Pacienti mají právo na život - Horská nemocnice ve Vrchlabí bude podvazovat nádory

18.4.2002 00:00
Zdraví

Přesně 15. května, začne Horská nemocnice ve Vrchlabí operovat pacienty s rakovinou podvazováním nádorů. ČTK to potvrdil její ředitel Vladimír Dryml, který jako chirurg také běžně operuje. Řekl, že pokud se toho žádný kolega z obav před postihem neodváží, ujme se zákroků sám.

"Vycházíme z toho, co si přejí pacienti, hlásí se nám z celé republiky," řekl. Nemocnice je podle Drymla připravena, samotný devitalizační zákrok prý není nijak složitý.

Prezident ČLK David Rath ve středu pohrozil, že jakmile se dozví, že nějaký pacient byl léčen devitalizací, předá věc orgánům činným v trestním řízení s otázkou, zda nebyl poškozen.

Právník Michal Roček ČTK řekl, že devitalizace je právně možná. "Zákon dovoluje, co není výslovně zakázáno, a protože o devitalizaci se v žádném zákoně nemluví, je z tohoto pohledu povolena," řekl.

Podle Ročka by Rath s návrhem na trestní stíhání neměl úspěch.

"Podle Ústavy ČR má každý právo na život. Je nezadatelné a nižšími právními normami nezpochybnitelné právo pacienta zvolit takový způsob léčby, aby byl jeho život zachován," řekl ČTK.

Roček řekl, že v případě stíhání připadá v úvahu trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Pacient by musel podat trestní oznámení na lékaře a prokázat, že byl poškozen. Roček pochybuje, že pacient to učiní, když si lékaře dobrovolně určil k operaci s vědomím všech rizik a důsledků.

Pokud by trestní oznámení podala komora, musela by si vyžádat stanovisko lékaře i pacienta. "Jejich odpověď lze odhadnout, proto by trestní stíhání ani nemohlo být zahájeno," řekl.

Pokud by teoreticky přesto zahájeno bylo, platí fakt, že čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí, není trestným činem. "Odvrácení nebezpečí při rozvinutém nádoru jinými způsoby možné není, současnou léčbou v závěrečném stadiu nemoci lze hovořit jen o oddálení. Způsobený následek tedy nemůže být nikdy závažnější než ten, který hrozil původně," dodal Roček.

Ve středu též zamítli devitalizaci na lidech lékaři a vědci na společném jednání v Akademii věd. Potvrdili však, že u malých prasat metoda funguje a vyvolává obrannou reakci.

Devitalizaci u lidí odmítly i odborné lékařské společnosti. Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer ji nezakázal, ale ani nepovolil. Podle něj je to metoda nevyzkoušená a pro lidi nevyhovující, měla by se vrátit k pokusům na zvířatech. O budoucnosti devitalizace definitivně rozhodne vědecká rada ministerstva zdravotnictví příští měsíc.

"Domníváme se, že zdraví pacienta je jeho majetkem a ne majetkem komory nebo ministerstva. Pokud si pacient je vědom všech skutečností a rizik a výkon už byl proveden v některých nemocnicích, proč bychom ho nemohli provést my," řekl Dryml.

Ředitel není znepokojen tím, že jeho lékaři nechtějí podvazování nádorů provádět. "Nepočítali jsme s tím od počátku, nechceme je do toho zatahovat, protože komora a ministerstvo vyvíjejí přímé i nepřímé tlaky, aby se neoperovalo," řekl.

Naďa Myslivcová - ČTK

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

zajímalo by mě, jak to s vaší kočičkou dopadlo. děkuji za odpoveď
č.h.  |  19.12.2010 13:17

Domnívám se, že tato metoda MUDr Foltýna je velmi úspěšná a logická....
adam  |  19.12.2010 15:28

adame, nechci ti brát iluze,ale ono se většinou pořád léčí postaru.
hana  |  19.12.2010 21:58

jak po staru?
Hana 2  |  19.12.2010 22:22

Bližší informace o Devitalizaci na :...
adam  |  20.12.2010 01:28

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *