Metabolický syndrom - trpíte jím?

22.2.2013 00:01
Zdraví

Metabolický syndrom je pojem, který dnes straší každého, kdo něco ví o vztahu mezi složením těla a zdravím, ale i vzhledem a funkčností.

O tom, jak na tom v této souvislosti jsme, se můžeme přesvědčit, pokud známe následující údaje, z nichž některé si můžeme změřit sami, kvůli jiným musíme k lékaři. Pokud ve třech a více bodech překračujeme doporučenou hodnotu, pak trpíme metabolickým syndromem.

Obvod pasu

Metabolický syndrom ohrožuje muže, kteří mají v pase více než 102 cm, a ženy, které si naměří více než 88 cm. Nová doporučení přitom limit ještě zpřísňují a hovoří o 94 cm u mužů a 80 cm u žen.

Výška krevního tlaku

Samozřejmostí by mělo být měření krevního tlaku. Pokud přesáhne 130/85, je třeba se mít

na pozoru, hranice 140/90 se už považuje za rizikovou.

Triglyceridy

Pod neznámým slovem triglyceridy se skrývají jisté tukové částice, z nichž si svaly berou energii pro svou práci. Pokud jich je v krvi příliš - více než 1,7 mmol/litr - výrazně stoupá riziko chorob srdce a cév.

Cholesterol

Při měření cholesterolu je důležité, kolik jakého cholesterolu v krvi koluje. V případě zjišťování rizika vzniku metabolického syndromu rozhoduje HDL („hodný“ cholesterol), pokud je ho méně než 1,0 mmol/litr u mužů a u žen méně než 1,3 mmol/litr. 

Krevní cukr

Na hrozící metabolický syndrom ukazuje rovněž příliš vysoká hladina cukru v krvi, pokud přesahuje 6 mmol/litr, je to znamení, že by člověk mohl být ohrožen metabolickým syndromem.

Lidé se jen málo zajímají o své zdraví, přestože jsou zahrnováni množstvím nejrůznějších informací, jak o ně pečovat. Obézních osob s vážnými zdravotními problémy přibývá. Nade vší pochybnost to ukázala studie Stravovací návyky a obezita v České republice, kterou v letech 2001-2005 pro Ministerstvo zdra­votnictví ČR provedla agentura STEM/MARK. Součástí výzkumu bylo i měření pasu dotázaných osob, z něhož se dá odhadnout, zda jsou ohroženy metabolic­kým syndromem.

Zajímavé je srovnání výsledků této studie se souběžně probíhající studií Monika, kterou organizovala Světová zdravotnická organizace. Zatímco studie pražské agentury vycházela z údajů, které o svém zdraví uvedli sami oslovení, Monika pracovala s daty získanými od praktických lékařů. Podle lékařů trpí jas­nými příznaky metabolického syndromu 24 % žen, a dokonce 32 % mužů ve věku 35-64 let.

Z výsledků studií mimo jiné vyplývá, že v roce 2001 trpělo metabolickým syndromem asi 19 % lidí a o 3 roky později už to bylo 29 % lidí. Co se obvodu pasu týče, v roce 2001 se v normě pohybovalo 56 % respondentů, zatímco roku 2004 to bylo už jen 47 % dotázaných. Tato statistika je opravdu varující. Bohužel se naše stravovací návyky stávají normou i pro naše děti, a tak je vlastně ohro­žená celá následující generace.

Zdroj: Jak dosáhnout postavy snů, nakladatelství Grada

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Částečným odstraněním těchto potíží se úspěšně dlouhodobě...
www.kgdolu.estranky.cz  |  25.2.2013 08:07

Mám jednoduché a přesto perfektní řesení, kontaktujte mě na :...
Liba  |  13.3.2013 13:23

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *