Právo na odbornou alternativní léčbu

25.5.2004 00:00
Zdraví

Značná část veřejnosti využívá diagnostické a terapeutické metody alternativní medicíny. V České republice je však neupravuje žádný právní předpis, ačkoliv jsou v Evropské unii běžné a mnohdy jsou dokonce hrazeny ze zdravotního pojištění. ČTK to dnes sdělila předsedkyně Sdružení lékařů a terapeutů využívajících diagnostické a terapeutické metody nekonvenční medicíny Věra Dolejšová.

Podle řady evropských průzkumů pětina obyvatelstva využívá tyto metody pravidelně a tři čtvrtiny občas. Zájem českých pacientů je podle Dolejšové obdobný.

V sobotu se v Praze sešla Evropská rada pro pluralitu v medicíně (European council of doctors for plurality in medicine Brusels). Sejdou se na něm zástupci všech 25 zemí EU a budou jednat o lékové politice a o legislativě alternativní medicíny v jednotlivých zemích.

Dolejšová uvedla, že i v alternativní medicíně je nutné respektovat obecný trend posilování individuálních práv pacienta, který spočívá nejen ve svobodné volbě lékaře, ale i svobodné volbě léčebné metody. Nemocný by však měl být řádně poučen erudovaným terapeutem o výhodách či rizicích té které metody.

Sdružení lékařů využívajících metod nekonveční medicíny, které vzniklo v roce 2001, chce přispět k vytvoření právního zázemí. Jeho cílem je vyjasnit situaci týkající se této problematiky, spolupracovat na tvorbě standardů a spolupracovat na systému vzdělávání základního i postgraduálního.

Nemocný by měl mít právo na léčbu vysoce erudovanými odborníky, kteří splňují všechny požadavky kladené na pracovníky ve zdravotnictví, a to odborné i etické. Je nepochybné, že metody nekonvenční medicíny může praktikovat pouze ten, kdo byl v těchto metodách řádně vyškolen a má příslušné zkoušky. Na dodržování těchto pravidel dohlížejí odborné lékařské společnosti, které dále úzce spolupracují s obdobnými společnostmi v zahraničí.

Zdroj: ČTK

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

a kdo bude vybirat cleny komise??Opet nejaky doktor,ktery neveri ani zbla...
Michal  |  25.5.2004 15:01

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *