Odbornost zahraničních lékařů

18.1.2017 00:01
Zdraví

OTÁZKA: Jak je garantována odbornost zahraničních lékařů, kteří zde chtějí pracovat ať už jako zaměstnanci nebo sami jako smluvní partneři VZP? Jaké doklady musí pojišťovně předložit?

ODPOVĚĎ:

K výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta na území České republiky je oprávněn pouze takový zahraniční lékař, kterému byla Ministerstvem zdravotnictví ČR uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Pojišťovně pak tedy, pokud jde o doložení vzdělání/kvalifikace zahraničního lékaře, stačí předložit rozhodnutí o uznání způsobilosti vydané ministerstvem, z jehož vlastnictví lze dovodit, že zahraniční lékař splnil všechny legislativně stanovené požadavky k výkonu zdravotnického povolání na území ČR.

Lékařům, zubním lékařům a farmaceutům, kteří získali odbornou kvalifikaci v jiném členském státě Evropské unie nebo ve Švýcarské konfederaci, vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na základě žádosti. V žádosti musí být uvedeno mimo jiné, zda žadatel zamýšlí vykonávat zdravotnické povolání jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo v pracovněprávním vztahu, a jaký druh způsobilosti chce uznat (odborná nebo specializovaná způsobilost).

K žádosti se přikládá: kopie dokladu totožnosti, kopie dokladů o dosažené kvalifikaci (vysokoškolský diplom a diplom o specializaci), kopie dokladu osvědčujícího shodu vzdělání se směrnicí Evropského parlamentu a rady 2005/36/ES (tento doklad vydává ministerstvo zdravotnictví nebo profesní komora daného členského státu EU), doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o bezúhonnosti (nesmí být starší tří měsíců), případně doklad o znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu zdravotnického povolání (dle zákona č. 95/2004 Sb.). V případě, že doklad o znalosti českého jazyka žadatel nemá, ověří Ministerstvo zdravotnictví ČR jeho znalosti českého jazyka pohovorem, na který ho pozve.

Naproti tomu lékař, zubní lékař nebo farmaceut, který získal vzdělání mimo EU, musí vykonat tzv. aprobační zkoušku, aby mu byla uznána odborná způsobilost pro výkon zdravotnického povolání na území ČR. Hlavními předpoklady pro uznání odborné způsobilosti je prokázání odborných znalostí, znalost českého jazyka, bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

K žádosti je třeba doložit patřičné doklady, úředně ověřené a přeložené do českého jazyka. Jedním z nich je osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání, tzv. nostrifikace podle zákona o vysokých školách, kterou je možné získat na lékařských fakultách univerzit ČR. Doklad o zdravotní způsobilosti (od praktického lékaře buď ze země původu, nebo z ČR) a doklad o bezúhonnosti (buď ze země původu, nebo z ČR, pokud zde již delší dobu uchazeč pobývá) nesmí být starší tří měsíců.

Aprobační zkouška má 4 části. Prvním testem se ověřují odborné znalosti, druhým testem znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice. Třetí částí je absolvování praktického výkonu příslušného zdravotnického povolání pod odborným dohledem na kterémkoliv zdravotnickém pracovišti v délce trvání 5 měsíců v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby s následnou obhajobou jedné případové studie. Poslední částí je ústní zkouška, při které jsou ověřovány odborné znalosti a schopnost vyjadřovat se v českém jazyce.
Mgr. Oldřich Tichý?vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Související články

Patolog - finální diagnostik

26.1.2017 00:01

České zdravotnictví zaznamenává největší nedostatek sester za posledních deset let

12.1.2017 00:01

Českých lékařů začne za čtyři roky výrazně ubývat

28.12.2016 00:01

V Nizozemsku chtějí eutanazii i pro ty, kteří nejsou smrtelně nemocní

9.11.2016 00:01

Domácí testy mohou přispět k posílení zdravotní prevence

29.9.2016 00:01

Proč dojde k ohrožení dostupnosti dětské péče?

13.9.2016 00:01

Nedostupnost léčby závislosti na alkoholu

9.8.2016 00:01

Zrušení praktických pediatrů - téměř dva miliony českých dětí v ohrožení?

26.7.2016 00:01

Diskreditace české terapie kmenovými buňkami?

3.6.2016 00:01

Algeziolog - odborník na chronickou bolest

13.8.2015 00:01

Podiatrie - v Čechách ne příliš známý lékařský obor

21.7.2015 00:01

České porodnictví patří mezi nejlepší na světě

29.6.2015 00:01

Ombudsman pro zdraví

11.11.2014 00:01

Jak si pacienti představují moderní komunikaci s lékařem?

10.11.2014 00:01

ČLK chce, aby lékaři mohli vyřadit pacienta i kvůli nedůvěře

4.11.2014 00:01

Unikátní technologie zachraňují děti u nás i ve světě

3.7.2014 00:01

Zdravotní turistika v Turecku

9.7.2013 00:01

Psychosomatika jako nový medicínský obor - ano či ne?

9.5.2013 00:01

Lékaři rozhodující o očkování pracují zároveň pro výrobce vakcín

5.9.2012 00:01

Anesteziolog: Lékař, který za své pacienty doslova dýchá

5.8.2011 00:00

Přeshraniční lékařská péče

10.6.2011 00:00

Domácí ošetřovatelská péče je stále více žádaná

6.10.2010 00:00

Nemocnice snů aneb Všechno jde, když se chce

29.1.2010 00:00

Reprodukční turistika

23.6.2005 00:00

HN: Češi se budou moci nechat operovat v cizině

9.7.2003 00:00

Strava v nemocnici

13.3.2002 00:00

Přidat komentář

 
* *