Podchlazení

9.1.2002 00:00
Zdraví

Při pobytu v zimní přírodě a při provozování zimních sportů je vždy třeba dávat pozor na podchlazení organismu.

Normální tělesná teplota bývá kolem 36,5 C. Při déle trvajícím chladném počasí se ztrácí více tělesného tepla než může organismus vytvořit, takže tělesná teplota klesá. Tento stav se nazývá hypotermie-podchlazení. Nejvíce na chlad jsou citliví staří lidé a malé děti.

U zdravých lidí může podchlazení nastat při déletrvající tělesné námaze v chladném a větrném počasí.

Pokles tělesné teploty způsobuje tělesné a duševní zpomalení. Nástup příznaků může být pozvolný a nepozorovaný! Je třeba dávat pozor na následující příznaky:
stupňující neohrabanost, bezradnost, podrážděnost, zmatenost, spavost a nezřetelnost řeči.

V těžkých případech dochází k bezvědomí s pomalým slabým dýcháním a stěží rozpoznatelným tepem. Podchlazení vyžaduje odbornou lékařskou pomoc. Než postiženého dopravíte k lékaři, měli byste mu poskytnout první pomoc:

1. Je-li postižený v bezvědomí a pravidelně dýchá, uložte jej do stabilizované polohy. Pokud nedýchá, provádějte dýchání z úst do úst.
2. Zajistěte postiženému dostatek tepla. Vlhké oblečení nahraďte suchým. Neponořujte však postiženého do horké koupele ani mu nedávejte termofory či elektrickou dečku.
3. Pokud je při vědomí, dejte postiženému po doušcích napít teplý sladký nápoj. Nikdy nepodávejte alkohol!

Související články

Pozor na omrzliny

3.1.2002 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Dobrý den, já mám už asi 3 měsíce teploty pod 36° - z rána dokonce...
Lucie Fabiánová  |  9.3.2006 17:56

Pokud se někomu nezdá teplota, změřit znovu ev. zkontrolovat, zda není...
 |  27.2.2007 08:36

teploty pod 36 můžou být normální. Já mám normální teplotu kolem 35.
 |  29.7.2009 14:18

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *