Očista a detoxikace fyzického těla

4.2.2002 00:00
Zdraví

Nemoc či jakákoliv jiná disharmonie na fyzické úrovni, tedy na našem fyzickém těle, je zpravidla nejčastěji to, co nás přiměje ke krokům vedoucím k nápravě, ke zdraví. Jedním z prvních kroků je očista spojená s detoxikací, která je vlastně již samotným ozdravovacím procesem.

Proces jakékoliv konstruktivní práce s fyzickým tělem je vždy mocným impulsem a jasně vyjadřuje, že máme skutečný záměr a tím, že jsme se rozhodli, zpravidla opakovaně, vykonávat ozdravnou činnost, dáváme jasný impuls, o co nám jde a co zamýšlíme. Lze tedy zcela jasně předpokládat, že spolu s narůstající čistotou fyzického těla se tato skutečnost projeví i v dalších složkách naší bytosti.

První kroky očisty Vlastní očistný proces se z mého úhlu pohledu jeví nejčastěji jako vícesložková činnost. Na úvod, ale i během procesu očisty, je vždy dobré a žádoucí prohřát organizmus (floating, sauna, koupele atd..), nejlépe v pravidelných intervalech. Při prohřátí tkání dochází k dilataci cév, výrazně se změní prokrvení tkání, urychlí se metabolismus a zrychlí se proces vylučování zplodin látkové výměny. Mění se fyzikálně chemické vlastností koloidů t. j. tekutin v buňkách a mezibuněčných prostorách a iontů v nich rozpuštěných, což vede k usnadnění detoxikačních a eliminačních procesů. Další úvodní nezbytnou podmínkou je mechanické vyčistění tlustého střeva. Dle mého názoru nám nejlépe poslouží jogínská várisára. Tato jednoduchá a stará metoda pomocí pití slané vody a sérií jednoduchých cviků aktivně čistí nejen tlusté střevo. Navíc mechanické čistění střeva je zde podpořeno osmotickou aktivitou slané tekutiny, která nasává tekutinu z okolí a zvyšuje tak objem přicházející do střeva a zároveň se tak čistí i vlastní střevní stěny. Je dobré si uvědomit, že várisára je na rozdíl od ostatních metod mechanického čistění střeva metodou aktivní a ve velké míře má i léčebný účinek na zácpu. Klyzma a hydrocolon jsou metody pasivní, které zácpu neřeší, pouze umožňují pasivní mechanické čištění střeva. Hydrocolon má jasný, předem daný průběh a závisí do velké míry na citlivosti a šikovnosti obsluhy. Klyzma má zase tu výhodu, že se dá často opakovat a může se modifikovat nálev i k léčebným účelům. Pokud se budete rozhodovat pro jakoukoli z metod, je dobré si uvědomit co od ní čekáme, jak často jí chceme opakovat a hlavně, že jakákoliv mechanická metoda propláchnutí střeva je lepší než žádná, samozřejmě jsou tu i jisté kontraindikace.

Otázka příjmu a vylučování je nesmírně důležitá a skutečně na prvním místě. Při vlastním detoxikačním procesu je třeba velmi aktivně pracovat s nápravou vylučování jako nezbytné podmínky pro zdravý chod organizmu.

Vlastní detoxikace organizmu se provádí nejčastěji pomocí různých fytoterapeutických preparátů v různých kombinacích a odchylkách. Vždy je dobré dodržovat určitá pravidla.

Bylinná detoxikace

Ta nejčastější a nejrozšířenější forma bylinné detoxikační kůry zahrnuje čištění jater. Tato činnost směřuje k vyčištění organizmu od exotoxinů (toxických a tělu cizích látek přicházejících z vnějšího prostředí, hlavně z potravy), zbytků alopatických léků a jejich metabolitů a hlavně nápravu metabolických funkcí, tvorby a vylučování žluče.

Současně s čištěním jater je dobré pracovat na detoxikaci tlustého střeva tím, že řešíme narušenou mikrobiologickou rovnováhu střevní mikroflóry. Půl století masivního užívání antibiotik přineslo likvidaci původní střevní flory a naše střevo se stalo hlavním orgánem, kde se usadila plíseň jako superinfekce. Superinfekce je stav, kdy imunita oslabena podáváním antibiotik není schopná reagovat na patogeny vyššího řádu , kterými plísně jsou, a tak je přirozenou cestou eliminovat z organizmu. Jelikož nejčastějším vedlejším produktem užívání antibiotik je ztráta původního osídlení střeva, vznikl zde poměrně široký prostor pro růst a bujení plísní. Plísně produkují velké množství toxinů, které jsou velmi škodlivé pro lidský organizmus a jsou jedním z činitelů, které startují buněčné mutace. Pozor, tento stav se netýká pouze těch, kteří se opakovaně léčili antibiotiky. Je to problém nás všech. I patologické změny se kódují, plísňové infekce se šíří daleko rychleji a jednodušeji než bakteriální a uvědomme si, že tento stav už běží po třetí generaci.

Při každé očistě je nutno hodně pít a to až 2 - 2,5 l tekutin denně, abychom stáhli zplodiny a vypláchli ledviny a močové cesty. Zabráníme tak usazování těžkých kovů a toxinů v kanálcích ledvin a ve stěnách močového měchýře.

Dalšími kroky, které mohou následovat po detoxikaci jsou již specifické léčebné kůry či hlubinné očistné procesy zaměřené na jednotlivé orgánové soustavy či na určitou specifickou problematiku.

Co nám očista dává.

Co nám všechno očista pro fyzické tělo přináší? Kromě toho, že čistí příslušné orgány, projeví se také podporou krevní a lymfatické cirkulace, při vhodné stravě odplavuje kyselé látky a tak zvyšuje alkalickou rezervu krve, stimuluje imunitní systém, čímž se eliminují mnohdy chronická infekční ložiska a také chronické bolesti, uvolňuje se svalové napětí a zvyšuje se hybnost kloubů. Mnohdy stav, který jsme dříve považovali za normu, dojde takových změn, že pochopíme, kde se opravdové zdraví nachází a změní náš pohled na osu zdraví - nemoc.

Pokud má očista být smysluplným a efektivním procesem, je třeba vědět, co od ní očekáváme, věnovat jí patřičnou pozornost tím, že si uspořádáme po dobu procesu život natolik, abychom vlastní smysl očisty nepopírali chováním a zlozvyky jdoucími proti čistění, usměrnit příjem potravy, zredukovat popř. eliminovat stresové a zátěžové situace.

Pokud hledíme na očistnou kůru jako na součást celostního procesu, je neméně důležité mentální, emocionální a pocitové usměrnění. Přejít od chtění k přijímání, současně pojmout očistu jako proces, který probíhá na všech úrovních tedy i v naší mysli, v našich emocích i pocitech a co je hlavní, zpracovat veškerý materiál, který nám očistný proces přináší tak, aby se odrazil naprosto konkrétně ve fyzickém plánu našeho života.

Na závěr je dobré si uvědomit, že proces, který skutečně a doopravdy čistí či léčí vyvolá v organizmu mnohdy bouřlivou odezvu a veškeré reakce, kterou vedou ke zakutnění symptomů nemocí, únava, stresové stavy organizmu apod., jsou jen výslednicí toho, jak hodně a v jaké kvalitě je náš organizmus zanesen.

Autor: MUDr. Pavel Špatenka

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

http://lecba-frekvencemi.webnode.cz Zkuste holky tohle, očistí vám...
Eva  |  10.8.2012 11:14

Už čtvrtým rokem držím pravidelné hladovky. Jeden den v týdnu, jeden...
Dagmar  |  5.1.2013 16:21

organismu je to určitě fajn,myslím stačí i jednou za měsíc.Sama jsem...
Na očistu  |  5.1.2013 18:22

Ja se detoxikuju kazdy den cigaretou a pernikem
kraska dokonala  |  11.2.2017 22:50

Doporucim nezamerovat se pouze na 1 rostlinu, nebo vyrobky pouze s 1 slozkou....
Monika  |  2.11.2017 10:25

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *