Nemoci nejsou, jsou jen nemocní lidé

23.7.2001 00:00
Zdraví

Mnohá stará rčení tvrdí, že nemoci v podstatě neexistují, že jsou jen odolné a neodolné organizmy. Je to zcela logické tvrzení, které si mů­žeme ověřit na každém kroku. Víme, že někteří lidé neonemocní ani za epidemie, jiní zase doslova při objevení jediné bakterie, při každém ochlazení apod.

A to se netýká pouze chřipek a nachlazení, ale i chorob jako jsou rakovina, nově AIDS a dalších. Proto prvním zásahem alter­nativní medicíny musí být vždy posílení organizmu, protože mimo jiné i léčba představuje další mimořádný nápor na již oslabený orga­nizmus.

Zákon rovnováhy - základní zákon přírody
Zákonem rovnováhy se řídí veškerý život v přírodě. A do ní patříme i my. Tento zákon je nezbytný nejen pro existenci přírody, ale i pro ja­kýkoli život v ní. Bez neustálého narušování její rovnováhy by nebylo třeba ji obnovovat - život by prostě stál. Příklady jsou všude kolem nás. Např. v orientálních medicínách jang a jin, +pól a -pól, jižní a se­verní pól, práce a odpočinek atd., v přírodě pak třeba přirozené obno­vování rovnováhy mezi škůdci a jejich nepřáteli.

Nemocem je třeba předcházet
Nemoci je třeba léčit ve stadiu, kdy se ještě navenek neprojevují. Exi­stuje řada různých příznaků, dalo by se říci varování, ale my je větši­nou neznáme a navíc je mnohdy nebereme vážně. Při jejich respekto­vání bychom mohli v podstatě všem nemocem předcházet. Několik málo příkladů: říhání - dysfunkce žlučového hospodářství, nadýmání - podráždění slinivky, bolest kolena na vnitřním menisku - zánět led­viny na protější straně atd.

Brát v úvahu stav člověka
Alternativní medicína bere v úvahu věk, kondici, odolnost i pohlaví nemocného. Tento stav se totiž neustále mění i při nejpečlivějším do­držování zásad správného života. Ovlivňuje ho řada okolností, od vro­zených dispozic až po vlivy zvenčí (např. Černobyl), a také podmínky, v jakých je člověk negativními vlivy atakován.

Použijme malý příklad: Člověk dosahuje maxima životních sil v průměru kolem devatenácti let. Současně to znamená maximum odolnosti nebo imunity. Tento stav trvá v průměru do třiceti let a pak jak životní energie, tak i imunita klesají. Rychlost tohoto poklesu ­a tím i délka života - je dána řadou vlivů, např. rodinnou dispozicí, způsobem života, prostředím apod.

Zdroj: Alternativní medicína - Jiří Janča

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Honzo, jsi nejspíš zdravý idealista. Skutečnost je často jiná.
JJJJJJJJ  |  7.8.2006 17:32

Naopak. Jsem uzdravující se realista, který vše co tu tvrdí, poznal na...
Honza  |  7.8.2006 18:35

souhlasím s Honzou.Každá nemoc vzniká nejdříve na energetické...
mirek  |  7.8.2006 21:39

Tak proč sedíte u PC.
JJJJ  |  8.8.2006 00:33

Jo, neco na tom je.
Helena  |  22.5.2009 00:35

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *