Nový sluchový implantát umožní akustickou stimulaci sluchu i při těžké sluchové ztrátě

9.2.2016 00:01
Zdraví

Společnost Cochlear představuje na českém trhu již třetí systém implantabilní sluchové náhrady, CODACS. Tento implantát zajišťuje přímou akustickou stimulaci kochley, což ve srovnání s elektrickou stimulací umožňuje přirozenější slyšení.

Cochlear doposud v České republice nabízel systémy Nucleus a Baha. „Kochleární implantát Nucleus byl u nás představen v roce 1993 a funguje na principu stimulace sluchového nervu elektrickými impulzy. Od roku 2010 je k dispozici také systém Baha, který zajišťuje akustickou stimulaci hlemýždě kostním vedením,“ říká Henryk Paciorek, manažer českého zastoupení Cochlear, „CODACS je zvláštním typem kochleárního implantátu, který na jedné straně umožňuje akustický, tedy přirozenější poslech, a na straně druhé dokáže kompenzovat těžší sluchové ztráty než Baha nebo tzv. středoušní implantáty.“

Zvuk z okolí je prostřednictvím systému CODACS přenášen z vnějšího zvukového procesoru indukčním přenosem do implantovaného přijímače. Kochlea je následně stimulována elektromagnetickým vibrátorem, který je upevněn ke skalní kosti.

Vývoj implantátu CODACS byl dokončen v roce 2012 a po klinických testech je od roku 2013 dostupný pro pacienty. Celosvětově jej používá již více než sto lidí. První voperování tohoto implantátu české pacientce proběhlo na konci roku 2015 na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK ve Fakultní nemocnici v Motole. Operaci provedl MUDr. Jan Bouček, Ph.D. spolu s MUDr. Jiřím Skřivanem, CSc., z Fakultní nemocnice v Motole.

„Kochleární implantace představují pečlivou mikroskopickou práci ve stísněných podmínkách. Umístění systému CODACS vyžaduje jemné broušení a vrtání a přesné umístění fixačního systému a miniaturního vibrátoru, takže zákrok je poměrně časově náročný,“ uvedl MUDr. Jiří Skřivan, CSc. a dodal: „První operace tohoto sluchového systému proběhla hladce.“  

Implantované zařízení je aktivováno až po zahojení po chirurgickém zákroku, tedy s odstupem zhruba 6 týdnů. V té době specialisté nastavují vnější část systému - zvukový procesor, individuálně podle potřeb uživatele. První nastavení procesoru CODACS proběhlo k plné spokojenosti implantované pacientky 7. ledna 2016. „Jsme velice rádi, že můžeme sluchově postiženým pacientům nabídnout další systém z našeho portfolia vhodný pro střední až těžkou ztrátu sluchu. CODACS uživatelům umožňuje kvalitní přenos zvuku na všech frekvencích a lepší srozumitelnost mluveného slova v tichém i hlučném prostředí,“ dodal Paciorek.

Související články

Po kouření se hluchne

29.7.2014 00:01

Nepříznivý vliv hluku na zdraví

18.6.2014 00:01

Možnosti náhrady hlasu

24.1.2012 00:01

Tinnitus: Ušní šelesty

16.12.2011 00:01

Zákeřná meningitida může obrátit život naruby

8.2.2011 15:40

Jak komunikovat s člověkem se sluchovým postižením

10.11.2010 00:00

Přístup k člověku postiženému hluchoslepotou jako k partnerovi v komunikaci

27.8.2010 00:00

Akupresura při zvonění v uších

17.12.2009 00:00

Majitelům MP3 přehrávačů hrozí vážné poškození sluchu

14.11.2008 00:00

Pornografie pro slepé a hluché

18.6.2008 00:00

Nedoslýchaví pacienti přestávají nejprve rozumět slyšenému

4.6.2008 00:00

Hluk je prý ještě škodlivější, než se předpokládalo

16.11.2007 00:00

Nové ušní implantáty jsou nadějí pro neslyšící

18.6.2007 00:00

Kochleární implantát pomáhá neslyšícím dětem rozvinout řeč

8.2.2007 00:00

Neslyšícím pomáhají kochleární implantáty

22.9.2005 00:00

Nitroušní šelest

24.3.2005 00:00

Nahluchlost často souvisí s poruchami mozku

10.3.2005 00:00

Neslyšící ženy mohou rodit v porodnici, kde umí znakovou řeč

10.12.2004 00:00

8. duben - Den boje proti hluku

8.4.2004 00:00

Kartičky pro neslyšící

16.12.2003 00:00

Šelesty v uších - tinnitus

9.12.2003 00:00

Cizí těleso v uchu

9.10.2002 00:00

Bolesti hlavy, migrény, hučení v uších - tinnitus, závratě.

15.5.2001 00:00

Hluk , znečištěné ovzduší a jedovaté látky v potravinách

24.4.2001 00:00

Související produkty

Přidat komentář

 
* *