Nepodceňujte prevenci onemocnění ledvin

14.1.2010 00:00
Zdraví

Zákeřnost onemocnění ledvin spočívá v jeho pozdním odhalení. Ledviny totiž „nebolí“. Jak vysvětluje Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. z Kliniky nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha:

 

"Velkým problémem nemocí ledvin je, že jsou často diagnostikovány až ve fázi selhání ledvin. V praxi se setkáváme s tím, že více než 40 % nemocných je nám dovezeno v akutní fázi, tak říkajíc z ulice.             

 U těchto nemocných nemohla být použita léčba, která vývoji vedoucí k definitivnímu selhání brání, nebo alespoň vývoj zpomaluje, a tito pacienti nemohou být optimálně připraveni na léčbu. Obvykle
se zužuje i výběr metody léčby náhrady funkce ledvin.“

Z provedeného anketního šetření na vzorku 131 respondentů z dialyzačních center po celé České republice vyplývá, že 42 % z dotázaných odhalilo svou nemoc až při projevení příznaků (18%) či dokonce akutních problémů, vyžadujících okamžitou léčbu (24 %).

Při pravidelných preventivních prohlídkách přitom může lékař včas odhalit špatnou funkci ledvin z laboratorních krevních testů  a nasadit efektivní léčbu, díky které u pacienta v řadě případů nedojde k rozvoji onemocnění nebo je jeho rozvoj výrazně zpomalen. Přitom náklady na toto vyšetření na jednoho pacienta jsou relativně nízké - činí přibližně 60 Kč. Tímto způsobem však byla nemoc zjištěna pouze u 31 % dotázaných.

Zdroj: Native PR s.r.o.

 

 

 

 

 

Související produkty

Přidat komentář

 
* *