Právo pacientů na nahlížení do své zdravotnické dokumentace

24.5.2018 00:01
Zdraví

Pacient má zákonné právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace, ale je to příliš složité. Elektronizace by v tom mohla pacientům výrazně pomoct

Málokdo ví, že má zákonné právo kdykoliv si vyžádat kopii nebo výpis ze své zdravotnické dokumentace. Zákonem stanovený proces je však komplikovaný a složitý, proto odrazuje pacienta i lékaře. Pacient musí osobně navštívit ordinaci a svého lékaře o kopii požádat. Pro lékaře to pak znamená zvýšenou administrativu. Pacient musí zároveň uhradit všechny související náklady. K usnadnění tohoto procesu může výrazně pomoci aplikace Zdravel. Pacienti mají díky ní svou zdravotnickou dokumentaci stále k dispozici.


K hlavním důvodům, proč si pacienti sami často svou dokumentaci nevedou, patří nejen nedostatek času či prostoru na stohy papírů, ale především ostych vyžádat si u lékaře dokumentaci, případně i pochybnosti, zda se to vůbec smí. Jak to tedy ve skutečnosti je?


Pacient má právo nahlížet do své dokumentace nebo si pořizovat její výpisy či kopie. Může to udělat kdykoliv za přítomnosti lékaře nebo jiného pověřeného pracovníka. Když se náhodou stane, že poskytovatel nedokáže zájemci nahlížení do zdravotnické dokumentace zajistit, musí pořídit její kopii. Lhůta činí 5 dnů ode dne, kdy lékař pacienta nebo jinou oprávněnou osobu informoval, že nahlížení není možné. Každý člověk má možnost vyžádat si kopii zdravotnické dokumentace i zpětně. Ten, kdo dokumentaci uchovává, má pak na vyřízení žádosti 30 dní.


„Tento systém je administrativně náročný pro lékaře i pacienta. Ačkoliv prakticky všichni z nás občas potřebují část zdravotnické dokumentace, jít si zažádat za lékařem zvládne málokdo,“ říká Jan Petřík, ředitel Institutu pro podporu elektronizace zdravotnictví, a pokračuje:. „Elegantní řešení přináší Zdravel, elektronický systém, který celý proces zjednodušuje jak pro lékaře, tak pro pacienta. Nejenže dá pacientovi přehled o jeho zdravotním stavu, ale navíc za něj může hlídat spoustu termínů. Lékař nemusí nic hledat, tisknout ani opatřovat doložkami. V ideálním případě vše posílá jedním kliknutím tlačítka a navíc v souladu s GDPR,“ dodává Petřík.


Kromě pacienta mají právo k nahlížení do dokumentace a pořizování jejích kopií nebo výpisů také další oprávněné osoby. Těmi mohou být například zákonný zástupce, pěstoun nebo jiná pečující osoba, další lékaři či zdravotničtí pracovníci, osoby blízké nebo ty, které určil sám pacient. To stejné v elektronické formě umožňuje i Zdravel. „Přístup k informacím v systému Zdravel má pouze pacient, lékař s udělením souhlasu pacienta, pracovník Záchranné služby v případě nouze či jiná pověřená osoba pacientem, například člen rodiny,“ vysvětluje Petřík.


Kompletní znění najdete v Zákoně o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon č. 372/2011 Sb.) a ve Vyhlášce o zdravotnické dokumentaci (vyhláška č. 98/2012 Sb.).


Zdravel klade mimořádně velký důraz na bezpečnost dat. Celý systém chrání přísná bezpečností opatření, která se prolínají všemi procesy od registrace uživatele přes zobrazení dat až po jejich archivaci a ochranu. Zdravel je navíc plně kompatibilní s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), které vstoupí v účinnost 25. května 2018. Kopie znaleckého posudku je k dispozici na webových stránkách www.zdravel.cz.

Související články

Jak se dozvědět cenu léku

21.9.2018 00:01

Má praktický lékař povinnost vykonávat návštěvní službu?

18.7.2018 00:01

Lékárny budou muset kvůli padělkům ověřovat každou krabičku léku

16.4.2018 00:01

Pacienti často nejsou informováni o možnosti nové léčby

30.3.2018 00:01

Nahlížení pacienta do elektronické zdravotní dokumentace u lékaře

21.2.2018 00:01

Zkušenosti praktických lékařů s e-recepty

26.1.2018 00:01

6,5 procenta všech hospitalizací v nemocnici je způsobeno interakcemi mezi léky

17.1.2018 00:01

Mobilní aplikace pomáhají pacientům s vážnými chorobami

10.1.2018 00:01

Hlášení nežádoucích účinků léků je za osm let víc než dvojnásobek

8.12.2017 08:01

Kdo předepisuje léky při a po hospitalizaci v nemocnici

15.8.2017 00:01

Jak vybrat porodnici

24.5.2017 00:01

Pomůže umělá inteligence získat lékařům čas na pacienta?

28.4.2017 00:01

Výpis z karty pro závodního lékaře

26.4.2017 00:01

Lidé mají nyní nárok na více preventivních vyšetření

8.11.2016 00:01

Co má zahrnovat pravidelná preventivní prohlídka

25.10.2016 00:01

Co všechno kryje cestovní pojištění?

1.7.2016 00:01

S mobilní aplikací Karty života máte informace o vašem zdraví pohromadě

29.3.2016 00:01

Telemedicína: nový fenomén

15.3.2016 00:01

Elektronická komunikace s lékařem

1.12.2015 00:01

Mobilní aplikace dá informace o zdravotní péči v Evropě

8.9.2015 00:01

Jak často lze měnit lékaře?

9.3.2015 00:01

Ombudsman pro zdraví

11.11.2014 00:01

Jak si pacienti představují moderní komunikaci s lékařem?

10.11.2014 00:01

ČLK chce, aby lékaři mohli vyřadit pacienta i kvůli nedůvěře

4.11.2014 00:01

Při výběru pojištění se ptejte na asistenci, ušetří vám náklady i starosti

27.6.2014 00:01

Lidé si mohou vyžádat přehled vykázané zdravotní péče

21.4.2014 00:01

Pojištění na léčbu závažných chorob v cizině

6.11.2013 00:01

Jak se vyhnout exekuci kvůli neplacení zdravotního pojištění v době středoškolských studií

10.9.2013 00:01

Lidé při hledání informací na internetu o svém zdravotním stavu nemají soukromí

16.8.2013 00:01

Turistům na dovolené v Evropě hrozí, že je neošetří

28.6.2013 00:01

Aplikace pro vaše zdraví

21.9.2011 00:00

Víte, kolik jste letos zaplatili na poplatcích a doplatcích za zdravotní péči?

31.8.2011 00:00

Pacienti mohou odhalit podvody lékaře

11.8.2011 00:00

Přeshraniční lékařská péče

10.6.2011 00:00

Zatemňující jazyk medicíny

23.12.2010 00:00

Nemocnice snů aneb Všechno jde, když se chce

29.1.2010 00:00

Infekci dostane v nemocnici v EU každý dvacátý pacient

24.6.2009 00:00

Lékaři si mohou ověřit postup léčby a vzdělávat se na webu

16.7.2008 00:00

Rodiče mají právo být s dětmi v nemocnici celou dobu

10.9.2007 00:00

Když se občan stane pacientem, ztrácí část svých práv

26.5.2005 00:00

HN: Češi se budou moci nechat operovat v cizině

9.7.2003 00:00

Internet může pomoci léčit sportovce

25.10.2002 00:00

Práva pacientů

5.4.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *