Prevence trombotických a tromboembolických příhod u dívek

5.5.2011 00:00
Zdraví

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE a GHC Genetics, s.r.o. společně připravili projekt na prevenci trombotických / tromboembolických příhod u mladých dívek po hormonální antikoncepci. Tento projekt je určen pro dívky ve věku 12 - 20 let.

Projekt je určen pro klientky ZP METAL-ALIANCE ve věku 12 - 20 let, které buď ještě nezačaly, anebo již užívají hormonální antikoncepci. Zaměřuje se na diagnostiku trombofilie, stav zvýšené dispozice k tvorbě trombů (krevních sraženin), který předchází tromboembolické nemoci (TEN). Podle současných studií právě hormonální antikoncepce zvyšuje riziko TEN až 4krát, ale v případě vrozené dispozice a současného užívání hormonální antikoncepce se riziko zvyšuje až 50krát. Cílem projektu je vybrat dívky se zvýšenou vrozenou dispozicí pro vznik trombózy a TEN a dle výsledku zvážit vhodnost užívání hormonální antikoncepce, eventuálně doporučit jiné formy antikoncepce a zamezit tak rozvoji život ohrožujících komplikací u těchto rizikových dívek.

Obsah vyšetření:

Do programu se mohou přihlásit dívky, klientky Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE, prostřednictvím online registrace na stránkách www.ghcgenetics.cz nebo osobně či telefonicky na recepci GHC Genetics, Krakovská 8, Praja 1. Tel.: 234 280 280. Po vyplnění anamnestického dotazníku dívky obdrží odběrovou soupravu s pokyny pro provedení bezbolestného stěru sliznice dutiny ústní. Výsledky vyšetření budou známy do dvou měsíců. U dívek bez prokázané závažné genetické dispozice bude závěrečná zpráva zaslána poštou s  možností následné konzultace.  U dívek s prokázanou závažnou genetickou vlohou bude závěrečná zpráva předána dívce nebo jejím rodičům osobně lékařem v rámci genetické konzultace na pracovišti GHC Genetics, s.r.o. spolu s doporučením a zajištěním následné hematologické dispenzarizace a preventivních opatření. Současně bude zajištěno vyšetření rodičů a sourozenců dívky, příp. dalších pokrevních příbuzných.

Účast v projektu je bezplatná

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Prevenci trombotických / tromboembolických příhod u mladých dívek po...
Marie  |  10.5.2011 16:19

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *