Nahlížení pacienta do elektronické zdravotní dokumentace u lékaře

21.2.2018 00:01
Zdraví

OTÁZKA: Lékař mě nechce nechat nahlédnout do mé zdravotnické dokumentace - prý to nejde, protože dokumentaci vede jen v elektronické podobě a ke svému počítači mě nepustí. Může vést dokumentaci jen v počítači a neumožnit tedy pacientovi kontrolu?

ODPOVĚĎ:

Problematika zdravotnické dokumentace je řešena v zákoně o zdravotních službách, kde je uvedeno, že zdravotnická dokumentace může být za podmínek stanovených tímto zákonem vedena v listinné nebo elektronické podobě nebo v kombinaci obou těchto podob. V elektronické podobě je zdravotnická dokumentace pořizována, zpracovávána, ukládána a zprostředkovávána v digitální formě s využitím informačních technologií a každý zápis do dokumentace musí být opatřen identifikátorem záznamu. V zákoně jsou také technické a další podmínky, za nichž lze vést dokumentaci pouze v elektronické podobě. Mezi ně patří mj. to, že výstupy ze zdravotnické dokumentace lze převést do listinné podoby autorizovanou konverzí dokumentů.

Osoby, které mohou do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi nahlížet a pořizovat si její výpisy nebo kopie, pak stanoví stejný zákon. Na prvním místě je zde samozřejmě uveden sám pacient. Toto právo na nahlížení do dokumentace nemůže být omezeno tím, že dokumentace je vedena v elektronické podobě. Zákon stanoví, že pokud poskytovatel není schopen oprávněným osobám zajistit nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořídí pro ně kopii zdravotnické dokumentace, a to do 5 dnů ode dne, kdy oprávněné osobě sdělil, že nahlížení do zdravotnické dokumentace nelze zajistit, jestliže nebyla dohodnuta lhůta jiná. Za pořízení kopie nelze v tomto případě požadovat úhradu. (Úhradu za výpis nebo kopii, ale jen ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich pořízením, může poskytovatel požadovat, pokud si výpis nebo kopii zpřístupněné zdravotnické dokumentace nepořídí oprávněná osoba vlastními prostředky na místě.)

Můžeme doplnit, že dále existuje samostatná vyhláška o zdravotnické dokumentaci, která specifikuje obsah zdravotnické dokumentace jako takové a náležitosti jejího vedení, včetně doby uchování zdravotnické dokumentace nebo jejích částí a postupu při jejím vyřazování a zničení po uplynutí doby uchování. K elektronické formě je ve vyhlášce uvedeno, že každý záznam do dokumentace musí být opatřen elektronickým podpisem. Technické prostředky pro vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě pak musejí podle této vyhlášky zaručovat zabezpečení výpočetní techniky před přístupem neoprávněných osob ke zdravotnické dokumentaci a také vedení evidence všech přístupů ke zdravotnické dokumentaci včetně oprav, změn a mazání.

Mgr. Oldřich Tichý - vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP
Související články

10+1 otázek a odpovědí týkajících se úhrady zdravotní péče pro těžce nemocné pacienty dle § 16

1.2.2018 00:01

Zkušenosti praktických lékařů s e-recepty

26.1.2018 00:01

Mobilní aplikace pomáhají pacientům s vážnými chorobami

10.1.2018 00:01

Hlášení nežádoucích účinků léků je za osm let víc než dvojnásobek

8.12.2017 08:01

Ambulantní lékaři pohřbívají svoje praxe

9.10.2017 08:01

Web pomáhající lidem po úrazech

22.9.2017 08:01

Zbytečné návštěvy u lékaře stojí v Česku 20 miliard Kč

16.8.2017 00:01

Kdo předepisuje léky při a po hospitalizaci v nemocnici

15.8.2017 00:01

Proč nám u lékaře vadí doplatky, ale s úplatky problém nemáme? Smýšlením máme blíž k Albáncům než Švýcarům

24.7.2017 00:01

Pomůže umělá inteligence získat lékařům čas na pacienta?

28.4.2017 00:01

Výpis z karty pro závodního lékaře

26.4.2017 00:01

Lékové interakce zabijí přes 200 lidí ročně a stojí stamiliony korun

3.3.2017 00:01

Lidé mají nyní nárok na více preventivních vyšetření

8.11.2016 00:01

Jak jsou operace očí hrazeny VZP

3.11.2016 00:01

Domácí testy mohou přispět k posílení zdravotní prevence

29.9.2016 00:01

Češi užívají zbytečně nadměrné množství léků

10.8.2016 00:01

Musí se platiti sponzorský dar gynekologovi?

18.2.2016 00:01

Elektronická komunikace s lékařem

1.12.2015 00:01

Jak je hrazena péče výživového poradce

19.11.2015 00:01

Mobilní aplikace dá informace o zdravotní péči v Evropě

8.9.2015 00:01

Ombudsman pro zdraví

11.11.2014 00:01

Jak si pacienti představují moderní komunikaci s lékařem?

10.11.2014 00:01

ČLK chce, aby lékaři mohli vyřadit pacienta i kvůli nedůvěře

4.11.2014 00:01

První elektronická zdravotní pojišťovna

28.4.2014 16:41

Lidé si mohou vyžádat přehled vykázané zdravotní péče

21.4.2014 00:01

Do ordinace s chytrým telefonem

19.4.2012 00:01

Stůněme podle televize

23.9.2011 00:01

Pacienti mohou odhalit podvody lékaře

11.8.2011 00:00

Přibývá hlášených nežádoucích účinků léčiv

16.9.2010 00:00

Pacienti se mohou dotazovat na léky odborníků na portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv

14.7.2010 00:00

Nemocnice snů aneb Všechno jde, když se chce

29.1.2010 00:00

Lékaři si mohou ověřit postup léčby a vzdělávat se na webu

16.7.2008 00:00

Informovaný souhlas umožňuje lidem rozhodnout o své léčbě

10.10.2006 00:00

Internet umožňuje nemocným aktivně přistupovat ke zdraví

11.11.2002 00:00

Přidat komentář

 
* *