Moderní rehabilitace směřuje ke komunitní péči

23.5.2017 00:01
Zdraví

Které technologie a léčebné postupy se v rehabilitaci osvědčují? Vyplatí se drahé pomůcky? Může tisíckrát opakovaný pohyb přimět ochrnutou ruku k činnosti? Kolik lidí v ČR je kvůli svému postižení v ústavní péči? Quo vadis rehabilitace?

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze uspořádala 19. 4. 2017 na počest 89. narozenin zakladatele české moderní rehabilitace prof. MUDr. Jana Pfeiffera, DrSc., mezinárodní konferenci 10. Pfeifferovy dny „Quo vadis rehabilitace?“. 

„Prof. Pfeiffer položil základy oboru, který se postupně prolíná do mnoha dalších oblastí medicíny. Vážím si této tradice a oceňuji, že představitelé i studenti Kliniky rehabilitačního lékařství jsou často iniciátory kýženého pokroku v rehabilitaci,“ uvedl k tradiční konferenci děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.  

 

Jak připomíná přednostka kliniky doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., moderní rehabilitace se snaží, aby se ne plně vyléčení lidé se zdravotním postižením (tzv. disabilitou) vrátili k původní kvalitě života. V evropské populaci (a podobně také v České republice) je 10-12 % lidí s disabilitou a jejich počet neklesá, spíše naopak. „Existují čtyři příčiny, proč se v rozvinutých zemích světa počet lidí s disabilitou zvyšuje. Způsobuje to jednak stárnutí populace, záchrana dětí s velice nízkou porodní hmotností, ale také narůst genetické zátěže populace, např. dominantně dědičných vad, a to, že medicína dokáže zachránit pacienty, kteří dříve umírali - máme zde například dívku, která může po průstřelu hlavy díky kvalitní rehabilitaci pracovat,“ vysvětluje doc. Švestková, jejíž zásluhou se podařilo iniciovat vznik iktových center, takže v ČR existují včasná rehabilitační lůžka.Právě včasná intenzivní aktivizace pacienta je pro jeho následnou integraci do života zásadní. 

 

I nejdražší pomůcka je podle Olgy Švestkové levnější než dlouhodobá pomoc druhé osoby. Proto na Klinice rehabilitačního lékařství v interprofesním týmu působí vedle lékaře, fyzioterapeuta, psychologa, logopeda, ergoterapeuta, speciálního pedagoga, zdravotní sestry, nutričního terapeuta a protetika také čtyři fyzioterapeuté, kteří absolvovali Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT. „Budoucnost rehabilitace je i v moderních technologiích - lidé mají pomůcky, aby mohli žít doma, aby mohli komunikovat, a technologie, které nahrazují pomoc druhé osoby a pomáhají i ve školském systému a zaměstnanosti těchto lidí. Příkladem je největší žijící astrofyzik prof. Stephen Hawking, který má pouze žijící mozek, je nekomunikující, nepolykající pentaplegik, který používá speciální syntetizér zesilující hlasivky, takže může komunikovat s počítačem,“ říká přednostka kliniky Švestková. 

Lékaři i terapeuti mají na klinice k dispozici laboratoř a inženýři pomáhají zdravotníkům v aplikaci robotických systémů, zvládnutí nových technologií a používají i vytvářejí metodiky, které objektivně zhodnotí pohyb, paměť, pozornost a další funkce a posoudí eventuální funkční zlepšení pacienta. 

Zkoušejí zde například použití sofistikovaných náramků, které dokážou prostřednictvím softwaru sledovat pohyb paretické (částečně ochrnuté) horní končetiny pacientů po poškození mozku. Ti na kliniku dochází do jediného denního interprofesního rehabilitačního stacionáře v ČR, který se na zdravotní rehabilitaci specializuje. 

 

Na konferenci10. Pfeifferovy dny „Quo vadis rehabilitace?“ hovořili o moderních technologiích  také postgraduální studenti kliniky. „Budoucnost rehabilitace představují právě studenti, kteří budou mít stále lepší přístup k moderním postupům. Na konferenci studenti představí třeba využití projektu Homebalance, kdy senioři či lidé po poškození mozku používají doma herní konzole s novým softwarem ke zlepšení rovnováhy nebo robotický přístroj na aktivizaci pohybů paže. Vystoupili samozřejmě také přední odborníci jako například bývalá prezidentka světové neurorehabilitační společnosti českého původu prof. Stephanie Clarke, která bude přednášet o kognitivní vědě v neurorehabilitaci - matematickém modelování mozku a jeho plasticitě,“ říká doc. Švestková.  

 

Nejmodernějším trendem je nyní rehabilitace na komunitní úrovni - tedy záměr, dostat pacienta co nejdříve domů. „Je vidět, že pokud pacientovi dáváme impulsy, které ho baví, mozek, zasažený pozitivními emocemi, se rozsvítí jako lampička a pacient se zlepšuje. Dostat se brzy do domácího prostředí je pro něj velká motivace,“ říká doc. Švestková s tím, že v České republice stále není v rehabilitaci a sociální péči umístění osob s disabilitou do domácího prostředí stanoveno jako priorita.  I proto máme v rámci Evropy na počet obyvatel stále nejvíc lidí umístěných v ústavech. Už i u nás ale existují jiné možnosti - pacienti mohou docházet do denního stacionáře nebo se léčit ambulantně. Zatím není zavedená praxe, kdy se provádí evaluace bytu (doporučení na bezbariérový) nebo i výměna bytu, aby terapeuti docházeli poskytovat rehabilitaci domů. To je běžné například v Německu či Švédsku, kde nyní žije doma přes 90 % lidi s disabilitou. 

Odbornou, psychoterapeutickou i finanční podporu si podle Olgy Švestkové zaslouží také pečující osoby. Podle nedávného výzkumu na Floridě umírají například rodinní příslušníci pečující o osoby s Alzheimerovým onemocněním v 60 % dřív než ti, o něž se starají. 

 

Související články

V GrandParku v Havířově je šance i pro lidi ve velmi vážném zdravotním stavu

15.8.2016 00:01

Dětský ranč v Hlučíně nabízí během léta znovu spoustu aktivit pro zdravé i handicapované

7.7.2016 00:01

CORE training - balanční pomůcky a k čemu nám slouží

3.6.2016 00:01

Co je potřeba vědět, když chceme žádat o léčebnou rehabilitaci

5.5.2016 00:01

I s těžkým handicapem lze pracovat a vzdělávat se

3.12.2015 00:01

Tři hlavní příznaky mozkové mrtvice

6.10.2015 00:01

Jedličkův ústav v Liberci při léčbě používá obleky kosmonautů

24.6.2015 00:01

Nový lék umožnil opět se pohybovat ochrnutým zvířatům po poranění míchy

18.12.2014 00:01

Kdy máte nárok na odškodnění v případě zimního úrazu?

4.12.2014 00:01

Zlomeniny páteře po skoku do vody - nejnebezpečnější letní úraz

8.8.2014 00:01

Kolagenové implatnáty pro záchranu kolenního kloubu

24.7.2014 00:01

U Amsterodamu vznikla první vesnice pro nemocné demencí

7.2.2014 00:01

V Brně komplexně pomáhají s neplodností po poranění míchy

14.11.2013 00:01

Rehabilitace ve vzduchu

26.8.2013 00:01

Nový mezník ve vývoji kmenových buněk budí nadšení i pohoršení

20.5.2013 00:01

Jedličkův ústav pomáhá postiženým dětem a mláděži již 100 let

3.5.2013 00:01

Jak úspěšně získat rehabilitaci

30.11.2012 00:01

Hipoterapie-terapie pomocí koní

18.9.2012 00:01

Po operaci kloubů je nutná intenzivní rehabilitace

16.8.2012 20:21

Příznaky mozkové mrtvice

3.8.2012 00:01

Desatero bezpečného koupání

24.7.2012 00:01

Rehabilitace po mozkové příhodě

17.1.2012 00:01

Domácí ošetřovatelská péče je stále více žádaná

6.10.2010 00:00

Nová metoda na posouzení práceschopnosti postižených

22.10.2008 00:00

Ochrnutí lidé by mohli ovládat křeslo či počítač jazykem

25.7.2008 00:00

V Teplicích nad Bečvou se léčí a omlazuje v poláriu

4.6.2007 00:00

Pacientům s poškozením míchy svitl paprsek naděje

5.3.2007 00:00

Následná péče o pacienty s mrtvicí není dostatečná

17.1.2007 00:00

Bazální stimulace aneb příjemné prostředí léčí

11.9.2006 00:00

Při léčbě mrtvice jsou rozhodující první hodiny

8.9.2006 00:00

Vědci začínají umožňovat ochrnutým řídit věci mozkem

7.8.2006 00:00

Dětská mozková obrna

7.7.2006 00:00

Hudba provokuje poraněný mozek

18.11.2004 00:00

Vývojová kineziologie pomáhá léčit problémy pohybového aparátu

5.10.2004 00:00

U roztroušené sklerózy jsou důležité cviky

25.3.2004 00:00

Jízda na koni léčí duši i tělo

4.7.2003 00:00

Biolampa - Biostimul

28.11.2002 00:00

Arteterapie s tělesně postiženými

3.10.2002 00:00

Biofeedback - metoda biologické zpětné vazby

12.7.2002 00:00

Přidat komentář

 
* *