Práva pacientů

5.4.2000 00:00
Zdraví

podle zákonů 20/66Sb., 48/97 Sb. a 256/92 Sb..
pacient má právo:

PACIENT MÁ PRÁVO:

1. na zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se zdravotnický pracovník dozvěděl v souvislosti s ošetřováním nebo léčbou;
2. na veškeré informace o svém zdravotním stavu;
3. získat od svého lékaře potřebné informace pro zasvěcené rozhodnutí před zahájením nového diagnostického nebo terapeutického postupu;
4. odmítnout léčbu a být informován o důsledcích svého rozhodnutí;
5. na soukromí při ošetřování nebo léčbě;
6. na bezplatné preventivní vyšetření sledující zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a aktivní přístup zdravotnického zařízení k preventivním prohlídkám;
7. podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče;
8. nejméně na jeden léčivý přípravek v každé skupině léčivých látek hrazený ze zdravotního pojištění;
9. na prostředek zdravotnické techniky, hrazený ze zdravotního pojištění v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení;
10. na úplný výpis z účtu a evidence své zdravotní pojišťovny;
11. na poskytnutí jednou do roka bezplatně, nebo za přiměřenou úplatu kdykoli, na požádání zprávu o informacích uchovávaných o své osobě v evidenci provozovatele informací, například o zdraví;
12. na lékařskou službu první pomoci a ústavní pohotovostní službu;
13. na lékařské ošetření rychlou záchrannou službou do 13 minut ve městě a 19 minut mimo město;
14. na bezplatný výdej léků v lékárně, pokud není stanoven doplatek ze zákona;
15. na ohleduplný, citlivý a důstojný přístup při léčbě;


Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Prosím , chtěla bych znát odpověď na otázku - co je to "nezbytně...
Smolíková  |  26.5.2005 14:11

Mám takový dotaz... Možná Vám to bude připadat stupidní, ptát se na...
Bonnie  |  3.10.2008 13:57

Otázka vůbec není stupidní, ale spíš velice složitá. Obecně se i u...
Eli  |  3.10.2008 15:19

Byla jsem o víkendu v místní nemocnici na stomatologické pohotovosti -...
Saša  |  4.10.2017 13:46

Měla jste si nechat napsat od té děsivé doktorky zprávu, kde by bylo...
Martina  |  4.10.2017 15:16

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *