později, ale nemusí se také objevit už vůbec. To platí i u arytmií, které se projevují krátkodobou ztrátou vědomí a v takových případech lze obtížně vyšetřit, jaká byla příčina ztráty vědomí. Je logické, že v době, kdy již arytmie neprobíhá, ji nelze zachytit na EKG.
Na tomto místě pouze uvedeme, že skoro každá arytmie (i ty, které se vyskytují jen občas) lze relativně přesně vyšetřit a zdokumentovat a na základě toho podávat léky nebo provést příslušný zákrok na srdci, aby se arytmie již neopakovaly. Existují přístroje, které nepřetržitě po 24 hodin zaznamenávají EKG u pacienta, který je doma, nebo lze monitorovat EKG až několik dnů u hospitalizovaného pacienta. V nemocničních podmínkách je možné arytmii uměle vyvolat a studovat a podle toho adekvátně zasáhnout.     

 

Autor: Pavel Bělunek, student 2. ročníku oboru Všeobecná sestra, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Recenze: Doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA, I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Dobrý den, je mi 18 let a před nějakou dobrou jsem byl s kamarády...
Jarda  |  24.8.2010 05:41

Jardo,přečti si diskusi na téma extrasystoly,nebo sinusová...
Blanka  |  24.8.2010 06:06

Všechno, co je spojené se srdcem, to člověka vyděsí. Byla jsem...
Iva  |  24.8.2010 06:42

Mám občasnou tachykardii, vždy v klidu. Jedu třeba, i když byly vedra...
Pepina  |  29.9.2013 10:57

Oprava ne 12/80, ale 120/80
Pepina  |  29.9.2013 10:58

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *