Průvodce pro život s rakovinou

9.5.2011 00:00
Zdraví

Občanské sdružení Amelie, které pátým rokem poskytuje odbornou psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým, realizuje projekt „Průvodce pro život s rakovinou“.

Cílem tohoto projektu je, aby ti, kterým rakovina vstoupila do života přímo nebo jen zprostředkovaně, měli usnadněný přístup k informacím a odborníkům na psycho-onkologickou problematiku a sociální oblast buďto osobně nebo po telefonu a internetu. V rámci projektu se uskuteční také čtyři dvoudenní semináře pro aktivní členy pacientských organizací, které mají v systému podpůrné péče nezastupitelnou úlohu.  Projekt byl zahájen na podzim loňského roku, díky grantu Amgen Foundation a k jeho naplnění dojde v srpnu 2011.

Podpůrná péče v psychosociální oblasti tvoří (alespoň teoreticky) nedílnou součást komplexní onkologické péče. Je k tomu řada důvodů, protože onkologické onemocnění je specifické jednak množstvím mýtů a tabu, které jej obklopují, jednak svou náročnou a často opakující se léčbou, se kterou souvisí větší stresové zatížení pro nemocného a celé jeho okolí.  Během léčby i po jejím ukončení mohou kulminovat nejrůznější obtíže v socioekonomické oblasti života pacienta i jeho rodiny a blízkých. Podpora v rámci nemocnic je nabízena většinou pouze v případě hospitalizace nemocného. Velká část onkologické léčby se však odehrává ambulantně a souvisí s ní dlouhé pauzy, čekání na vyšetření apod. Pacienti a jejich blízcí v těchto případech zůstávají většinou bez podpory a zde se péči snaží zajišťovat především neziskové organizace.

„Z našich dosavadních poznatků vyplývá, že má-li být podpůrná péče smysluplná, je třeba rozlišovat jednotlivé fáze onemocnění. Jiná péče je vhodná u lidí, kteří trpí karcinofobií, jiná v období zjištění diagnózy či nástupu léčby. Jiná je potřeba u pacientů končících dlouhodobou a náročnou léčbu, které často překvapí pocity sklíčenosti až při návratu do běžného života. Pacient v případě recidivujícího onemocnění potřebuje specifickou péči. Forma podpory se také liší podle toho, zda je poskytována onkologicky nemocným, jejich rodinám
a blízkým, nebo pozůstalým.“
vysvětluje MUDr. Michaela Chrdlová, psychoterapeutka a lektorka seminářů, které Amelie pořádá.

Jen několik neziskových organizací poskytuje profesionální podpůrnou péči jako odborně vyprofilovanou službu, souvisí to s obrovskou agendou spojenou se sháněním finančních prostředků na platy expertů. Nejvíce rozšířenou formou podpůrné péče jsou pacientské organizace, z nichž jen některé nabízejí metodicky vedené podpůrné aktivity a z pacientů po úspěšném ukončení léčby se stávají profesionálové v laické pomoci.

„Po úspěšné onkologické léčbě může mít člověk potřebu svou zkušenost využít k tomu, aby usnadnil cestu dalším. Tak na sebe často vezme úkoly, ke kterým se zdravotnický systém dosud nedostal. Problémy spojené s nedostatkem komunikace ve zdravotnictví a s ní úzce spojenou psycho-sociální podporou jsou velmi komplikované a často vedou k přetížení i u profesionálů. Jsem přesvědčena, že k tomu, aby byla podpůrná péče skutečnou součástí komplexní onkologické léčby je třeba věnovat větší pozornost systematické podpoře
a vzdělávání jak odborníků, tak aktivních členů pacientských organizací.“
, říká Pavla Tichá, ředitelka Amelie, o.s., která tuto organizaci spolu s odborníky založila po ukončení vlastní onkologické léčby.

Pacientské organizace jsou členy Ligy proti rakovině, která se proto rozhodla jejich účast na semináři finančně podpořit. Absolventi semináře si odnášejí kromě praktických zkušeností a interaktivní formou nabytých vědomostí, také podrobně zpracované materiály s doplňujícími informacemi, které jim usnadní jejich další činnost. Na závěr budou výstupy ze seminářů zpracovány a publikovány. Z hodnotících dotazníků po ukončení prvního semináře:„Tento seminář pro mě byl poučný. Byla jsem velmi spokojená, dozvěděla jsem se plno nových věcí, přednášky byly srozumitelné, splnily mé očekávání. Byl tu dobrý kolektiv. Celkově dva příjemně vyplněné dny. Získané poznatky doufám uplatním ve své práci. Bylo to všechno nové a objevné.“  
Další semináře proběhnou začátkem dubna v Praze, koncem května v Olomouci a poslední buďto v Brně nebo opět v Praze podle zájmu uchazečů do konce července. 

Výsledkem projektu bude také nová webová stránka www.amelie-os.cz , která bude nabízet strukturované informace o možnostech podpůrné péče v ČR, sociálním systému a také příběhy těch, kteří mají zkušenost s rakovinou z různých úhlů pohledu. Bude zde možnost diskuse a položení  dotazu odborníkům všech profesí, které s onkologickou léčbou souvisí. Projekt umožnil, že i nadále je možné využít telefonickou poradnu Linky Amelie, kde je možné se poradit s odborníkem na psycho-onkologickou oblast.

Občanské sdružení Amelie je nestátní nezisková organizace, která od roku 2006 rozvíjí programy zaměřené na podpůrnou psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým. S družuje a zaměstnává psychoterapeuty, psychology, psychiatry, onkology, sociální pracovníky, arteterapeuty a odborníky na komunikaci. Za pět let využilo některou z nabídek Amelie, o.s. jednorázově či opakovaně již více než 600 klientů. Centra Amelie jsou v Praze, Olomouci a Rakovníku. Od roku 2007 realizuje dobrovolnický program v nemocnici na onkologických klinikách FN Praha a od roku 2010 také ve FN Olomouc. Pražské Centrum Amelie poskytuje od roku 2010 registrované sociální služby v oblasti odborného sociálního poradenství a aktivizace. Finanční zdroje získává Amelie, o.s. z grantů a dotací a darů od firem i jednotlivých dárců. Podpůrná linka a poradna Amelie ČR: +420 739 004 333, poradna@amelie-os.cz; www.amelie-os.cz

Související články

Po operaci rakoviny prsu může bolest přetrvávat roky

5.3.2010 00:00

Nová germánská medicína

21.1.2010 00:00

Přírodní léčba rakoviny podle Hoxseyho

25.11.2009 00:00

Zázvor pomáhá při nevolnostech z léčby rakoviny

8.6.2009 00:00

Pacienti s rakovinou se mohou poradit o biologické léčbě

11.11.2008 00:00

Nový přístroj prý likviduje rakovinu

31.10.2008 00:00

Amelie pořádá relaxační pobyty pro lidi s rakovinou a blízké

17.6.2008 00:00

Hladovka při rakovině chrání zdravé buňky myší před chemoterapií

29.4.2008 00:00

Vznik rakoviny z pohledu západní a východní civilizace

20.3.2008 00:00

Test zjišťující účinnost chemoterapie

6.11.2007 00:00

Nové metody umožní odhalit včas rakovinu hlasivek a lépe operovat

13.9.2007 00:00

Ženy s rakovinou prsu mohou rozhodovat o své léčbě

13.8.2007 00:00

Borůvky mohou bojovat proti rakovině střev

4.4.2007 00:00

Jak poslouchat doktora při onemocnění rakovinou prsu

6.3.2007 00:00

Nový lék na rakovinu kůže

12.10.2006 00:00

Živiny, které brzdí růst rakoviny

23.3.2006 00:00

Dieta proti rakovině prsu?

17.1.2006 00:00

Mnohočetný myelom se dá účinně léčit

4.4.2005 00:00

Podle Svazu pacientů je devitalizace účinnější než Avastin

11.2.2005 00:00

Olivový olej blokuje gen působící rakovinu

18.1.2005 00:00

Jablko denně ochrání střeva před rakovinou

2.12.2004 00:00

Obilná tráva v boji proti rakovině

16.11.2004 00:00

Ovčí sýr proti rakovině?

29.10.2004 00:00

Hormonální substituční léčba po rakovině prsu příliš riskantní

9.2.2004 00:00

Slané jídlo zdvojnásobuje riziko rakoviny žaludku

19.1.2004 00:00

Jak aktivně bojovat s rakovinou?

5.12.2003 00:00

Beta Glukan zvyšuje imunitu

31.10.2003 00:00

Čaj dokáže zabránit růstu rakoviny

25.9.2003 00:00

Cibule proti rakovině prostaty

6.11.2002 00:00

Jak se chránit před rakovinotvorným akrylamidem v potravinách

22.10.2002 00:00

Vliv zeleného čaje na rakovinu prsu

29.7.2002 00:00

Vilcacora léčí nejen rakovinu.

2.5.2002 00:00

Příběh 90 letého italského lékaře, který léčí rakovinu.

29.4.2002 00:00

Slunce a rakovina

5.4.2002 00:00

Proti rakovině tlustého střeva může pomoci vápník

21.3.2002 00:00

Rostlinná strava v boji proti rakovině prsu

20.3.2002 00:00

Psychologické aspekty rakoviny

29.11.2001 00:00

Dostanete-li rakovinu

16.2.2000 00:00

Co jedí lidé, kteří nedostanou rakovinu

1.1.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Rakovina - jak se jí postavit? 11.04.2013 07:59 Podceňovaná prevence...
Radka  |  11.4.2013 09:02

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *